Học tiếng Trung online
Giáo trình tiếng Trung thương mại buôn bán nhập hàng kinh doanh

Giáo trình tiếng Trung thương mại buôn bán nhập hàng kinh doanh

Nội dung chuyên đề tiếng Trung thương mại mới nhất

Giáo trình tiếng Trung thương mại buôn bán nhập hàng kinh doanh, bài giảng hôm nay Thầy Vũ chia sẻ cho chúng ta rất quan trọng trong chuyên đề tiếng Trung thương mại, các bạn học viên hãy chú ý ghi chép đầy đủ và hoàn thành tất cả bài tập ở bên dưới nhé. Mỗi ngày chúng ta sẽ học được một bài giảng mới với những mẫu từ vựng và ngữ pháp vô cùng phong phú, do đó chúng ta cần theo dõi đầy đủ các bài giảng của Th.s Nguyễn Minh Vũ đừng nên bỏ lỡ bất kì tiết học nào nhé. Nếu các bạn học viên đang sử dụng Skype, Tumblr, Pinterest, Twitter thì có thể theo dõi các bài giảng miễn phí từ trung tâm ChineMaster với nhiều chủ đề liên quan đến tiếng Trung do chính tay Thầy Vũ chủ biên và biên soạn. Chúc các bạn có những trải nghiệm thật vui vẻ và bổ ích cùng ChineMaster nhé !

Các bạn học viên đang tìm kiếm thêm kiến thức tiếng Trung trong lĩnh vực kinh doanh mua bán hàng Taobao thì hãy ấn ngay vào link bên dưới để sở hữu cho bản thân một bộ tài liệu mới vô cùng hay từ ChineMaster nhé.

Khóa học nhập hàng Taobao tận gốc ChineMaster

Để có được một lượng kiến thức vững vàng để chuẩn bị cho kì thi HSK sắp tới, các bạn học viên hãy tham gia ngay khóa học bổ ích từ trung tâm ChineMaster theo thông tin cụ thể ở link sau.

Trung tâm tiếng Trung luyện thi HSK TiengTrungHSK

Toàn bộ thông tin về trung tâm ChineMaster cơ sở 1 tại Hà Nội ở link bên dưới, các bạn có thể tìm hiểu theo nội dung bài viết và lựa chọn cho mình một khóa học phù hợp tại trung tâm ChineMaster nhé.

Trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân Hà Nội

Các bạn học viên có nhu cầu đăng ký khóa học tiếng Trung chuyên đề giao tiếp thì hãy click ngay vào link dưới tham khảo những khóa học với những khung giờ phù hợp dành cho các bạn để Thầy Vũ sẽ đồng hành cùng các bạn nhé.

Khóa học tiếng Trung giao tiếp uy tín tại Hà Nội

Bên dưới là bộ gõ tiếng Trung SoGou PinYin do Th.s Nguyễn Minh Vũ sáng tạo ra, các bạn học viên hãy ấn vào link bên dưới để dowload miễn phí về sử dụng trên máy tính theo phiên bản mới nhất nhé.

Dowload bộ gõ tiếng Trung SoGou PinYin có dấu

Bộ tài liệu giáo trình tiếng Trung bao gồm 9 quyển mới ở link bên dưới, Thầy Vũ đã tự tay biên soạn và cung cấp cho chúng ta tham khảo miễn phí, các bạn hãy chú ý theo dõi nhé.

Giáo trình tiếng Trung mới Thầy Vũ chủ biên

Để củng cố lại kiến thức cũ trước khi vào bài mới các bạn hãy ấn vào link bên dưới nhé.

Tài liệu sách giáo trình tiếng Trung thương mại Tập 1 Tập 2 mới

Sau đây là bài giảng của Thầy Vũ biên soạn rất bổ ích, các bạn hãy chú ý theo dõi nhé.

Giáo trình tiếng Trung thương mại buôn bán nhập hàng kinh doanh

Nội dung bài giảng Giáo trình tiếng Trung thương mại buôn bán nhập hàng kinh doanh Thầy Vũ

Giáo trình tiếng Trung thương mại buôn bán nhập hàng kinh doanh là một trong những tài liệu giảng dạy và đào tạo các khóa học tiếng Trung thương mại online cơ bản đến nâng cao của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ là chuyên gia giảng dạy các lớp tiếng Trung thương mại theo bộ sách giáo trình tiếng Trung thương mại ChineMaster toàn tập chỉ duy nhất có tại Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TP HCM Sài Gòn và Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân Hà Nội.

肥胖、心脏病和糖尿病:这些只是旧石器时代饮食或穴居人饮食的支持者的一些健康状况,归咎于我们久坐的生活方式和现代饮食方式,其中富含糖、脂肪和加工食品.他们提出的解决方案?从我们的饮食中减少现代食物,回到我们早期狩猎采集祖先的饮食方式。

为了了解这意味着什么,我们求助于专家,包括 Loren Cordain 博士,他是柯林斯堡科罗拉多州立大学的名誉教授,也是《古饮食》的作者;哥伦布俄亥俄州立大学韦克斯纳医学中心的 Erin Holley 博士;达拉斯德克萨斯大学西南医学中心临床营养学助理教授 Lona Sandon 博士。

首先,要在原始饮食中保持健康,Cordain 博士说,您需要定期锻炼,同时遵循严格的饮食习惯,只包含可以狩猎和采集的食物。

在最纯粹的形式中,原始饮食允许您只吃人类在大约 250 万年前首次漫游地球时吃的那些食物。

这种饮食可以通过消除营养价值低且卡路里过多的高脂肪和加工食品来改善您的健康。该计划强调多吃富含健康维生素、矿物质和纤维的水果和蔬菜,它们能让你更快地饱腹,从而减少进食,帮助抑制体重增加。

桑登博士说,你会减肥,因为只要你限制整个食物组,你的卡路里摄入量就会降低。她说,只要你燃烧的卡路里多于摄入的卡路里,你就会减轻体重。

Sandon 说,专注于瘦肉蛋白、水果和蔬菜而不是富含卡路里和钠的加工食品也有助于减肥,但她指出,古饮食并不是为了减肥而创造的。

请注意,虽然这种饮食中允许使用坚果和种子,但它们的卡路里含量可能很高,想要减肥的人必须限制坚果的摄入量。

那么科学对古饮食有什么看法呢?一些研究表明,健康声明是站得住脚的。一项综述分析了 159 名参与者的四项随机对照试验,研究人员发现,与用作对照的饮食相比,古饮食导致慢性病的某些危险因素(包括腰围和空腹血糖)的短期改善更多。

2016 年 1 月发表在《澳大利亚家庭医生》杂志上的另一篇文章回顾了探索古生物对健康指标(包括体重、炎症和胰岛素健康)影响的临床试验。一些研究发现了类似的证据表明古饮食可能与减肥、降低血压和改善血脂水平有关——但文章得出的结论是,由于样本量小、持续时间短以及大多数现有的类似框架对这种饮食的研究,需要进一步的研究来证明它是否符合其一些支持者提出的大胆的健康主张。

事实上,许多科学家表示担心,我们还没有足够的证据对古饮食的健康益处,尤其是其长期影响做出任何强有力的声明。在回应第一篇评论的文章中,来自阿尔伯塔省卡尔加里大学卡明医学院的作者 Tanis R. Fenton 和 Carol J. Fenton 给编辑写了一封信,他们对评论表示失望。

他们的论点包括:有些结果没有统计学意义,也没有显示出“任何重要的临床效果”。他们得出的结论是,他们不相信审查结果显示任何支持古饮食的证据,他们呼吁在为公众提供健康建议方面更加谨慎。

Holley 解释说,类似地,旧石器时代人类不易获得的任何食物在这种饮食中都是禁止的。这意味着加工食品——其中许多含有添加的黄油、人造黄油和糖——不应该成为原始饮食的一部分。对于旧石器时代人类可能无法接触到的乳制品和豆类也是如此,许多这种饮食的支持者认为它们不容易被人体消化。

Holley 说,请记住,某些版本的古饮食没有其他版本那么严格,允许一些乳制品或豆类,如花生。

古饮食已成为那里最受欢迎的饮食方法之一,因此您可以轻松地在网上和书架上(虚拟与否!)找到大量古友好食谱。但是,如果您是初学者,请考虑使用这个为期一天的古饮食样品菜单来帮助您入门。

虽然古饮食当然不是万能的,但它确实有一些潜在的好处。但这并不意味着它适合所有人——在潜入之前,您还应该注意一些风险。

您可能会从原始饮食中获得一些好处。

首先,通过食用水果和蔬菜,您将获得所需的许多必需维生素和矿物质。

此外,饮食也很简单。你吃可以接受的食物,避免那些不能接受的食物——没有预先准备好的膳食计划或饮食周期。

“我认为这有很多积极因素,”霍利说。 “它自然地减少了许多加工食品,例如加工谷物或通过软饮料或果汁添加的糖。” Holley 解释说,由于这种饮食提倡吃抗炎食物——比如水果、蔬菜、坚果和某些油中的不饱和脂肪——你的健康可能会受益。她说,少吃加工食品和糖也会降低患疾病的风险,例如 2 型糖尿病和某些癌症。

此外,饮食强调运动。锻炼是健康生活方式的重要组成部分,可以帮助您减轻或保持体重。

但狩猎采集饮食可能难以维持,尤其是长期。因为大多数食物都是吃原味的,遵循这种饮食方法可能会在很短的时间内变得无聊。

它也可能很贵——有机种植的食物,草饲牛肉和其他肉类通常更贵。

例如,一个基于美国农业部数据集的模型发现,为了遵循古饮食,同时满足所有每日推荐的微量营养素摄入量(钙除外),收入必须增加 9%。

再一次,没有具体的科学证据表明古饮食可以预防疾病,桑登说。任何有关其益处的证据都是轶事。尽管一些研究似乎支持古饮食的好处,但许多科学家仍然认为我们还没有足够的证据来了解这种饮食方式是否完全健康且没有风险。 “没有人知道这种饮食的长期影响,因为没有人对它进行过任何程度的研究,”桑登说。这并不是一个真正的新概念。相反,它是多年来一直被回收利用的,她说。

例如,饮食的脂肪允许量可能是有问题的。 “我对原始饮食最大的困扰是它在所有肉类中都含有饱和脂肪,”霍利解释说,并指出你可以寻找当地采购的肉类,你知道它的来源和饲养方法,如更健康的选择。肉类中的饱和脂肪与过早死亡的风险增加有关。

上面提到的澳大利亚家庭医生文章强调了潜在的钙缺乏是古饮食的“重大问题”。发表在《欧洲临床营养学杂志》上的文章中引用的一项研究发现,古饮食追随者的钙摄入量低至每日推荐值的 50%。

根据美国国立卫生研究院膳食补充剂办公室的说法,缺钙会导致手指麻木和刺痛、肌肉痉挛、抽搐(或肌肉痉挛)、嗜睡(或缺乏活力)、食欲不振和心律异常等症状;慢性缺钙可能导致骨骼疾病,如骨质疏松症、骨折风险增加和佝偻病。

虽然没有完美的糖尿病饮食,但一些研究表明,古饮食对全食物的关注可能有助于 2 型糖尿病患者控制血糖、降低血压和减轻体重。

批评者认为,原始饮食允许的无限量红肉可能对糖尿病患者的心脏健康产生不利影响,因为研究将过量食用红肉与心脏健康不佳联系起来。

如果您患有糖尿病并且不减少红肉的摄入量,这可能是一个大问题,因为糖尿病患者死于心脏病的可能性是非糖尿病患者的两倍。

要点:从本质上讲,目前还没有足够令人鼓舞的研究结果让专家们正式建议糖尿病患者尝试古饮食。如果您想尝试以控制血糖为目的的计划,请务必先与您的医疗保健提供者沟通。

与 2 型糖尿病一样,古饮食可能对您的心脏有益,也可能不利。这归结为你如何遵循饮食方法。

如果您要无限量地食用红肉(古饮食技术上允许),您很可能会看到您的心脏健康受到影响。虽然专家们称赞省略了蛋糕、饼干、薯片和糖果等包装和加工食品——众所周知,这些食品对你的股票不利——但他们并不为古人不允许你吃全谷物这一事实而疯狂、豆类和大多数乳制品。特别是全谷物与更好的胆固醇水平以及降低中风、肥胖和 2 型糖尿病的风险有关。要点?在尝试使用古饮食治疗心脏病之前,请先咨询您的医生。

Bài tập luyện tập chú thích phiên âm tiếng Trung cho bài giảng trong sách Giáo trình tiếng Trung thương mại buôn bán nhập hàng kinh doanh.

Féipàng, xīnzàng bìng hé tángniàobìng: Zhèxiē zhǐshì jiù shíqì shídài yǐnshí huò xuéjū rén yǐnshí de zhīchí zhě de yīxiē jiànkāng zhuàngkuàng, guījiù yú wǒmen jiǔ zuò de shēnghuó fāngshìhé xiàndài yǐnshí fāngshì, qízhōng fù hán táng, zhīfáng hé jiāgōng shípǐn. Tāmen tíchū de jiějué fāng’àn? Cóng wǒmen de yǐnshí zhōng jiǎnshǎo xiàndài shíwù, huí dào wǒmen zǎoqí shòuliè cǎijí zǔxiān de yǐnshí fāngshì.

Wèi liǎo liǎojiě zhè yìwèizhe shénme, wǒmen qiúzhù yú zhuānjiā, bāokuò Loren Cordain bóshì, tā shì kēlínsī bǎo kēluōlāduō zhōulì dàxué de míngyù jiàoshòu, yěshì “gǔ yǐnshí” de zuòzhě; gēlúnbù éhài’é zhōulì dàxué wéi kè sī nà yīxué zhōngxīn de Erin Holley bóshì; dálāsī dé kè sà sī dàxué xīnán yīxué zhōngxīn línchuáng yíngyǎng xué zhùlǐ jiàoshòu Lona Sandon bóshì.

Shǒuxiān, yào zài yuánshǐ yǐnshí zhōng bǎochí jiànkāng,Cordain bóshì shuō, nín xūyào dìngqí duànliàn, tóngshí zūnxún yángé de yǐnshí xíguàn, zhǐ bāohán kěyǐ shòuliè hé cǎijí de shíwù.

Zài zuì chúncuì de xíngshì zhōng, yuánshǐ yǐnshí yǔnxǔ nín zhǐ chī rénlèi zài dàyuē 250 wàn nián qián shǒucì mànyóu dìqiú shí chī dì nàxiē shíwù.

Zhè zhǒng yǐnshí kěyǐ tōngguò xiāochú yíngyǎng jiàzhí dī qiě kǎlùlǐguò duō de gāo zhīfáng hé jiāgōng shípǐn lái gǎishàn nín de jiànkāng. Gāi jìhuà qiángdiào duō chī fù hán jiànkāng wéishēngsù, kuàng wùzhí hé xiānwéi de shuǐguǒ hé shūcài, tāmen néng ràng nǐ gèng kuài dì bǎo fù, cóng’ér jiǎnshǎo jìnshí, bāngzhùyìzhì tǐzhòng zēngjiā.

Sāng dēng bóshì shuō, nǐ huì jiǎnféi, yīnwèi zhǐyào nǐ xiànzhì zhěnggè shíwù zǔ, nǐ de kǎlùlǐ shè rù liàng jiù huì jiàngdī. Tā shuō, zhǐyào nǐ ránshāo de kǎlùlǐ duō yú shè rù de kǎlùlǐ, nǐ jiù huì jiǎnqīng tǐzhòng.

Sandon shuō, zhuānzhù yú shòu ròu dànbái, shuǐguǒ hé shūcài ér bùshì fù hán kǎlùlǐ hé nà de jiāgōng shípǐn yěyǒu zhù yú jiǎnféi, dàn tā zhǐchū, gǔ yǐnshí bìng bùshì wèile jiǎnféi ér chuàngzào de.

Qǐng zhùyì, suīrán zhè zhǒng yǐnshí zhōng yǔnxǔ shǐyòng jiānguǒ hé zhǒngzǐ, dàn tāmen de kǎlùlǐ hánliàng kěnéng hěn gāo, xiǎng yào jiǎnféi de rén bìxū xiànzhì jiānguǒ de shè rù liàng.

Nàme kēxué duì gǔ yǐnshí yǒu shé me kànfǎ ne? Yīxiē yánjiū biǎomíng, jiànkāng shēngmíng shì zhàn dé zhù jiǎo de. Yī xiàng zòngshù fēnxīle 159 míng cānyù zhě de sì xiàng suíjī duìzhào shìyàn, yánjiū rényuán fāxiàn, yǔ yòng zuò duìzhào de yǐnshí xiàng bǐ, gǔ yǐnshí dǎozhì mànxìngbìng de mǒu xiē wéixiǎn yīnsù (bāokuò yāowéi hé kōngfù xiětáng) de duǎnqí gǎishàn gèng duō.

2016 Nián 1 yuè fābiǎo zài “àodàlìyǎ jiātíng yīshēng” zázhì shàng de lìng yī piān wénzhāng huígùle tànsuǒ gǔshēngwù duì jiànkāng zhǐbiāo (bāokuò tǐzhòng, yánzhèng hé yídǎosù jiànkāng) yǐngxiǎng de línchuáng shìyàn. Yīxiē yánjiū fāxiànle lèisì de zhèngjù biǎomíng gǔ yǐnshí kěnéng yǔ jiǎnféi, jiàngdī xiěyā hé gǎishàn xuèzhī shuǐpíng yǒuguān——dàn wénzhāng dé chū de jiélùn shì, yóuyú yàngběn liàng xiǎo, chíxù shíjiān duǎn yǐjí dà duōshù xiàn yǒu de lèisì kuàngjià duì zhè zhǒng yǐnshí de yánjiū, xūyào jìnyībù de yánjiū lái zhèngmíng tā shìfǒu fúhé qí yīxiē zhīchí zhě tíchū de dàdǎn de jiànkāng zhǔzhāng.

Shìshí shàng, xǔduō kēxuéjiā biǎoshì dānxīn, wǒmen hái méiyǒu zúgòu de zhèngjù duì gǔ yǐnshí de jiànkāng yìchu, yóuqí shì qí chángqí yǐngxiǎng zuò chū rènhé qiáng yǒulì de shēngmíng. Zài huíyīng dì yī piān pínglùn de wénzhāng zhōng, láizì ā’ěr bó tǎ shěng kǎ’ěr jiālǐ dàxué kǎ míng yīxué yuàn de zuòzhě Tanis R. Fenton hé Carol J. Fenton gěi biānjí xiěle yī fēng xìn, tāmen duì pínglùn biǎoshì shīwàng.

Tāmen dì lùndiǎn bāokuò: Yǒuxiē jiéguǒ méiyǒu tǒngjì xué yìyì, yě méiyǒu xiǎnshì chū “rènhé zhòngyào de línchuáng xiàoguǒ”. Tāmen dé chū de jiélùn shì, tāmen bù xiāngxìn shěnchá jiéguǒ xiǎnshì rènhé zhīchí gǔ yǐnshí de zhèngjù, tāmen hūyù zài wèi gōngzhòng tígōng jiànkāng jiànyì fāngmiàn gèngjiā jǐnshèn.

Holley jiěshì shuō, lèisì de, jiù shíqì shídài rénlèi bùyì huòdé de rènhé shíwù zài zhè zhǒng yǐnshí zhōng dōu shì jìnzhǐ de. Zhè yìwèizhe jiāgōng shípǐn——qízhōng xǔduō hányǒu tiānjiā de huángyóu, rénzào huángyóu hé táng——bù yìng gāi chéngwéi yuánshǐ yǐnshí de yībùfèn. Duìyú jiù shíqì shídài rénlèi kěnéng wúfǎ jiēchù dào de rǔ zhìpǐn hé dòu lèi yěshì rúcǐ, xǔduō zhè zhǒng yǐnshí de zhīchí zhě rènwéi tāmen bù róngyì bèi réntǐ xiāohuà.

Holley shuō, qǐng jì zhù, mǒu xiē bǎnběn de gǔ yǐnshí méiyǒu qítā bǎnběn nàme yángé, yǔnxǔ yīxiē rǔ zhìpǐn huò dòu lèi, rú huāshēng.

Gǔ yǐnshí yǐ chéngwéi nàlǐ zuì shòu huānyíng de yǐnshí fāngfǎ zhī yī, yīncǐ nín kěyǐ qīngsōng de zài wǎngshàng hé shūjià shàng (xūnǐ yǔ fǒu!) Zhǎodào dàliàng gǔ yǒuhǎo shípǔ. Dànshì, rúguǒ nín shì chū xuézhě, qǐng kǎolǜ shǐyòng zhège wéiqí yītiān de gǔ yǐnshí yàngpǐn càidān lái bāngzhù nín rùmén.

Suīrán gǔ yǐnshí dāngrán bùshì wànnéng de, dàn tā quèshí yǒu yīxiē qiánzài de hǎochù. Dàn zhè bìng bù yìwèizhe tā shì hé suǒyǒu rén——zài qiánrù zhīqián, nín hái yīnggāi zhù yì yīxiē fēngxiǎn.

Nín kěnéng huì cóng yuánshǐ yǐnshí zhōng huòdé yīxiē hǎochù.

Shǒuxiān, tōngguò shíyòng shuǐguǒ hé shūcài, nín jiāng huòdé suǒ xū de xǔduō bìxū wéishēngsù hé kuàng wùzhí.

Cǐwài, yǐnshí yě hěn jiǎndān. Nǐ chī kěyǐ jiēshòu de shíwù, bìmiǎn nàxiē bùnéng jiēshòu de shíwù——méiyǒu yùxiān zhǔnbèi hǎo de shànshí jìhuà huò yǐnshí zhōuqí.

“Wǒ rènwéi zhè yǒu hěnduō jījí yīnsù,” huò lì shuō. “Tā zìrán dì jiǎnshǎole xǔduō jiāgōng shípǐn, lìrú jiāgōng gǔwù huò tōngguò ruǎnyǐnliào huò guǒzhī tiānjiā de táng.” Holley jiěshì shuō, yóuyú zhè zhǒng yǐnshí tíchàng chī kàng yán shíwù——bǐrú shuǐguǒ, shūcài, jiānguǒ hé mǒu xiē yóu zhōng de bù bǎohé zhīfáng——nǐ de jiànkāng kěnéng huì shòuyì. Tā shuō, shǎo chī jiāgōng shípǐn hé táng yě huì jiàngdī huàn jíbìng de fēngxiǎn, lìrú 2 xíng tángniàobìng hé mǒu xiē áizhèng.

Cǐwài, yǐnshí qiángdiào yùndòng. Duànliàn shì jiànkāng shēnghuó fāngshì de zhòngyào zǔchéng bùfèn, kěyǐ bāngzhù nín jiǎnqīng huò bǎochí tǐzhòng.

Dàn shòuliè cǎijí yǐnshí kěnéng nányǐ wéichí, yóuqí shì chángqí. Yīn wéi dà duōshù shíwù dōu shì chī yuánwèi de, zūnxún zhè zhǒng yǐnshí fāngfǎ kěnéng huì zài hěn duǎn de shíjiān nèi biàn dé wúliáo.

Tā yě kěnéng hěn guì——yǒujī zhòngzhí de shíwù, cǎo sì niúròu hé qítā ròu lèi tōngcháng gèng guì.

Lìrú, yīgè jīyú měiguó nóngyè bù shùjù jí de móxíng fāxiàn, wèile zūnxún gǔ yǐnshí, tóngshí mǎnzú suǒyǒu měi rì tuījiàn de wéiliàng yíngyǎngsù shè rù liàng (gài chúwài), shōurù bìxū zēngjiā 9%.

Zài yīcì, méiyǒu jùtǐ de kēxué zhèngjù biǎomíng gǔ yǐnshí kěyǐ yùfáng jíbìng, sāng dēng shuō. Rènhé yǒuguān qí yìchu de zhèngjù dōu shì yì shì. Jǐnguǎn yīxiē yánjiū sìhū zhīchí gǔ yǐnshí de hǎochù, dàn xǔduō kēxuéjiā réngrán rènwéi wǒmen hái méiyǒu zúgòu de zhèngjù lái liǎojiě zhè zhǒng yǐnshí fāngshì shìfǒu wánquán jiànkāng qiě méiyǒu fēngxiǎn. “Méiyǒu rén zhīdào zhè zhǒng yǐnshí de cháng qī yǐngxiǎng, yīnwèi méiyǒu rén duì tā jìnxíngguò rènhé chéngdù de yánjiū,” sāng dēng shuō. Zhè bìng bùshì yīgè zhēnzhèng de xīn gàiniàn. Xiāngfǎn, tā shì duōnián lái yīzhí bèi huíshōu lìyòng de, tā shuō.

Lìrú, yǐnshí de zhīfáng yǔnxǔ liàng kěnéng shì yǒu wèntí de. “Wǒ duì yuánshǐ yǐnshí zuìdà de kùnrǎo shì tā zài suǒyǒu ròu lèi zhōng dōu hányǒu bǎohé zhīfáng,” huò lì jiěshì shuō, bìng zhǐchū nǐ kěyǐ xúnzhǎo dāngdì cǎigòu de ròu lèi, nǐ zhīdào tā de láiyuán hé sìyǎng fāngfǎ, rú gèng jiànkāng de xuǎnzé. Ròu lèi zhōng de bǎohé zhīfáng yǔguò zǎo sǐwáng de fēngxiǎn zēngjiā yǒuguān.

Shàngmiàn tí dào de àodàlìyǎ jiātíng yīshēng wénzhāng qiángdiàole qiánzài de gài quēfá shì gǔ yǐnshí de “zhòngdà wèntí”. Fābiǎo zài “ōuzhōu línchuáng yíngyǎng xué zázhì” shàng de wénzhāng zhōng yǐnyòng de yī xiàng yánjiū fāxiàn, gǔ yǐnshí zhuīsuí zhě de gài shè rù liàng dī zhì měi rì tuījiàn zhí de 50%.

Gēnjù měiguó guólì wèishēng yán jiù yuàn shànshí bǔchōng jì bàngōngshì de shuōfǎ, quē gài huì dǎozhì shǒuzhǐ mámù hé cì tòng, jīròu jìngluán, chōuchù (huò jīròu jìngluán), shìshuì (huò quēfá huólì), shíyù bùzhèn hé xīnlǜ yìcháng děng zhèngzhuàng; mànxìng quē gài kěnéng dǎozhì gǔgé jíbìng, rú gǔ zhí shūsōng zhèng, gǔzhé fēngxiǎn zēngjiā hé gōulóubìng.

Suīrán méiyǒu wánměi de tángniàobìng yǐnshí, dàn yīxiē yánjiū biǎomíng, gǔ yǐnshí duì quán shíwù de guānzhù kěnéng yǒu zhù yú 2 xíng tángniàobìng huànzhě kòngzhì xiětáng, jiàngdī xiěyā hé jiǎnqīng tǐzhòng.

Pīpíng zhě rènwéi, yuánshǐ yǐnshí yǔnxǔ de wúxiàn liàng hóng ròu kěnéng duì tángniàobìng huànzhě de xīnzàng jiànkāng chǎnshēng bùlì yǐngxiǎng, yīnwèi yánjiū jiāng guòliàng shíyòng hóng ròu yǔ xīnzàng jiànkāng bù jiā liánxì qǐlái.

Rúguǒ nín huàn yǒu tángniàobìng bìngqiě bù jiǎnshǎo hóng ròu de shè rù liàng, zhè kěnéng shì yīgè dà wèntí, yīnwèi tángniàobìng huànzhě sǐ yú xīnzàng bìng de kěnéng xìng shìfēi tángniàobìng huànzhě de liǎng bèi.

Yàodiǎn: Cóng běnzhí shàng jiǎng, mùqián hái méiyǒu zúgòu lìng rén gǔwǔ de yánjiū jiéguǒ ràng zhuānjiāmen zhèngshì jiànyì tángniàobìng huànzhě chángshì gǔ yǐnshí. Rúguǒ nín xiǎng chángshì yǐ kòngzhì xiětáng wèi mùdì de jìhuà, qǐng wùbì xiān yǔ nín de yīliáo bǎojiàn tígōng zhě gōutōng.

Yǔ 2 xíng tángniàobìng yīyàng, gǔ yǐnshí kěnéng duì nín de xīnzàng yǒuyì, yě kěnéng bùlì. Zhè guījié wéi nǐ rúhé zūnxún yǐnshí fāngfǎ.

Rúguǒ nín yào wúxiàn liáng dì shíyòng hóng ròu (gǔ yǐnshí jìshù shàng yǔnxǔ), nín hěn kěnéng huì kàn dào nín de xīnzàng jiànkāng shòudào yǐngxiǎng. Suīrán zhuānjiāmen chēngzàn shěnglüèle dàngāo, bǐnggān, shǔ piàn hé tángguǒ děng bāozhuāng hé jiāgōng shípǐn——zhòngsuǒzhōuzhī, zhèxiē shípǐn duì nǐ de gǔpiào bùlì——dàn tāmen bìng bù wéi gǔrén bù yǔnxǔ nǐ chī quán gǔwù zhè yī shìshí ér fēngkuáng, dòu lèi hé dà duōshù rǔ zhìpǐn. Tèbié shì quán gǔwù yǔ gèng hǎo de dǎngùchún shuǐpíng yǐjí jiàngdī zhòngfēng, féipàng hé 2 xíng tángniàobìng de fēngxiǎn yǒuguān. Yàodiǎn? Zài chángshì shǐyòng gǔ yǐnshí zhìliáo xīnzàng bìng zhīqián, qǐng xiān zīxún nín de yīshēng.

Giáo án luyện dịch tiếng Trung thương mại online theo bài tập Giáo trình tiếng Trung thương mại buôn bán nhập hàng kinh doanh.

Béo phì, bệnh tim và tiểu đường: Đây chỉ là một số tình trạng sức khỏe mà những người ủng hộ chế độ ăn kiêng thời đồ đá cũ, hay chế độ ăn kiêng thời thượng cổ, đổ lỗi cho lối sống ít vận động và cách ăn uống hiện đại của chúng ta, chứa nhiều đường, chất béo và thực phẩm chế biến sẵn. . Giải pháp đề xuất của họ? Cắt các loại thực phẩm hiện đại khỏi chế độ ăn uống của chúng ta và quay trở lại cách mà tổ tiên săn bắn hái lượm ban đầu của chúng ta đã ăn.

Để tìm hiểu điều đó có nghĩa là gì, chúng tôi đã tìm đến các chuyên gia, bao gồm Loren Cordain, Tiến sĩ, giáo sư danh dự tại Đại học Bang Colorado ở Fort Collins, và tác giả của Chế độ ăn kiêng Paleo; Erin Holley, RD, thuộc Trung tâm Y tế Wexner của Đại học Bang Ohio ở Columbus; và Lona Sandon, Tiến sĩ, RD, một trợ lý giáo sư về dinh dưỡng lâm sàng tại Trung tâm Y tế Tây Nam Đại học Texas ở Dallas.

Đối với những người mới bắt đầu, để có được và duy trì sức khỏe theo chế độ ăn kiêng nhạt, Tiến sĩ Cordain nói rằng bạn sẽ cần phải tập thể dục thường xuyên trong khi tuân theo một chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt chỉ bao gồm các loại thực phẩm có thể săn bắt và thu thập được.

Ở dạng tinh khiết nhất, chế độ ăn kiêng nhạt cho phép bạn chỉ ăn những loại thực phẩm mà con người đã ăn khi lần đầu tiên di chuyển trên hành tinh khoảng 2,5 triệu năm trước.

Chế độ ăn kiêng có thể cải thiện sức khỏe của bạn bằng cách loại bỏ các thực phẩm chế biến và giàu chất béo có ít giá trị dinh dưỡng và quá nhiều calo. Kế hoạch này nhấn mạnh việc nạp nhiều trái cây và rau quả chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất xơ lành mạnh, giúp bạn no nhanh hơn, do đó bạn ăn ít hơn, giúp hạn chế tăng cân.

Bạn sẽ giảm cân bởi vì bất cứ khi nào bạn hạn chế toàn bộ nhóm thực phẩm, lượng calo của bạn sẽ có xu hướng thấp hơn, Tiến sĩ Sandon nói. Và bất cứ khi nào bạn đốt cháy nhiều calo hơn mức tiêu thụ, bạn sẽ giảm cân, cô ấy nói.

Sandon nói rằng việc tập trung vào protein nạc, trái cây và rau thay vì thực phẩm chế biến giàu calo và natri cũng có thể góp phần giảm cân, nhưng cô chỉ ra rằng chế độ ăn kiêng nhạt không được tạo ra để trở thành một chế độ ăn kiêng giảm cân.

Lưu ý rằng mặc dù các loại hạt được cho phép trong chế độ ăn kiêng này, nhưng chúng có thể chứa nhiều calo và những người muốn giảm cân sẽ phải hạn chế ăn các loại hạt.

Vậy khoa học nói gì về chế độ ăn kiêng palo? Một số nghiên cứu cho thấy rằng các tuyên bố về sức khỏe giữ nước. Một đánh giá đã phân tích bốn thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng với 159 người tham gia và các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng chế độ ăn kiêng nhạt dẫn đến cải thiện ngắn hạn hơn đối với một số yếu tố nguy cơ mắc bệnh mãn tính (bao gồm vòng eo và lượng đường trong máu lúc đói) so với chế độ ăn kiêng được sử dụng như đối chứng.

Một bài báo khác, được xuất bản trên tạp chí Australian Family Physician vào tháng 1 năm 2016, đã xem xét các thử nghiệm lâm sàng khám phá tác động của palo đối với các dấu hiệu sức khỏe bao gồm cân nặng, tình trạng viêm và sức khỏe insulin. Một số nghiên cứu đã tìm thấy bằng chứng tương tự rằng chế độ ăn kiêng nhạt có thể liên quan đến việc giảm cân, giảm huyết áp và cải thiện mức độ lipid trong máu – nhưng bài báo kết luận rằng do kích thước mẫu nhỏ, thời gian ngắn và khuôn khổ tương tự của hầu hết các nghiên cứu về chế độ ăn kiêng này, nghiên cứu sâu hơn là cần thiết để chứng minh liệu nó có sống theo những tuyên bố về sức khỏe táo bạo của một số người ủng hộ nó hay không.

Trên thực tế, nhiều nhà khoa học đã bày tỏ lo ngại rằng chúng ta chưa có đủ bằng chứng để đưa ra bất kỳ tuyên bố mạnh mẽ nào về lợi ích sức khỏe của chế độ ăn uống nhợt nhạt, đặc biệt là tác dụng lâu dài của nó. Trong một bài báo phản hồi bài đánh giá đầu tiên, các tác giả Tanis R. Fenton và Carol J. Fenton, từ Trường Y khoa Đại học Calgary Cumming ở Alberta, đã viết một lá thư cho người biên tập, trong đó họ bày tỏ sự thất vọng với bài đánh giá.

Trong số các lập luận của họ: Một số kết quả không có ý nghĩa thống kê, cũng như không cho thấy “bất kỳ tác dụng lâm sàng quan trọng nào”. Họ kết luận rằng họ không tin rằng kết quả của cuộc đánh giá cho thấy bất kỳ bằng chứng nào ủng hộ chế độ ăn kiêng nhạt và họ kêu gọi quan tâm hơn đến việc tiếp cận các khuyến nghị về sức khỏe cho công chúng.

Tương tự như vậy, bất kỳ loại thực phẩm nào không dễ có đối với con người thời kỳ đồ đá cũ đều bị giới hạn trong chế độ ăn uống này, Holley giải thích. Điều đó có nghĩa là thực phẩm chế biến – nhiều loại trong số đó có thêm bơ, bơ thực vật và đường – không nên là một phần của chế độ ăn kiêng. Điều tương tự cũng xảy ra đối với sữa, thứ mà người thời kỳ đồ đá cũ không thể tiếp cận được và các loại đậu, mà nhiều người ủng hộ chế độ ăn kiêng cho rằng cơ thể không dễ tiêu hóa.

Hãy nhớ rằng một số phiên bản của chế độ ăn kiêng nhạt ít nghiêm ngặt hơn những phiên bản khác và cho phép một số sản phẩm từ sữa hoặc các loại đậu, như đậu phộng, Holley nói.

Chế độ ăn kiêng theo chế độ ăn nhạt đã trở thành một trong những phương pháp ăn uống phổ biến nhất hiện nay, vì vậy bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm kiếm rất nhiều công thức nấu ăn thân thiện với người ăn kiêng trên mạng và trên giá sách (ảo hoặc không!). Nhưng nếu bạn là người mới bắt đầu, hãy xem xét thực đơn mẫu cho một ngày của chế độ ăn kiêng nhạt này để giúp bạn bắt đầu.

Mặc dù chế độ ăn kiêng nhợt nhạt chắc chắn không phải là một phương pháp chữa bệnh, nhưng nó có một số lợi ích tiềm năng. Nhưng điều đó không có nghĩa là nó dành cho tất cả mọi người – cũng có một số rủi ro bạn nên biết trước khi tham gia.

Có một số lợi ích mà bạn có thể gặt hái được khi thực hiện theo chế độ ăn kiêng palo.

Đầu tiên, bằng cách ăn trái cây và rau quả, bạn sẽ nhận được nhiều vitamin và khoáng chất cần thiết.

Ngoài ra, chế độ ăn uống cũng đơn giản. Bạn ăn những thực phẩm có thể chấp nhận được và tránh những thực phẩm không – không có kế hoạch bữa ăn đóng gói sẵn hoặc chu trình ăn kiêng để tuân theo.

Holley nói: “Tôi nghĩ rằng có rất nhiều điều tích cực về nó. “Nó cắt bỏ rất nhiều thực phẩm đã qua chế biến một cách tự nhiên, như ngũ cốc đã qua chế biến hoặc thêm đường thông qua nước ngọt hoặc nước trái cây.” Và bởi vì chế độ ăn uống khuyến khích ăn thực phẩm chống viêm – như trái cây, rau và chất béo không bão hòa trong các loại hạt và một số loại dầu – sức khỏe của bạn có thể được hưởng lợi, Holley giải thích. Cô ấy nói rằng cắt bỏ thực phẩm chế biến sẵn và đường cũng sẽ làm giảm nguy cơ mắc các bệnh, như bệnh tiểu đường loại 2 và một số bệnh ung thư.

Hơn nữa, chế độ ăn uống nhấn mạnh vào việc tập thể dục. Tập thể dục là một phần quan trọng của lối sống lành mạnh và có thể giúp bạn giảm hoặc duy trì cân nặng.

Nhưng chế độ ăn săn bắn hái lượm có thể khó duy trì, đặc biệt là lâu dài. Bởi vì hầu hết các loại thực phẩm được ăn đơn thuần, việc tuân theo cách ăn này có thể trở nên nhàm chán sau một thời gian ngắn.

Nó cũng có thể đắt tiền – thực phẩm được trồng hữu cơ và thịt bò ăn cỏ và các loại thịt khác thường có giá cao hơn.

Ví dụ, một mô hình dựa trên bộ dữ liệu của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ cho thấy thu nhập tăng 9% là cần thiết để tuân theo chế độ ăn kiêng nhạt trong khi vẫn đáp ứng đủ lượng vi chất dinh dưỡng được khuyến nghị hàng ngày (ngoại trừ canxi).

Và một lần nữa, không có bằng chứng khoa học cụ thể nào cho thấy chế độ ăn kiêng palo sẽ tránh được bệnh tật, Sandon nói. Bất kỳ bằng chứng nào về lợi ích của nó đều là giai thoại. Mặc dù một số nghiên cứu dường như ủng hộ những lợi ích của chế độ ăn kiêng nhạt, nhiều nhà khoa học vẫn tin rằng chúng ta chưa có đủ bằng chứng để biết liệu phương pháp ăn uống đó có hoàn toàn lành mạnh và không có rủi ro hay không. Sandon nói: “Không ai biết tác dụng lâu dài của chế độ ăn kiêng này vì không ai nghiên cứu về nó ở bất kỳ mức độ nào. Đó thực sự không phải là một khái niệm mới; Thay vào đó, nó là một thứ đã được tái chế qua nhiều năm, cô ấy nói.

Ví dụ, lượng chất béo cho phép trong chế độ ăn uống có thể có vấn đề. Holley giải thích: “Mối quan hệ lớn nhất của tôi với chế độ ăn kiêng nhạt là tất cả các chất béo bão hòa mà nó khuyến khích với tất cả các loại thịt, một lựa chọn lành mạnh hơn. Chất béo bão hòa từ thịt có liên quan đến việc tăng nguy cơ tử vong sớm.

Bài báo của Bác sĩ Gia đình người Úc đã đề cập ở trên nhấn mạnh sự thiếu hụt canxi tiềm ẩn như một “vấn đề quan trọng” với chế độ ăn kiêng nhạt. Một nghiên cứu được trích dẫn trong bài báo, được xuất bản trên Tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Châu Âu, cho thấy mức độ hấp thụ canxi trong những người theo chế độ ăn kiêng nhạt là thấp nhất là 50% giá trị hàng ngày được khuyến nghị.

Theo Văn phòng Bổ sung Chế độ ăn uống của Viện Y tế Quốc gia, thiếu canxi có thể gây ra các triệu chứng bao gồm tê và ngứa ran ở các ngón tay, chuột rút cơ, co giật (hoặc co thắt cơ), hôn mê (hoặc thiếu năng lượng), thèm ăn và nhịp tim bất thường; thiếu canxi mãn tính có thể dẫn đến các rối loạn về xương như loãng xương, tăng nguy cơ gãy xương và còi xương.

Mặc dù không có chế độ ăn kiêng hoàn hảo cho bệnh tiểu đường, nhưng một số nghiên cứu cho thấy rằng chế độ ăn kiêng palo tập trung vào thực phẩm toàn phần có thể giúp những người mắc bệnh tiểu đường loại 2 kiểm soát lượng đường trong máu, giảm huyết áp và giảm cân.

Các nhà phê bình cho rằng số lượng thịt đỏ không giới hạn mà chế độ ăn kiêng cho phép có thể có tác động xấu đến sức khỏe tim mạch ở những người mắc bệnh tiểu đường, vì nghiên cứu liên kết việc ăn quá nhiều thịt đỏ với sức khỏe tim kém.

Nếu bạn bị tiểu đường và không tiết chế lượng thịt đỏ của mình, đây có thể là một vấn đề lớn, vì những người mắc bệnh tiểu đường có nguy cơ tử vong vì bệnh tim cao gấp đôi so với những người không mắc bệnh tiểu đường.

Bài học rút ra: Về cơ bản, không có đủ kết quả nghiên cứu đáng khích lệ để các chuyên gia đưa ra khuyến nghị chính thức cho những người mắc bệnh tiểu đường nên thử chế độ ăn kiêng palo. Nếu bạn muốn thử kế hoạch với mục đích kiểm soát lượng đường trong máu của mình, trước tiên hãy nhớ thông báo với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn.

Cũng như đối với bệnh tiểu đường loại 2, chế độ ăn kiêng nhạt có thể tốt hoặc không tốt cho tim của bạn. Nó phụ thuộc vào cách bạn tuân theo phương pháp ăn uống.

Nếu bạn ăn một lượng thịt đỏ không giới hạn (mà chế độ ăn kiêng theo phương pháp cổ điển cho phép về mặt kỹ thuật), bạn rất có thể sẽ thấy sức khỏe tim của mình bị ảnh hưởng. Trong khi các chuyên gia hoan nghênh việc bỏ qua các loại thực phẩm đóng gói và chế biến sẵn như bánh ngọt, bánh quy, khoai tây chiên và kẹo – những thứ nổi tiếng là không tốt cho cổ phiếu của bạn – họ không phát điên vì thực tế là palo không cho phép bạn ăn ngũ cốc nguyên hạt. , các loại đậu, và hầu hết các loại sữa. Đặc biệt, ngũ cốc nguyên hạt có liên quan đến mức cholesterol tốt hơn, cũng như giảm nguy cơ đột quỵ, béo phì và tiểu đường loại 2. Ý chính? Nói chuyện với bác sĩ của bạn trước khi thử chế độ ăn kiêng palo cho bệnh tim.

Toàn bộ bài giảng Giáo trình tiếng Trung thương mại buôn bán nhập hàng kinh doanh của chúng ta tìm hiểu hôm nay đến đây là kết thúc. Mong rằng thông qua tiết học này các bạn có thể tích lũy được vô số kiến thức mới, giúp các bạn cải thiện được lượng kiến thức tiếng Trung một cách nhanh chóng. Hẹn gặp lại các bạn ở bài giảng tiếp theo vào ngày mai nhé.

Trả lời