Học tiếng Trung online
Tài liệu sách giáo trình tiếng Trung thương mại Tập 1 Tập 2 mới

Tài liệu sách giáo trình tiếng Trung thương mại Tập 1 Tập 2 mới

Tổng hợp bộ sách giáo trình tiếng Trung thương mại mới nhất miễn phí

Tài liệu sách giáo trình tiếng Trung thương mại Tập 1 Tập 2 mới, bài giảng hôm nay Thầy Vũ cung cấp cho chúng ta một số mẫu từ vựng cũng như ngữ pháp liên quan đến chuyên đề tiếng Trung thương mại, các bạn học viên hãy chú ý theo dõi thật kĩ nhé. Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập online về chủ đề thương mại của các bạn học viên, hàng ngày Thầy Vũ đều tận tụy chọn lọc kiến thức giới thiệu cho chúng ta những kiến thức bổ ích nhất để cho các bạn tự học tiếng Trung tại nhà một cách hiệu quả nhất. Vì toàn bộ tài liệu Thầy Vũ chia sẻ là hoàn toàn miễn phí, nên các bạn hãy chăm chỉ luyện tập mỗi ngày và đừng bỏ lỡ bất kì một tiết học nào của Thầy Vũ nhé. Trong quá trình học tập và ôn luyện nếu gặp phải bất kì khó khăn gì thì các bạn hãy liên hệ trực tiếp với Thầy Vũ để được giải đáp mọi thắc mắc nhé.

Những thông tin cụ thể liên quan đến khóa học tiếng Trung giao tiếp tại CS1 của trung tâm ChineMaster ở link bên dưới, các bạn học viên hãy chú ý theo dõi và đăng ký cho mình một khóa học phù hợp nhé.

Khóa học tiếng Trung giao tiếp uy tín tại Hà Nội

Nếu các bạn học viên muốn tham khảo thêm các lớp học luyện thi HSK online của ChineMaster thì hãy click vào ngay ở link bên dưới, mong rằng thông qua đó các bạn sẽ lựa chọn được một khóa học phù hợp cho mình nhé.

Trung tâm tiếng Trung luyện thi HSK TiengTrungHSK

Bên dưới là bộ gõ tiếng Trung SoGou PinYin do Th.s Nguyễn Minh Vũ sáng tạo ra, các bạn học viên hãy ấn vào link bên dưới để dowload miễn phí về sử dụng trên máy tính theo phiên bản mới nhất nhé.

Dowload bộ gõ tiếng Trung SoGou PinYin có dấu

Ngoài những kiến thức tiếng Trung thương mại Thầy Vũ chia sẻ, thầy còn tự tay biên soạn những kiến thức cần thiết để các bạn học cách oder hàng Taobao tận gốc giá tận xưởng. Các bạn có thể tìm hiểu thêm ở link sau nhé.

Khóa học nhập hàng Taobao tận gốc ChineMaster

Bộ giáo trình tiếng Trung ở link bên dưới là tài liệu mới nhất do chính tay Thầy Vũ biên soạn, các bạn hãy luyện tập mỗi ngày theo bài giảng mà Thầy Vũ đăng tải để nâng cao trình độ tiếng Trung của mình nhé.

Toàn bộ tài liệu giáo trình tiếng Trung bộ 9 quyển

Các bạn học viên muốn tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về trung tâm ChineMaster thì hãy ấn ngay vào link bên dưới, toàn bộ những gì liên quan đến ChineMaster đều nằm ở bài viết sau.

Trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân Hà Nội

Để củng cố lại kiến thức cũ trước khi vào bài mới các bạn hãy ấn vào link bên dưới nhé.

Bài tập giáo trình tiếng Trung thương mại Tập 3 hợp tác buôn bán

Sau đây là bài giảng của Thầy Vũ biên soạn rất bổ ích, các bạn hãy chú ý theo dõi nhé.

Tài liệu sách giáo trình tiếng Trung thương mại Tập 1 Tập 2 mới

Nội dung bài giảng Tài liệu sách giáo trình tiếng Trung thương mại Tập 1 Tập 2 mới Thầy Vũ

Tài liệu sách giáo trình tiếng Trung thương mại Tập 1 Tập 2 mới là hai tập đầu trong bộ giáo trình tiếng Trung thương mại toàn tập ChineMaster của Thầy Vũ viết sách làm chủ biên.

正如美国骨科医师学会 (AAOS) 的这篇文章所解释的那样,跌倒可能是毁灭性的,但也可以预防。了解您的风险因素并做出健康的生活方式选择,包括定期锻炼,对保持直立大有帮助。

通过美国骨骼健康网站上的这个特殊页面,帮助您生活中的女孩尽早养成健康的骨骼习惯。有兴趣的女孩将了解骨骼是由什么构成的,如何使它们保持强壮,以及什么可以削弱它们。

如果您只需要一个开始的地方,本文中介绍的三个练习将适合您,重点是让您在站立时保持直立的主要肌肉区域。

要获得更全面的锻炼建议,这里就是您要去的地方。但是,您可能需要找一位运动专家来将所有这些建议落实到您自己的日常工作中。

物理治疗师 (PT) 可以帮助您学习有助于防止跌倒和骨折的运动,以及有助于您在骨折后恢复活动能力和功能的运动。了解有关 PT 及其可以提供帮助的条件的更多信息。

虽然本网站上的维生素 D 情况说明书是为健康专业人士编写的,但它仍然为想要了解哪些食物含有维生素 D 以及阳光照射如何提高您的维生素 D 水平的消费者提供了很多很好的信息。 NIH 还提供有关膳食补充剂使用和安全的常见问题解答页面。

也许您不想要一份详尽的含维生素 D 食物清单。 这就是 2015-2020 年美国人膳食指南可以提供帮助的地方,其中列出了近 40 种常见食物及其维生素 D 含量。

MedlinePlus 汇总了指向其他信息来源的链接,因此如果您有特定的维生素 D 问题或想要深入了解维生素 D 知识,请查看此处的链接。

根据美国国立卫生研究院的数据,强迫症是一种您反复出现无法控制的强迫观念(想法、冲动或心理意象),或感到不得不一遍又一遍重复的强迫行为(行为)。心理健康 (NIMH)。

这些强迫观念和强迫行为会对您的日常生活产生破坏性影响,包括工作、学校和人际关系。

然而,患有强迫症并不意味着你的大脑无法帮助,北卡罗来纳大学教堂山分校的心理学教授兼强迫症和相关疾病杂志的主编乔纳森·阿布拉莫维茨博士说。

他解释说:“实际上,每个人都有不想要的想法,有时每个人都会感到焦虑。”“真正克服强迫症的整个想法是学习你可以忍受这些经历,而且他们不必阻止你做你认为重要的事情。生活。当你停止与焦虑和执念作斗争时,具有讽刺意味的是,焦虑和执念不再欺负你。”

根据 NIMH 的说法,患有强迫症的人可能有强迫症、强迫症或两者兼而有之。 (1) 症状可以是轻微的、中度的或严重的,并且在压力期间通常会变得更糟。

一些患有强迫症的人还患有以运动性抽动或声音抽动为特征的抽动障碍。运动性抽搐是突然的、短暂的、重复的运动,例如眨眼和其他眼球运动、做鬼脸、耸肩以及头部或肩部抽搐。声音抽动的常见例子包括重复清嗓子、嗅探或咕哝。

遗传学强迫症有时在家庭中运行。如果您的父母、兄弟姐妹或孩子患有强迫症,您患强迫症的风险就会更高。如果您的亲戚在儿童或青少年时期患上强迫症,您的风险会更高。

大脑结构研究人员仍在努力了解强迫症症状与大脑某些区域异常之间的联系。影像学研究表明,强迫症患者大脑的额叶皮层和皮层下结构存在差异。

儿童早期创伤 一些研究发现童年创伤与强迫症症状之间存在联系。

儿童链球菌感染 链球菌感染有时会导致儿童出现强迫症或强迫症症状,称为与链球菌感染相关的小儿自身免疫性神经精神疾病,或 PANDAS。

心理评估 您的医生会希望您分享您的想法、感受、症状和行为模式,以便他们确定您的强迫观念或强迫行为是否影响了您的生活质量。

体检 您的医生可能会对您进行检查,以确保您没有其他可能导致您出现症状的健康问题。

强迫症的诊断标准 您的医生可能会查看您是否符合美国精神病学协会出版的《精神疾病诊断和统计手册》(DSM-5) 中的强迫症标准。

研究表明,一种称为暴露和反应预防 (EX-RP) 的认知行为疗法 (CBT)。

虽然治疗是强迫症的首选治疗方法,但一些病情严重或对治疗没有反应的人可能会使用药物来帮助治疗这种疾病。根据 NIMH,用于治疗强迫症的药物包括:

血清素再摄取抑制剂 (SRI) 血清素再摄取抑制剂 (SRI) 包括选择性血清素再摄取抑制剂 (SSRI),用于帮助减轻强迫症症状。

抗精神病药物 如果 SRI 没有改善您的症状,研究表明,一些患有强迫症的人可能会通过抗精神病药物获得一些缓解。

然而,研究表明治疗强迫症的药物只是部分有效。 “认知行为疗法,使用暴露和反应预防技术,对强迫症有最好和最一致的研究支持,”Abramowitz 博士说。

FDA 于 2018 年批准经颅磁刺激 (TMS) 作为成人强迫症的补充治疗。

TMS 是一种无创手术,其中将电磁线圈放在靠近前额的头皮上。 (2)电磁铁利用磁场刺激大脑中的神经细胞来改善强迫症的症状。 FDA 批准了一种名为 BrainsWay 深经颅磁刺激的设备,用于在传统治疗方法无效时治疗成人强迫症。

根据 2017 年 7 月发表在《医学》杂志上的一项研究,深部脑刺激 (DBS) 也可能帮助 10% 的患有抗药性强迫症的人。 (4) DBS 被 FDA 批准用于治疗对传统治疗方法无反应的成人强迫症。 (2) 使用 DBS,将电极植入大脑的某些区域。这些电极产生的电脉冲可能有助于调节异常脉冲。

根据 2020 年 2 月发表在《临床和实验心理学》杂志上的一项研究,某些黑人、土著和有色人种 (BIPOC) 人群的成员更有可能因强迫症而得不到充分治疗。

研究发现,与从未服药的少数族裔相比,非少数民族更有可能接受咨询(2.09 次)、暴露和反应预防(1.86 次)以及服药(1.51 次)。

该研究还强调需要更多的教育以及心理和精神病学服务,这些服务对于患有强迫症的 BIPOC 来说很容易获得。

2017 年发表在《美国正畸精神病学杂志》上的另一项研究着眼于美国黑人的强迫症症状,发现种族歧视似乎加剧了所有类型的强迫症和强迫症,即使在可能不符合正式强迫症标准的个人中也是如此诊断。

NIMH 是精神障碍研究的主要联邦机构,也是世界上最大的生物医学研究机构美国国立卫生研究院 (NIH) 的一部分。他们的网站提供有关强迫症的体征和症状的信息,以及危险因素、治疗方法和更多信息。

梅奥诊所是一个非营利组织,专门从事临床实践、教育和研究。其网站提供有关强迫症的症状、原因、危险因素、诊断和治疗的信息。

Beyond OCD 是一个新组织,旨在提高人们对强迫症的认识,并为受该病症影响的人们提供进一步的教育和支持。他们的网站提供有关强迫症的原因、诊断和治疗的信息。

您的视力在很大程度上归功于您的视神经。它将信息从您的眼睛传送到您的大脑,大脑会对其进行解释。但是,如果视神经肿胀和发炎,这种情况称为视神经炎,您可能会感到疼痛和视力中断。

哥伦布俄亥俄州立大学医学院神经病学系教授兼主任迈克尔·拉克医学博士说,视神经炎通常是多发性硬化症 (MS) 的首发症状。这是因为视神经是中枢神经系统 (CNS) 的一部分,通常是中枢神经系统第一个受到 MS 攻击的区域。

最常见的是,人们的一只眼睛会患上视神经炎,但两只眼睛都会受到影响。通常,第一个迹象是疼痛:视神经炎疼痛。

“视神经炎的炎症往往会让人感到疼痛,”拉克博士说。 “大多数视神经炎患者都注意到有问题,通常是眼球运动时疼痛。”

视神经炎也可导致暂时性视力丧失,可持续数小时或数周。眼睛疼痛或视力丧失通常会让人们去看眼科医生。

“如果我们高度肯定地怀疑视神经炎,我们会将患者送去看神经科医生并进行 [磁共振成像 (MRI) 扫描] 以检查多发性硬化症,”医学博士 Houman Vosoghi 说,他是该医院的眼科医生。位于加利福尼亚州范奈斯的 Amerisight Institute 和 Valley Eye Center。

Giáo án giảng dạy các khóa học tiếng Trung thương mại online cơ bản nâng cao theo Tài liệu sách giáo trình tiếng Trung thương mại Tập 1 Tập 2 mới.

Zhèngrú měiguó gǔkē yīshī xuéhuì (AAOS) de zhè piān wénzhāng suǒ jiěshì dì nàyàng, diédǎo kěnéng shì huǐmiè xìng de, dàn yě kěyǐ yùfáng. Liǎojiě nín de fēngxiǎn yīnsù bìng zuò chū jiànkāng de shēnghuó fāngshì xuǎnzé, bāokuò dìngqí duànliàn, duì bǎochí zhílì dà yǒu bāngzhù.

Tōngguò měiguó gǔgé jiànkāng wǎngzhàn shàng de zhège tèshū yèmiàn, bāngzhù nín shēnghuó zhōng de nǚhái jǐnzǎo yǎng chéng jiànkāng de gǔgé xíguàn. Yǒu xìngqù de nǚhái jiāng liǎojiě gǔgé shì yóu shénme gòuchéng de, rúhé shǐ tāmen bǎochí qiángzhuàng, yǐjí shénme kěyǐ xuēruò tāmen.

Rúguǒ nín zhǐ xūyào yīgè kāishǐ dì dìfāng, běnwén zhōng jièshào de sān gè liànxí jiāng shìhé nín, zhòngdiǎn shì ràng nín zài zhànlì shí bǎochí zhílì de zhǔyào jīròu qūyù.

Yào huòdé gèng quánmiàn de duànliàn jiànyì, zhèlǐ jiùshì nín yào qù dì dìfāng. Dànshì, nín kěnéng xūyào zhǎo yī wèi yùndòng zhuānjiā lái jiāng suǒyǒu zhèxiē jiànyì luòshí dào nín zìjǐ de rìcháng gōngzuò zhōng.

Wùlǐ zhìliáo shī (PT) kěyǐ bāngzhù nín xuéxí yǒu zhù yú fángzhǐ diédǎo hé gǔzhé de yùndòng, yǐjí yǒu zhù yú nín zài gǔzhé hòu huīfù huódòng nénglì hé gōngnéng de yùndòng. Liǎojiě yǒuguān PT jí qí kěyǐ tígōng bāngzhù de tiáojiàn de gèng duō xìnxī.

Suīrán běn wǎngzhàn shàng de wéishēngsù D qíngkuàng shuōmíngshū shì wèi jiànkāng zhuānyè rénshì biānxiě de, dàn tā réngrán wèi xiǎng yào liǎojiě nǎxiē shíwù hányǒu wéishēngsù D yǐjí yángguāng zhàoshè rúhé tígāo nín de wéishēngsù D shuǐpíng de xiāofèi zhě tígōngle hěnduō hěn hǎo de xìnxī. NIH hái tígōng yǒuguān shànshí bǔchōng jì shǐyòng hé ānquán de chángjiàn wèntí jiědá yèmiàn.

Yěxǔ nín bùxiǎng yào yī fèn xiángjìn de hán wéishēngsù D shíwù qīngdān. Zhè jiùshì 2015-2020 nián měiguó rén shànshí zhǐnán kěyǐ tígōng bāngzhù dì dìfāng, qízhōng liè chū liǎo jìn 40 zhǒng chángjiàn shíwù jí qí wéishēngsù D hánliàng.

MedlinePlus huìzǒngle zhǐxiàng qítā xìnxī láiyuán de liànjiē, yīncǐ rúguǒ nín yǒu tèdìng de wéishēngsù D wèntí huò xiǎng yào shēnrù liǎojiě wéishēngsù D zhīshì, qǐng chákàn cǐ chǔ de liànjiē.

Gēnjù měiguó guólì wèishēng yán jiù yuàn de shùjù, qiǎngpò zhèng shì yī zhǒng nín fǎnfù chūxiàn wúfǎ kòngzhì de qiǎngpò guānniàn (xiǎngfǎ, chōngdòng huò xīnlǐ yìxiàng), huò gǎndào bùdé bù yībiàn yòu yībiàn chóngfù de qiǎngpò xíngwéi (xíngwéi). Xīnlǐ jiànkāng (NIMH).

Zhèxiē qiǎngpò guānniàn hé qiǎngpò xíngwéi huì duì nín de rìcháng shēnghuó chǎnshēng pòhuài xìng yǐngxiǎng, bāokuò gōngzuò, xuéxiào hé rénjì guānxì.

Rán’ér, huàn yǒu qiǎngpò zhèng bìng bù yìwèizhe nǐ de dànǎo wúfǎ bāngzhù, běi kǎluóláinà dàxué jiàotáng shān fēnxiào de xīnlǐ xué jiàoshòu jiān qiǎngpò zhèng hé xiāngguān jíbìng zázhì de zhǔbiān qiáonàsēn·ābù lā mò wéi cí bóshì shuō.

Tā jiěshì shuō:“Shíjì shang, měi gèrén dōu yǒu bùxiǎng yào de xiǎngfǎ, yǒushí měi gèrén dūhuì gǎndào jiāolǜ.”“Zhēnzhèng kèfú qiǎngpò zhèng de zhěnggè xiǎngfǎ shì xuéxí nǐ kěyǐ rěnshòu zhèxiē jīnglì, érqiě tāmen bùbì zǔzhǐ nǐ zuò nǐ rènwéi zhòngyào de shìqíng. Shēnghuó. Dāng nǐ tíngzhǐ yǔ jiāolǜ hé zhí niàn zuò dòuzhēng shí, jùyǒu fèngcì yìwèi de shì, jiāolǜ hé zhí niàn bù zài qīfù nǐ.”

Gēnjù NIMH de shuōfǎ, huàn yǒu qiǎngpò zhèng de rén kěnéng yǒu qiǎngpò zhèng, qiǎngpò zhèng huò liǎng zhě jiān ér yǒu zhī. (1) Zhèngzhuàng kěyǐ shì qīngwéi de, zhōng dù de huò yánzhòng de, bìngqiě zài yālì qíjiān tōngcháng huì biàn dé gèng zāo.

Yīxiē huàn yǒu qiǎngpò zhèng de rén hái huàn yǒu yǐ yùndòng xìng chōudòng huò shēngyīn chōudòng wèi tèzhēng de chōudòng zhàng’ài. Yùndòng xìng chōuchù shì túrán de, duǎnzàn de, chóngfù de yùndòng, lìrú zhǎyǎn hé qítā yǎnqiú yùndòng, zuò guǐliǎn, sǒngjiān yǐjí tóu bù huò jiān bù chōuchù. Shēngyīn chōudòng de chángjiàn lìzi bāokuò chóngfù qīng sǎngzi, xiù tàn huò gūnóng.

Yíchuán xué qiǎngpò zhèng yǒushí zài jiātíng zhōng yùnxíng. Rúguǒ nín de fùmǔ, xiōngdì jiěmèi huò háizi huàn yǒu qiǎngpò zhèng, nín huàn qiǎngpò zhèng de fēngxiǎn jiù huì gèng gāo. Rúguǒ nín de qīnqī zài értóng huò qīngshàonián shíqí huàn shàng qiǎngpò zhèng, nín de fēngxiǎn huì gèng gāo.

Dànǎo jiégòu yánjiū rényuán réng zài nǔlì liǎojiě qiǎngpò zhèng zhèngzhuàng yǔ dànǎo mǒu xiē qūyù yìcháng zhī jiān de liánxì. Yǐngxiàng xué yánjiū biǎomíng, qiǎngpò zhèng huànzhě dànǎo de é yè pícéng hé pícéng xià jiégòu cúnzài chāyì.

Értóng zǎoqí chuāngshāng yīxiē yánjiū fāxiàn tóngnián chuāngshāng yǔ qiǎngpò zhèng zhèngzhuàng zhī jiān cúnzài liánxì.

Értóng liàn qiújùn gǎnrǎn liàn qiújùn gǎnrǎn yǒushí huì dǎozhì értóng chūxiàn qiǎngpò zhèng huò qiǎngpò zhèng zhèngzhuàng, chēng wèi yǔ liàn qiújùn gǎnrǎn xiāngguān de xiǎo’ér zìshēn miǎnyì xìng shénjīng jīngshén jíbìng, huò PANDAS.

Xīnlǐ pínggū nín de yīshēng huì xīwàng nín fēnxiǎng nín de xiǎngfǎ, gǎnshòu, zhèngzhuàng hé xíngwéi móshì, yǐbiàn tāmen quèdìng nín de qiǎngpò guānniàn huò qiǎngpò xíngwéi shìfǒu yǐngxiǎngle nín de shēnghuó zhìliàng.

Tǐjiǎn nín de yīshēng kěnéng huì duì nín jìnxíng jiǎnchá, yǐ quèbǎo nín méiyǒu qítā kěnéng dǎozhì nín chūxiàn zhèngzhuàng de jiànkāng wèntí.

Qiǎngpò zhèng de zhěnduàn biāozhǔn nín de yīshēng kěnéng huì chákàn nín shìfǒu fúhé měiguó jīngshénbìng xué xiéhuì chūbǎn de “jīngshén jíbìng zhěnduàn hé tǒngjì shǒucè”(DSM-5) zhōng de qiǎngpò zhèng biāozhǔn.

Yánjiū biǎomíng, yī zhǒng chēng wèi bàolù hé fǎnyìng yùfáng (EX-RP) de rèn zhī xíngwéi liáofǎ (CBT).

Suīrán zhìliáo shì qiǎngpò zhèng de shǒuxuǎn zhìliáo fāngfǎ, dàn yīxiē bìngqíng yánzhòng huò duì zhìliáo méiyǒu fǎnyìng de rén kěnéng huì shǐyòng yàowù lái bāngzhù zhìliáo zhè zhǒng jíbìng. Gēnjù NIMH, yòng yú zhìliáo qiǎngpò zhèng di yàowù bāokuò:

Xiěqīng sù zài shèqǔ yìzhì jì (SRI) xiěqīng sù zài shèqǔ yìzhì jì (SRI) bāokuò xuǎnzé xìng xiěqīng sù zài shèqǔ yìzhì jì (SSRI), yòng yú bāngzhù jiǎnqīng qiǎngpò zhèng zhèngzhuàng.

Kàng jīngshénbìng yàowù rúguǒ SRI méiyǒu gǎishàn nín de zhèngzhuàng, yánjiū biǎomíng, yīxiē huàn yǒu qiǎngpò zhèng de rén kěnéng huì tōngguò kàng jīngshénbìng yàowù huòdé yīxiē huǎnjiě.

Rán’ér, yánjiū biǎomíng zhìliáo qiǎngpò zhèng di yàowù zhǐshì bùfèn yǒuxiào. “Rèn zhī xíngwéi liáofǎ, shǐyòng bàolù hé fǎnyìng yùfáng jìshù, duì qiǎngpò zhèng yǒu zuì hǎo hé zuì yīzhì de yánjiū zhīchí,”Abramowitz bóshì shuō.

FDA yú 2018 nián pīzhǔn jīng lú cí cìjī (TMS) zuòwéi chéngrén qiǎngpò zhèng de bǔchōng zhìliáo.

TMS shì yī zhǒng wúchuàng shǒushù, qízhōng jiàng diàncí xiànquān fàng zài kàojìn qián’é de tóupí shàng. (2) Diàncí tiě lìyòng cíchǎng cìjī dànǎo zhōng de shénjīng xìbāo lái gǎishàn qiǎngpò zhèng de zhèngzhuàng. FDA pīzhǔnle yī zhǒng míng wèi BrainsWay shēn jīng lú cí cìjī de shèbèi, yòng yú zài chuántǒng zhìliáo fāngfǎ wúxiào shí zhìliáo chéngrén qiǎngpò zhèng.

Gēnjù 2017 nián 7 yuè fābiǎo zài “yīxué” zázhì shàng de yī xiàng yánjiū, shēnbù nǎo cìjī (DBS) yě kěnéng bāngzhù 10% de huàn yǒu kàng yàoxìng qiǎngpò zhèng de rén. (4) DBS bèi FDA pīzhǔn yòng yú zhìliáo duì chuántǒng zhìliáo fāngfǎ wú fǎnyìng de chéngrén qiǎngpò zhèng. (2) Shǐyòng DBS, jiāng diànjí zhí rù dànǎo de mǒu xiē qūyù. Zhèxiē diànjí chǎnshēng de diàn màichōng kěnéng yǒu zhù yú tiáojié yìcháng màichōng.

Gēnjù 2020 nián 2 yuè fābiǎo zài “línchuáng hé shíyàn xīnlǐ xué” zázhì shàng de yī xiàng yánjiū, mǒu xiē hēirén, tǔzhù hé yǒusè rén zhǒng (BIPOC) rénqún de chéngyuán gèng yǒu kěnéng yīn qiǎngpò zhèng ér dé bù dào chōngfèn zhìliáo.

Yánjiū fāxiàn, yǔ cóng wèi fúyào de shǎoshù zú yì xiāng bǐ, fēi shǎoshù mínzú gèng yǒu kěnéng jiēshòu zīxún (2.09 Cì), bàolù hé fǎnyìng yùfáng (1.86 Cì) yǐjí fúyào (1.51 Cì).

Gāi yánjiū hái qiángdiào xūyào gèng duō de jiàoyù yǐjí xīnlǐ hé jīngshénbìng xué fúwù, zhèxiē fúwù duìyú huàn yǒu qiǎngpò zhèng de BIPOC lái shuō hěn róngyì huòdé.

2017 Nián fābiǎo zài “měiguó zhèng jī jīngshénbìng xué zázhì” shàng de lìng yī xiàng yánjiū zhuóyǎn yú měiguó hēirén de qiǎngpò zhèng zhèngzhuàng, fāxiàn zhǒngzú qíshì sìhū jiājùle suǒyǒu lèixíng de qiǎngpò zhèng hé qiǎngpò zhèng, jíshǐ zài kěnéng bù fúhé zhèngshì qiǎngpò zhèng biāozhǔn dì gèrén zhōng yěshì rúcǐ zhěnduàn.

NIMH shì jīngshén zhàng’ài yánjiū de zhǔyào liánbāng jīgòu, yěshì shìjiè shàng zuìdà de shēngwù yīxué yán jiù jīgòu měiguó guólì wèishēng yán jiù yuàn (NIH) de yībùfèn. Tāmen de wǎngzhàn tígōng yǒuguān qiǎngpò zhèng de tǐzhēng hé zhèngzhuàng de xìnxī, yǐjí wéixiǎn yīnsù, zhìliáo fāngfǎ hé gèng duō xìnxī.

Méi ào zhěnsuǒ shì yīgè fēi yínglì zǔzhī, zhuānmén cóngshì línchuáng shíjiàn, jiàoyù hé yánjiū. Qí wǎngzhàn tígōng yǒuguān qiǎngpò zhèng de zhèngzhuàng, yuányīn, wéixiǎn yīnsù, zhěnduàn hé zhìliáo de xìnxī.

Beyond OCD shì yīgè xīn zǔzhī, zhǐ zài tígāo rénmen duì qiǎngpò zhèng de rènshí, bìng wèi shòu gāi bìngzhèng yǐngxiǎng de rénmen tígōng jìnyībù de jiàoyù hé zhīchí. Tāmen de wǎngzhàn tígōng yǒuguān qiǎngpò zhèng de yuányīn, zhěnduàn hé zhìliáo de xìnxī.

Nín de shìlì zài hěn dà chéngdù shàng guīgōng yú nín de shìshénjīng. Tā jiāng xìnxī cóng nín de yǎnjīng chuánsòng dào nín de dànǎo, dànǎo huì duì qí jìnxíng jiěshì. Dànshì, rúguǒ shìshénjīng zhǒngzhàng hé fāyán, zhè zhǒng qíngkuàng chēng wèi shìshénjīng yán, nín kěnéng huì gǎndào téngtòng hé shìlì zhōngduàn.

Gēlúnbù éhài’é zhōulì dàxué yīxué yuàn shénjīngbìng xué xì jiàoshòu jiān zhǔrèn màikè’ěr·lākè yīxué bóshì shuō, shìshénjīng yán tōngcháng shì duōfā xìng yìnghuà zhèng (MS) de shǒufā zhèngzhuàng. Zhè shì yīnwèi shìshénjīng shì zhōngshū shénjīng xìtǒng (CNS) de yībùfèn, tōngcháng shì zhōngshū shénjīng xìtǒng dì yī gè shòudào MS gōngjí de qūyù.

Zuì chángjiàn de shì, rénmen de yī zhī yǎnjīng huì huàn shàng shìshénjīng yán, dàn liǎng zhī yǎnjīng dūhuì shòudào yǐngxiǎng. Tōngcháng, dì yī gè jīxiàng shì téngtòng: Shìshénjīng yán téngtòng.

“Shìshénjīng yán de yánzhèng wǎngwǎng huì ràng rén gǎndào téngtòng,” lākè bóshì shuō. “Dà duōshù shìshénjīng yán huànzhě dōu zhùyì dào yǒu wèntí, tōngcháng shì yǎnqiú yùndòng shí téngtòng.”

Shìshénjīng yán yě kě dǎozhì zhànshí xìng shìlì sàngshī, kě chíxù shù xiǎoshí huò shù zhōu. Yǎnjīng téngtòng huò shìlì sàngshī tōngcháng huì ràng rénmen qù kàn yǎnkē yīshēng.

“Rúguǒ wǒmen gāodù kěndìng dì huáiyí shìshénjīng yán, wǒmen huì jiāng huànzhě sòng qù kàn shénjīng kē yīshēng bìng jìnxíng [cí gòngzhèn chéngxiàng (MRI) sǎomiáo] yǐ jiǎnchá duōfā xìng yìnghuà zhèng,” yīxué bóshì Houman Vosoghi shuō, tā shì gāi yīyuàn de yǎnkē yīshēng. Wèiyú jiālìfúníyǎ zhōu fàn nài sī de Amerisight Institute hé Valley Eye Center.

Giáo án dạy học lớp luyện dịch tiếng Trung thương mại trực tuyến theo Tài liệu sách giáo trình tiếng Trung thương mại Tập 1 Tập 2 mới.

Bài báo này của Học viện bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình Hoa Kỳ (AAOS) giải thích. Hiểu các yếu tố nguy cơ của bạn và đưa ra các lựa chọn lối sống lành mạnh, bao gồm cả việc tập thể dục thường xuyên, có thể giúp bạn giữ được tư thế thẳng đứng một cách lâu dài.

Giúp các cô gái trong cuộc sống của bạn bắt đầu thói quen xương khỏe mạnh sớm với trang đặc biệt này trên trang web Sức khỏe Xương của Hoa Kỳ. Những cô gái quan tâm sẽ tìm hiểu xương được cấu tạo từ gì, làm thế nào để giữ cho chúng chắc khỏe và những gì có thể làm chúng yếu đi.

Nếu bạn chỉ cần một nơi để bắt đầu, ba bài tập được minh họa trong bài viết này sẽ phù hợp với tỷ lệ, tập trung vào các vùng cơ chính giúp bạn giữ thẳng lưng khi đứng.

Để có một tập hợp các khuyến nghị tập thể dục toàn diện hơn, đây là nơi để đi. Tuy nhiên, bạn có thể cần phải tìm một chuyên gia tập thể dục để đưa tất cả các khuyến nghị này vào thói quen của riêng bạn.

Bác sĩ vật lý trị liệu (PT) có thể giúp bạn học các bài tập giúp ngăn ngừa ngã và gãy xương, cũng như các bài tập giúp bạn lấy lại khả năng vận động và chức năng sau khi bị gãy xương. Tìm hiểu thêm về PT và các điều kiện mà họ có thể trợ giúp.

Trong khi tờ thông tin về vitamin D trên trang web này được viết cho các chuyên gia y tế, nó vẫn có rất nhiều thông tin tốt cho những người tiêu dùng muốn biết thực phẩm nào chứa vitamin D và cách phơi nắng có thể làm tăng mức vitamin D của bạn. NIH cũng cung cấp một trang Các câu hỏi thường gặp về việc sử dụng và an toàn của thực phẩm chức năng.

Có lẽ bạn không muốn có một danh sách đầy đủ các loại thực phẩm chứa vitamin D. Đó là lý do mà Hướng dẫn chế độ ăn uống cho người Mỹ 2015–2020 có thể giúp ích, với danh sách gần 40 loại thực phẩm phổ biến và hàm lượng vitamin D của chúng.

MedlinePlus tổng hợp các liên kết đến các nguồn thông tin khác, vì vậy nếu bạn có câu hỏi cụ thể về vitamin D hoặc muốn tìm hiểu sâu hơn về kiến thức về vitamin D, hãy xem các liên kết tại đây.

Theo Viện Quốc gia Sức khỏe tâm thần (NIMH).

Những ám ảnh và cưỡng chế này có thể gây ảnh hưởng xấu đến cuộc sống hàng ngày của bạn, bao gồm cả công việc, trường học và các mối quan hệ cá nhân.

Tuy nhiên, mắc OCD không có nghĩa là não của bạn không được giúp đỡ, Jonathan Abramowitz, Tiến sĩ, giáo sư tâm lý học tại Đại học Bắc Carolina ở Chapel Hill và là tổng biên tập của Tạp chí Ám ảnh cưỡng chế và các rối loạn liên quan cho biết.

Ông giải thích: “Thực ra, ai cũng có những suy nghĩ không mong muốn và ai cũng có lúc lo lắng. cuộc sống. Khi bạn ngừng chiến đấu với lo lắng và ám ảnh, thật trớ trêu khi nỗi lo lắng và ám ảnh ngừng bắt nạt bạn. ”

Những người bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế có thể bị ám ảnh, cưỡng chế hoặc cả hai, theo NIMH. (1) Các triệu chứng có thể nhẹ, trung bình hoặc nặng, và thường trở nên tồi tệ hơn trong thời gian căng thẳng.

Một số người bị OCD cũng bị rối loạn tic với cảm giác rung cảm khi vận động hoặc cảm giác thanh âm. Rối loạn vận động là các chuyển động đột ngột, ngắn ngủi, lặp đi lặp lại, chẳng hạn như chớp mắt và các chuyển động mắt khác, nhăn mặt, nhún vai và giật đầu hoặc vai. Các ví dụ phổ biến về chứng khan giọng bao gồm hắng giọng lặp đi lặp lại, đánh hơi hoặc càu nhàu.

Di truyền OCD đôi khi xảy ra trong gia đình. Bạn có nguy cơ phát triển OCD cao hơn nếu bạn có cha mẹ, anh chị em hoặc con của bạn mắc chứng rối loạn này. Nguy cơ của bạn cao hơn nếu người thân của bạn phát triển OCD khi còn nhỏ hoặc thiếu niên.

Cấu trúc não Các nhà nghiên cứu vẫn đang cố gắng tìm hiểu mối liên hệ giữa các triệu chứng OCD và những bất thường ở một số vùng nhất định của não. Các nghiên cứu hình ảnh đã chỉ ra sự khác biệt trong cấu trúc vỏ não trước và dưới vỏ não ở những người mắc chứng OCD.

Chấn thương thời thơ ấu Một số nghiên cứu đã tìm thấy mối liên hệ giữa chấn thương thời thơ ấu và các triệu chứng OCD.

Nhiễm trùng liên cầu ở trẻ em Nhiễm trùng liên cầu đôi khi có thể khiến trẻ phát triển các triệu chứng OCD hoặc OCD được gọi là rối loạn tâm thần kinh tự miễn ở trẻ em liên quan đến nhiễm trùng liên cầu, hoặc PANDAS.

Đánh giá tâm lý Bác sĩ sẽ muốn bạn chia sẻ suy nghĩ, cảm xúc, triệu chứng và kiểu hành vi để họ có thể xác định xem liệu những ám ảnh hoặc hành vi cưỡng chế có ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của bạn hay không.

Khám sức khỏe Bác sĩ có thể khám cho bạn để đảm bảo rằng bạn không có vấn đề sức khỏe nào khác có thể gây ra các triệu chứng của bạn.

Tiêu chuẩn chẩn đoán OCD Bác sĩ của bạn có thể xem liệu bạn có đáp ứng các tiêu chí cho OCD trong Sổ tay Chẩn đoán và Thống kê về Rối loạn Tâm thần (DSM-5), được xuất bản bởi Hiệp hội Tâm thần Hoa Kỳ hay không.

Nghiên cứu cho thấy rằng một loại liệu pháp hành vi nhận thức (CBT) được gọi là Phòng ngừa Tiếp xúc và Phản ứng (EX-RP).

Mặc dù liệu pháp điều trị được lựa chọn cho OCD, một số người có thể nặng, hoặc không đáp ứng với liệu pháp, có thể sử dụng thuốc để điều trị chứng rối loạn này. Theo NIMH, các loại thuốc được sử dụng để điều trị OCD bao gồm:

Các chất ức chế tái hấp thu serotonin (SRI) Các chất ức chế tái hấp thu serotonin (SRI), bao gồm các chất ức chế tái hấp thu serotonin có chọn lọc (SSRI), được sử dụng để giúp giảm các triệu chứng OCD.

Thuốc chống loạn thần Nếu các triệu chứng của bạn không cải thiện với SRI, nghiên cứu cho thấy rằng một số người bị OCD có thể thấy thuyên giảm khi dùng thuốc chống loạn thần.

Tuy nhiên, nghiên cứu cho thấy rằng thuốc điều trị OCD chỉ có hiệu quả một phần. Tiến sĩ Abramowitz cho biết: “Liệu pháp nhận thức hành vi, sử dụng các kỹ thuật Phòng ngừa Tiếp xúc và Ứng phó, có hỗ trợ nghiên cứu tốt nhất và nhất quán nhất cho OCD.

FDA đã phê duyệt kích thích từ xuyên sọ (TMS) vào năm 2018 như một phương pháp điều trị bổ sung cho OCD ở người lớn.

TMS là một thủ thuật không xâm lấn, trong đó một cuộn dây điện từ được đặt vào da đầu gần trán của bạn. (2) Nam châm điện sử dụng từ trường để kích thích các tế bào thần kinh trong não để cải thiện các triệu chứng của OCD. FDA đã phê duyệt một thiết bị BrainsWay Deep Transcranial Magnetic Stimulation, để điều trị OCD ở người lớn khi các phương pháp điều trị truyền thống không hiệu quả.

Kích thích não sâu (DBS) cũng có thể giúp ích cho 10% những người mắc chứng OCD kháng điều trị, theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Y học vào tháng 7 năm 2017. (4) DBS được FDA chấp thuận để điều trị OCD ở người lớn không đáp ứng với các phương pháp điều trị truyền thống. (2) Với DBS, các điện cực được cấy vào một số vùng nhất định của não. Các điện cực này tạo ra các xung điện có thể giúp điều chỉnh các xung bất thường.

Theo một nghiên cứu được công bố vào tháng 2 năm 2020 trên tạp chí Clinical and Experimental Psychology, các thành viên của một số quần thể người da đen, người bản địa và người da màu (BIPOC) có nhiều khả năng được điều trị OCD.

Nghiên cứu cho thấy rằng những người không thuộc nhóm dân tộc thiểu số có khả năng được tư vấn (2,09 lần), phòng ngừa phơi nhiễm và ứng phó (1,86 lần) và đang dùng thuốc (1,51 lần) so với người dân tộc thiểu số, những người chưa bao giờ dùng thuốc cao gấp đôi.

Nghiên cứu cũng nhấn mạnh nhu cầu giáo dục nhiều hơn và các dịch vụ tâm lý và tâm thần có thể dễ dàng tiếp cận với BIPOC những người mắc chứng OCD.

Một nghiên cứu khác, được công bố vào năm 2017 trên Tạp chí American Journal of Orthopsychiatry, đã xem xét các triệu chứng của OCD ở người Mỹ da đen và phát hiện ra rằng sự phân biệt chủng tộc dường như làm trầm trọng thêm tất cả các loại ám ảnh và cưỡng chế, ngay cả trong số những cá nhân có thể không đáp ứng các tiêu chí cho một OCD chính thức. chẩn đoán.

NIMH là cơ quan liên bang đứng đầu về nghiên cứu các rối loạn tâm thần và là một phần của Viện Y tế Quốc gia (NIH), cơ quan nghiên cứu y sinh lớn nhất trên thế giới. Trang web của họ cung cấp thông tin về các dấu hiệu và triệu chứng của rối loạn ám ảnh cưỡng chế, cùng với các yếu tố nguy cơ, cách điều trị và nhiều thông tin khác.

Mayo Clinic là một tổ chức phi lợi nhuận chuyên về thực hành lâm sàng, giáo dục và nghiên cứu. Trang web của nó cung cấp thông tin về các triệu chứng, nguyên nhân, các yếu tố nguy cơ, chẩn đoán và điều trị rối loạn ám ảnh cưỡng chế.

Beyond OCD là một tổ chức mới nhằm nâng cao nhận thức về chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, đồng thời theo đuổi giáo dục và hỗ trợ thêm cho những người bị ảnh hưởng bởi tình trạng này. Trang web của họ cung cấp thông tin về nguyên nhân, chẩn đoán và điều trị OCD.

Bạn nợ thị giác, một phần lớn, nhờ dây thần kinh thị giác của bạn. Nó mang thông điệp từ mắt của bạn đến não của bạn để giải thích chúng. Nhưng nếu dây thần kinh thị giác bị sưng và viêm, một tình trạng gọi là viêm dây thần kinh thị giác, bạn có thể bị đau và gián đoạn tầm nhìn.

Michael Racke, MD, giáo sư và chủ nhiệm khoa thần kinh tại Đại học Y khoa Đại học Bang Ohio ở Columbus cho biết, viêm dây thần kinh thị giác thường là triệu chứng đầu tiên của bệnh đa xơ cứng (MS). Đó là bởi vì dây thần kinh thị giác là một phần của hệ thống thần kinh trung ương (CNS) và thường là khu vực đầu tiên của thần kinh trung ương bị MS tấn công.

Thông thường, mọi người bị viêm dây thần kinh thị giác ở một mắt, nhưng cả hai mắt đều có thể bị ảnh hưởng. Thông thường, dấu hiệu đầu tiên là đau: Viêm dây thần kinh thị giác đau.

Tiến sĩ Racke nói: “Thực tế là bị viêm kèm theo viêm dây thần kinh thị giác có xu hướng làm cho nó đau đớn. “Hầu hết những người bị viêm dây thần kinh thị giác đều nhận thấy có điều gì đó không ổn và thường bị đau khi cử động mắt.”

Viêm dây thần kinh thị giác cũng có thể gây mất thị lực tạm thời có thể kéo dài trong vài giờ hoặc vài tuần. Đau mắt hoặc mất thị lực thường đưa mọi người đến bác sĩ nhãn khoa của họ.

Houman Vosoghi, MD, một bác sĩ nhãn khoa tại Viện Amerisight và Trung tâm Mắt Thung lũng ở Van Nuys, California.

Bài giảng hôm nay chúng ta tìm hiểu đến đây là kết thúc. Ngoài chuyên đề thương mại website ChineMaster còn đăng tải rất nhiều bài giảng mới với nhiều chủ đề phong phú do chính tay Thầy Vũ biên soạn, các bạn học viên hãy tìm hiểu thêm nhé. Hẹn gặp lại các bạn học viên ở bài giảng tiếp theo vào ngày mai.

Trả lời