Học tiếng Trung online
Luyện dịch tiếng Trung TOCFL online Band B1 bài tập ứng dụng

Luyện dịch tiếng Trung TOCFL online Band B1 bài tập ứng dụng

Tự luyện dịch tiếng Trung TOCFL online Band B1 cùng Thầy Vũ

Luyện dịch tiếng Trung TOCFL online Band B1 bài tập ứng dụng, bài giảng hôm nay Thầy Vũ mang đến cho chúng ta một số mẫu văn quan trọng và thực tế để các bạn tự luyện dịch tiếng Trung online tại nhà. Các bạn học viên hãy chú ý theo dõi và hoàn thành bài tập mà Thầy Vũ cung cấp ở bên dưới nhé. Bộ tài liệu này do chính tay Thầy Vũ chủ biên và biên soạn, nhằm đem đến cho chúng ta lượng kiến thức mới trong phần thi đọc hiểu nâng cao kiến thức tiếng Trung. Đây là một phương pháp học tập cực kỳ hiệu quả của trung tâm ChineMaster muốn lan tỏa đến chúng ta, tất cả những bài giảng sẽ được Thầy Vũ chia sẻ miễn phí để các bạn luyện tập mỗi ngày. Vì vậy các bạn hãy tham gia đầy đủ từng tiết học của Thầy Vũ và đừng bỏ lỡ bất kì bài giảng hấp dẫn nào nhé.

Bên dưới là toàn bộ những thông tin cần thiết về trung tâm tiếng Trung ChineMaster cơ sở 1 tại Hà Nội để các bạn dễ dàng tìm hiểu thêm về ChineMaster, đồng thời tham khảo những lớp học đa dạng về chủ đề và vô cùng bổ ích của Thầy Vũ.

Trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân Hà Nội

Nếu chúng ta đang tìm kiếm một bộ tài liệu tiếng Trung bổ ích để học miễn phí tại nhà, thì hãy ấn ngay vào link bên dưới để sở hữu ngay bộ giáo trình tiếng Trung bộ 9 quyển mới nhất hiện nay do Th.s Nguyễn Minh Vũ chủ biên nhé.

Giáo trình tiếng Trung online mới ChineMaster

Để nâng cao kiến thức tiếng Trung ở khía cạnh giao tiếp thì các bạn hãy click ngay vào link bên dưới để tham gia toàn bộ khóa học giao tiếp uy tín của trung tâm ChineMaster nhé.

Khóa học tiếng Trung giao tiếp uy tín tại Hà Nội

Ngoài ra nếu các bạn học viên đang tập kinh doanh mua bán hàng nội địa Trung, thì hãy tham khảo theo phương thức oder và những kiến thức cần thiết trong lĩnh vực này do Thầy Vũ chia sẻ ở link sau.

Khóa học nhập hàng Taobao tận gốc ChineMaster

Trên máy tính các bạn đang sử dụng chưa có bộ gõ tiếng Trung thì hãy ấn ngay vào link bên dưới để dowload hoàn toàn miễn phí theo hướng dẫn cụ thể trong bài viết nhé.

Dowload bộ gõ tiếng Trung SoGou PinYin có dấu

Hiện nay trung tâm ChineMaster đang mở rất nhiều khóa học luyện thi tiếng Trung HSK, các bạn hãy tham khảo ở link bên dưới để tìm ra một lớp học phù hợp cho mình nhé.

Trung tâm tiếng Trung luyện thi HSK TiengTrungHSK

Để củng cố lại kiến thức cũ trước khi vào bài mới các bạn hãy ấn vào link bên dưới nhé.

Giáo trình tiếng Trung thương mại buôn bán nhập hàng kinh doanh

Sau đây là bài giảng của Thầy Vũ biên soạn rất bổ ích, các bạn hãy chú ý theo dõi nhé.

Giáo trình Luyện dịch tiếng Trung TOCFL online Band B1 bài tập ứng dụng

Nội dung bài giảng Luyện dịch tiếng Trung TOCFL online Band B1 bài tập ứng dụng Thầy Vũ

Luyện dịch tiếng Trung TOCFL online Band B1 bài tập ứng dụng thực tế Thầy Vũ thiết kế dành cho các bạn học viên Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Hà Nội TP HCM Sài Gòn có thêm tài liệu luyện thi TOCFL online và nâng cao kỹ năng đọc hiểu các bài văn tiếng Trung. Đây là bài tập luyện dịch tiếng Hoa TOCFL online phù hợp với các bạn trình độ tiếng Trung TOCFL Band B1 và TOCFL Band B2.

无论您是计划在可用时接受加强注射,还是由于您的免疫功能低下状态而需要额外注射一剂,以下都是您需要了解的信息。

当 COVID-19 mRNA 疫苗首次发布时,有很多关于潜在副作用的讨论——尤其是在人们接种第二剂之后。疾病控制和预防中心 (CDC) 甚至解决了这个问题,当时指出,第二剂的副作用可能比人们在第一次注射后所经历的更严重。疾病预防控制中心说,这些副作用是您的身体正在建立保护的正常迹象。

快进大约八个月,对话再次升温:从 9 月 20 日开始(等待 CDC 和 FDA 的绿灯)和一些免疫功能低下的居民,COVID-19 mRNA 疫苗的加强剂量将向所有美国人开放正在更快地接种额外剂量的疫苗(或者他们已经接种了)。

这第三剂疫苗让人们想知道:这些 COVID-19 加强剂或额外剂量是否也会带来副作用——它们会比第二剂或第一剂更差还是更好?专家表示,以下是您需要了解的有关在加强或额外注射 mRNA COVID-19 疫苗后可能会感觉到的任何症状的信息。

美国卫生与公众服务部 (HHS) 和医学专家在 8 月 18 日的联合声明中宣布,根据拜登政府的建议,所有接种两剂 mRNA COVID-19 系列疫苗的美国人都应接受加强免疫。在第二次注射后八个月注射 – 但该指导尚未生效。

仍有一些障碍阻碍了将额外剂量用作加强注射的完全批准——食品和药物管理局 (FDA) 和 CDC 的免疫实践咨询委员会 (ACIP) 都需要自己做对证据的独立评估和审查表明,加强注射有利于对抗减弱的 COVID-19 保护,并提供对 Delta 变体的更多保护。还要记住,HHS 公告仅针对 mRNA 疫苗,而不是单剂量强生 (Janssen) 疫苗。

约翰霍普金斯大学健康安全中心的资深学者、传染病专家 Amesh A. Adalja 医学博士告诉《健康》杂志说:“为所有美国人接种加强针并不是一个定局。” “这是由白宫宣布的——通常是 CDC 和 FDA 首先——它引起了科学界的大量抵制,这是可以理解的。”

目前仍有一群人能够获得额外剂量的 mRNA COVID-19 疫苗:中度至重度免疫功能低下的人。根据疾病预防控制中心的说法,这些额外的剂量与加强剂量不同:“有时,中度至重度免疫功能低下的人在第一次接种疫苗时没有建立足够(或任何)保护,”该机构说。额外的剂量可以帮助免疫功能低下的人更好地对病毒产生某种免疫反应。 CDC 说,另一方面,“加强剂量”是给予那些在初次接种疫苗后能够建立保护作用的人的剂量,但随着时间的推移,这种保护作用会降低(也就是“免疫力减弱”)。

截至目前,中度至重度免疫功能低下的人是唯一能够在前两剂后获得额外剂量的 mRNA COVID-19 疫苗的人。 CDC 表示,这种额外的剂量应该在该人第二次接种疫苗后至少 28 天进行。

无论您是由于免疫功能低下状态而获得额外剂量的 mRNA COVID 疫苗,还是接受额外剂量作为加强注射,您都可能期望获得与您相似(或可能更好)的反应范德比尔特大学医学院的传染病专家兼教授威廉·沙夫纳 (William Schaffner) 医学博士告诉《健康》杂志,在接种了两剂系列疫苗后发生了反应。

“第三剂没有比第一剂或第二剂产生更多副作用的趋势,”他说。 “很明显,情况不应该更糟。”

Adalja 博士同意:“对大多数人来说,副作用可能与第二剂非常相似,”他说。而且,如果您在服用第二剂后感觉不那么热,请记住这一点:您的第三剂可能不会那么糟糕。 “你可能会有更少的反应,因为第二次和第三次剂量 [与] 第一次和第二次剂量之间有很大的空间,” Adalja 博士说。 “你的免疫系统可能会有所减弱。”

CDC 在网上表示,第三剂 mRNA 疫苗后报告的反应与两剂系列的反应“相似”。 CDC 表示,最常见的副作用是注射部位的疲劳和疼痛。

辉瑞在申请第三剂紧急使用授权 (EUA) 时提供了更多细节。该申请称,第三剂后的副作用与第二剂疫苗后的副作用相似,包括:

注射部位周围发红和肿胀

疲倦

头痛

肌肉和关节疼痛

发冷

辉瑞还在一份关于其 EUA 申请加强剂量的新闻稿中表示,副作用“类似于或优于”人们在第二剂疫苗后的副作用。

有很多专家建议计划在第二剂 COVID-19 疫苗后放松一下,医生说第三剂可能不是一个糟糕的主意,只是为了安全。

“事后放轻松是明智的,”沙夫纳博士说。 “不要计划在你注射后的第二天做任何剧烈的事情。”

Adalja 博士说,您可能会对第二剂 mRNA 疫苗产生类似的反应。 “不管它有多粗糙,把它作为你的基准,看看你是否需要采取任何特殊的预防措施,”他说。

自大流行开始以来,人们一直在谈论“轻度”COVID-19。现在,病毒的突破性病例变得越来越普遍——而且突破性病例往往会导致所谓的轻微症状——关于轻度 COVID 的讨论正在升温。但每个人对轻症的定义似乎都不一样。

以下是人们在 Twitter 上关于轻度 COVID 的言论的样本:

那么,轻度 COVID 意味着什么,您患有轻度 COVID 的迹象是什么,轻度病例能否发展为更严重的病例?传染病专家参与其中。

节省
别针
自大流行开始以来,人们一直在谈论“轻度”COVID-19。现在,病毒的突破性病例变得越来越普遍——而且突破性病例往往会导致所谓的轻微症状——关于轻度 COVID 的讨论正在升温。但每个人对轻症的定义似乎都不一样。

以下是人们在 Twitter 上关于轻度 COVID 的言论的样本:

那么,轻度 COVID 意味着什么,您患有轻度 COVID 的迹象是什么,轻度病例能否发展为更严重的病例?传染病专家参与其中。

究竟什么是轻度 COVID?
提前解决这个问题很重要:没有轻度 COVID 的临床定义,所以很多都留给了解释。不过,总的来说,医生似乎同意轻度 COVID 是不会让您住院的任何形式的 COVID-19。

范德比尔特大学医学院传染病专家兼教授威廉·沙夫纳 (William Schaffner) 医学博士告诉《健康》杂志说:“这是一种呼吸道疾病,严重程度不足以让您住院。” “它从几乎没有症状到重感冒到不得不睡觉几天不等。”

新泽西州罗格斯大学医学院急诊医学教授兼主任刘易斯·纳尔逊医学博士告诉 Health,轻度 COVID 的范围实际上相当广泛,从无症状到更严重的症状。 “轻度疾病可能发生在接种疫苗或未接种疫苗的人群中,尽管它是接种疫苗人群的主要疾病形式,”他说。 “这些患者很少会发展为中度或重度疾病。”

Schaffner 博士说,从技术上讲,轻度 COVID 患者可能会出现 COVID-19 的任何典型症状。这些包括,根据疾病控制和预防中心 (CDC):

发烧或发冷

咳嗽

呼吸急促或呼吸困难

疲劳

肌肉或身体疼痛

头痛

新的味觉或嗅觉丧失

咽喉痛

鼻塞或流鼻涕

恶心或呕吐

腹泻

“没有具体的标准来区分不同程度的疾病,即使是患有潜在疾病的人的轻微疾病也可能是后果性的,”纳尔逊博士说。

同样,它可能会有所不同。一些轻度 COVID 患者可能没有症状,或者他们会出现一些很快消失的症状。其他人可能会不舒服好几天。 “轻度疾病通常持续 3 到 7 天,”纳尔逊博士说。

Nelson 博士说:“大多数患者如果保持进食和水分充足,并根据需要使用对乙酰氨基酚等非处方药,就会感觉良好。”

尽管您的症状很轻,但专家表示,向您的医生咨询仍然是个好主意。 “我们现在有单克隆抗体治疗,可以防止轻度感染演变为更严重的感染,”沙夫纳博士说。 “目前,它们适用于高危人群,但如果您的 COVID 检测呈阳性,您应该致电您的提供者,因为您可能有资格接受单克隆抗体治疗。”他说,您的医生还可以为您提供有关在生病期间应该做什么的个性化建议。

而且,如果您有潜在的健康问题,您肯定会想咨询您的医生,纳尔逊博士说。 “即使是轻微的 COVID 也会导致并发症,”他说。

Bài tập chú thích phiên âm tiếng Trung TOCFL cho các đoạn văn bản ở trên để học viên nắm được cách vận dụng phiên âm tiếng Trung nhớ thêm được nhiều mặt chữ Hán hơn. Bài tập này là một trong những bài giảng Luyện dịch tiếng Trung TOCFL online Band B1 bài tập ứng dụng.

Wúlùn nín shì jìhuà zài kěyòng shí jiēshòu jiāqiáng zhùshè, háishì yóuyú nín de miǎnyì gōngnéng dīxià zhuàngtài ér xūyào éwài zhùshè yī jì, yǐxià dōu shì nín xūyào liǎojiě de xìnxī.

Dāng COVID-19 mRNA yìmiáo shǒucì fābù shí, yǒu hěnduō guānyú qiánzài fùzuòyòng de tǎolùn——yóuqí shì zài rénmen jiēzhǒng dì èr jì zhīhòu. Jíbìng kòngzhì hé yùfáng zhōngxīn (CDC) shènzhì jiějuéle zhège wèntí, dāngshí zhǐchū, dì èr jì de fùzuòyòng kěnéng bǐ rénmen zài dì yī cì zhùshè hòu suǒ jīnglì de gèng yánzhòng. Jíbìng yùfáng kòngzhì zhōngxīn shuō, zhèxiē fùzuòyòng shì nín de shēntǐ zhèngzài jiànlì bǎohù de zhèngcháng jīxiàng.

Kuài jìn dàyuē bā gè yuè, duìhuà zàicì shēngwēn: Cóng 9 yuè 20 rì kāishǐ (děngdài CDC hé FDA de lǜdēng) hé yīxiē miǎnyì gōngnéng dīxià de jūmín,COVID-19 mRNA yìmiáo de jiāqiáng jìliàng jiāng xiàng suǒyǒu měiguó rén kāifàng zhèngzài gèng kuài dì jiēzhǒng éwài jìliàng de yìmiáo (huòzhě tāmen yǐjīng jiēzhǒngle).

Zhè dì sān jì yìmiáo ràng rénmen xiǎng zhīdào: Zhèxiē COVID-19 jiāqiáng jì huò éwài jìliàng shìfǒu yě huì dài lái fùzuòyòng——tāmen huì bǐ dì èr jì huò dì yī jì gèng chà háishì gèng hǎo? Zhuānjiā biǎoshì, yǐxià shì nín xūyào liǎojiě de yǒuguān zài jiāqiáng huò éwài zhùshè mRNA COVID-19 yìmiáo hòu kěnéng huì gǎnjué dào de rènhé zhèngzhuàng de xìnxī.

Měiguó wèishēng yǔ gōngzhòng fúwù bù (HHS) hé yīxué zhuānjiā zài 8 yuè 18 rì de liánhé shēngmíng zhōng xuānbù, gēnjù bài dēng zhèngfǔ de jiànyì, suǒyǒu jiēzhǒng liǎng jì mRNA COVID-19 xìliè yìmiáo dì měiguó rén dōu yìng jiēshòu jiāqiáng miǎnyì. Zài dì èr cì zhùshè hòu bā gè yuè zhùshè – dàn gāi zhǐdǎo shàngwèi shēngxiào.

Réng yǒu yīxiē zhàng’ài zǔ’àile jiāng éwài jìliàng yòng zuò jiāqiáng zhùshè de wánquán pīzhǔn——shípǐn hé yàowù guǎnlǐ jú (FDA) hé CDC de miǎnyì shíjiàn zīxún wěiyuánhuì (ACIP) dōu xūyào zìjǐ zuò duì zhèngjù de dúlì pínggū hé shěnchá biǎomíng, jiāqiáng zhùshè yǒu lìyú duìkàng jiǎnruò de COVID-19 bǎohù, bìng tígōng duì Delta biàn tǐ de gèng duō bǎohù. Hái yào jì zhù,HHS gōnggào jǐn zhēnduì mRNA yìmiáo, ér bùshì dān jìliàng qiángshēng (Janssen) yìmiáo.

Yuēhàn huò pǔ jīn sī dàxué jiànkāng ānquán zhōngxīn de zīshēn xuézhě, chuánrǎn bìng zhuānjiā Amesh A. Adalja yīxué bóshì gàosù “jiànkāng” zázhì shuō:“Wéi suǒyǒu měiguó rén jiēzhǒng jiāqiáng zhēn bìng bùshì yīgè dìngjú.” “Zhè shì yóu báigōng xuānbù de——tōngcháng shì CDC hé FDA shǒuxiān——tā yǐnqǐle kēxué jiè de dàliàng dǐzhì, zhè shì kěyǐ lǐjiě de.”

Mùqián réng yǒu yīqún rén nénggòu huòdé éwài jìliàng de mRNA COVID-19 yìmiáo: Zhōng dù zhì zhòngdù miǎnyì gōngnéng dīxià de rén. Gēnjù jíbìng yùfáng kòngzhì zhōngxīn de shuōfǎ, zhèxiē éwài de jìliàng yǔ jiāqiáng jìliàng bùtóng:“Yǒushí, zhōng dù zhì zhòngdù miǎnyì gōngnéng dīxià de rén zài dì yī cì jiēzhǒng yìmiáo shí méiyǒu jiànlì zúgòu (huò rènhé) bǎohù,” gāi jīgòu shuō. Éwài de jìliàng kěyǐ bāngzhù miǎnyì gōngnéng dīxià de rén gèng hǎo dì duì bìngdú chǎnshēng mǒu zhǒng miǎnyì fǎnyìng. CDC shuō, lìng yī fāngmiàn,“jiāqiáng jìliàng” shì jǐyǔ nàxiē zài chūcì jiēzhǒng yìmiáo hòu nénggòu jiànlì bǎohù zuòyòng de rén de jìliàng, dàn suízhe shíjiān de tuīyí, zhè zhǒng bǎohù zuòyòng huì jiàngdī (yě jiùshì “miǎnyì lì jiǎnruò”).

Jiézhì mùqián, zhōng dù zhì zhòngdù miǎnyì gōngnéng dīxià de rén shì wéiyī nénggòu zài qián liǎng jì hòu huòdé éwài jìliàng de mRNA COVID-19 yìmiáo de rén. CDC biǎoshì, zhè zhǒng éwài de jìliàng yìng gāi zài gāi rén dì èr cì jiēzhǒng yìmiáo hòu zhìshǎo 28 tiān jìnxíng.

Wúlùn nín shì yóuyú miǎnyì gōngnéng dīxià zhuàngtài ér huòdé éwài jìliàng de mRNA COVID yìmiáo, háishì jiēshòu éwài jìliàng zuòwéi jiāqiáng zhùshè, nín dōu kěnéng qīwàng huòdé yǔ nín xiāngsì (huò kěnéng gèng hǎo) de fǎnyìng fàn dé bǐ’ěr tè dàxué yīxué yuàn de chuánrǎn bìng zhuānjiā jiān jiàoshòu wēilián·shā fū nà (William Schaffner) yīxué bóshì gàosù “jiànkāng” zázhì, zài jiēzhǒngle liǎng jì xìliè yìmiáo hòu fāshēngle fǎnyìng.

“Dì sān jì méiyǒu bǐ dì yī jì huò dì èr jì chǎnshēng gèng duō fùzuòyòng de qūshì,” tā shuō. “Hěn míngxiǎn, qíngkuàng bù yìng gāi gèng zāo.”

Adalja bóshì tóngyì:“Duì dà duōshù rén lái shuō, fùzuòyòng kěnéng yǔ dì èr jì fēicháng xiāngsì,” tā shuō. Érqiě, rúguǒ nín zài fúyòng dì èr jì hòu gǎnjué bù nàme rè, qǐng jì zhù zhè yīdiǎn: Nín de dì sān jì kěnéng bù huì nàme zāogāo. “Nǐ kěnéng huì yǒu gèng shǎo de fǎnyìng, yīnwèi dì èr cì hé dì sān cì jìliàng [yǔ] dì yī cì hé dì èr cì jìliàng zhī jiān yǒu hěn dà de kōngjiān,” Adalja bóshì shuō. “Nǐ de miǎnyì xìtǒng kěnéng huì yǒu suǒ jiǎnruò.”

CDC zài wǎngshàng biǎoshì, dì sān jì mRNA yìmiáo hòu bàogào de fǎnyìng yǔ liǎng jì xìliè de fǎnyìng “xiāngsì”. CDC biǎoshì, zuì chángjiàn de fùzuòyòng shì zhùshè bùwèi de píláo hé téngtòng.

Huīruì zài shēnqǐng dì sān jì jǐnjíshǐyòng shòuquán (EUA) shí tígōngle gèng duō xìjié. Gāi shēnqǐng chēng, dì sān jì hòu de fùzuòyòng yǔ dì èr jì yìmiáo hòu de fùzuòyòng xiāngsì, bāokuò:

Zhùshè bùwèi zhōuwéi fà hóng hé zhǒngzhàng

píjuàn

tóutòng

jīròu hé guānjié téngtòng

fā lěng

huīruì hái zài yī fèn guānyú qí EUA shēnqǐng jiāqiáng jìliàng de xīnwén gǎo zhōng biǎoshì, fùzuòyòng “lèisì yú huò yōu yú” rénmen zài dì èr jì yìmiáo hòu de fùzuòyòng.

Yǒu hěnduō zhuānjiā jiànyì jìhuà zài dì èr jì COVID-19 yìmiáo hòu fàngsōng yīxià, yīshēng shuō dì sān jì kěnéng bùshì yīgè zāogāo de zhǔyì, zhǐshì wèile ānquán.

“Shìhòu fàng qīngsōng shì míngzhì de,” shā fū nà bóshì shuō. “Bùyào jìhuà zài nǐ zhùshè hòu de dì èr tiān zuò rènhé jùliè de shìqíng.”

Adalja bóshì shuō, nín kěnéng huì duì dì èr jì mRNA yìmiáo chǎnshēng lèisì de fǎnyìng. “Bùguǎn tā yǒu duō cūcāo, bǎ tā zuòwéi nǐ de jīzhǔn, kàn kàn nǐ shìfǒu xūyào cǎiqǔ rènhé tèshū de yùfáng cuòshī,” tā shuō.

Zì dà liúxíng kāishǐ yǐlái, rénmen yīzhí zài tánlùn “qīng dù”COVID-19. Xiànzài, bìngdú dí túpò xìng bìnglì biàn dé yuè lái yuè pǔbiàn——érqiě túpò xìng bìnglì wǎngwǎng huì dǎozhì suǒwèi de qīngwéi zhèngzhuàng——guānyú qīng dù COVID de tǎolùn zhèngzài shēngwēn. Dàn měi gèrén duì qīng zhèng de dìngyì sìhū dōu bù yīyàng.

Yǐxià shì rénmen zài Twitter shàng guānyú qīng dù COVID de yánlùn de yàngběn:

Nàme, qīng dù COVID yìwèizhe shénme, nín huàn yǒu qīng dù COVID de jīxiàng shì shénme, qīng dù bìnglì néng fǒu fāzhǎn wèi gèng yánzhòng de bìnglì? Chuánrǎn bìng zhuānjiā cānyù qízhōng.

Jiéshěng
biézhēn

zì dà liúxíng kāishǐ yǐlái, rénmen yīzhí zài tánlùn “qīng dù”COVID-19. Xiànzài, bìngdú dí túpò xìng bìnglì biàn dé yuè lái yuè pǔbiàn——érqiě túpò xìng bìnglì wǎngwǎng huì dǎozhì suǒwèi de qīngwéi zhèngzhuàng——guānyú qīng dù COVID de tǎolùn zhèngzài shēngwēn. Dàn měi gèrén duì qīng zhèng de dìngyì sìhū dōu bù yīyàng.

Xìnyòng: Gài dì túpiàn shè
yǐxià shì rénmen zài Twitter shàng guānyú qīng dù COVID de yánlùn de yàngběn:

Nàme, qīng dù COVID yìwèizhe shénme, nín huàn yǒu qīng dù COVID de jīxiàng shì shénme, qīng dù bìnglì néng fǒu fāzhǎn wèi gèng yánzhòng de bìnglì? Chuánrǎn bìng zhuānjiā cānyù qízhōng.

Jiùjìng shénme shì qīng dù COVID?
Tíqián jiějué zhège wèntí hěn zhòngyào: Méiyǒu qīng dù COVID de línchuáng dìngyì, suǒyǐ hěnduō dōuliú gěi liǎo jiěshì. Bùguò, zǒng de lái shuō, yīshēng sìhū tóngyì qīng dù COVID shì bù huì ràng nín zhùyuàn de rènhé xíngshì de COVID-19.

Fàn dé bǐ’ěr tè dàxué yīxué yuàn chuánrǎn bìng zhuānjiā jiān jiàoshòu wēilián·shā fū nà (William Schaffner) yīxué bóshì gàosù “jiànkāng” zázhì shuō:“Zhè shì yī zhǒng hūxīdào jíbìng, yánzhòng chéngdù bùzú yǐ ràng nín zhùyuàn.” “Tā cóng jīhū méiyǒu zhèngzhuàng dào zhòng gǎnmào dào bùdé bù shuìjiào jǐ tiān bù děng.”

Xīnzéxī zhōu luō gé sī dàxué yīxué yuàn jízhěn yīxué jiàoshòu jiān zhǔrèn liúyìsī·nà’ěrxùn yīxué bóshì gàosù Health, qīng dù COVID de fànwéi shíjì shang xiāngdāng guǎngfàn, cóng wú zhèngzhuàng dào gèng yánzhòng de zhèngzhuàng. “Qīng dù jíbìng kěnéng fāshēng zài jiēzhǒng yìmiáo huò wèi jiēzhǒng yìmiáo de rénqún zhōng, jǐnguǎn tā shì jiēzhǒng yìmiáo rénqún de zhǔyào jíbìng xíngshì,” tā shuō. “Zhèxiē huànzhě hěn shǎo huì fāzhǎn wéi zhōng dù huò zhòngdù jíbìng.”

Schaffner bóshì shuō, cóng jìshù shàng jiǎng, qīng dù COVID huànzhě kěnéng huì chūxiàn COVID-19 de rènhé diǎnxíng zhèngzhuàng. Zhèxiē bāokuò, gēnjù jíbìng kòngzhì hé yùfáng zhōngxīn (CDC):

Fāshāo huò fā lěng

késòu

hūxī jícù huò hūxī kùnnán

píláo

jīròu huò shēntǐ téngtòng

tóutòng

xīn de wèijué huò xiùjué sàngshī

yānhóu tòng

bísè huò liú bítì

ěxīn huò ǒutù

fùxiè

“méiyǒu jùtǐ de biāozhǔn lái qūfēn bùtóng chéngdù de jíbìng, jíshǐ shì huàn yǒu qiánzài jíbìng de rén de qīngwéi jíbìng yě kěnéng shì hòuguǒ xìng de,” nà’ěrxùn bóshì shuō.

Tóngyàng, tā kěnéng huì yǒu suǒ bùtóng. Yīxiē qīng dù COVID huànzhě kěnéng méiyǒu zhèngzhuàng, huòzhě tāmen huì chūxiàn yīxiē hěn kuài xiāoshī de zhèngzhuàng. Qítā rén kěnéng huì bú shūfú hǎo jǐ tiān. “Qīng dù jíbìng tōngcháng chíxù 3 dào 7 tiān,” nà’ěrxùn bóshì shuō.

Nelson bóshì shuō:“Dà duōshù huànzhě rúguǒ bǎochí jìnshí hé shuǐfèn chōngzú, bìng gēnjù xūyào shǐyòng duì yǐxiān ānjī fēn děng fēichǔfāngyào, jiù huì gǎnjué liánghǎo.”

Jǐnguǎn nín de zhèngzhuàng hěn qīng, dàn zhuānjiā biǎoshì, xiàng nín de yīshēng zīxún réngrán shìgè hǎo zhǔyì. “Wǒmen xiànzài yǒu dān kèlóng kàngtǐ zhìliáo, kěyǐ fángzhǐ qīng dù gǎnrǎn yǎnbiàn wèi gèng yánzhòng de gǎnrǎn,” shā fū nà bóshì shuō. “Mùqián, tāmen shìyòng yú gāowēi rénqún, dàn rúguǒ nín de COVID jiǎncè chéng yángxìng, nín yīnggāi zhìdiàn nín de tígōng zhě, yīnwèi nín kěnéng yǒu zīgé jiēshòu dān kèlóng kàngtǐ zhìliáo.” Tā shuō, nín de yīshēng huán kěyǐ wéi nín tígōng yǒuguān zài shēngbìng qíjiān yīnggāi zuò shénme de gèxìng huà jiànyì.

Érqiě, rúguǒ nín yǒu qiánzài de jiànkāng wèntí, nín kěndìng huì xiǎng zīxún nín de yīshēng, nà’ěrxùn bóshì shuō. “Jí shǐ shì qīngwéi de COVID yě huì dǎozhì bìngfā zhèng,” tā shuō.

Đáp án tham khảo bài tập luyện dịch TOCFL online Bài giảng luyện dịch tiếng Trung TOCFL online ứng dụng thực tế là một phần của giáo án Luyện dịch tiếng Trung TOCFL online Band B1 bài tập ứng dụng.

Cho dù bạn đang có kế hoạch tiêm nhắc lại khi chúng có sẵn, hay sẽ tiêm một liều bổ sung do tình trạng suy giảm miễn dịch của bạn, đây là những điều bạn cần biết.

Khi vắc-xin COVID-19 mRNA lần đầu tiên được phát hành, người ta đã nói nhiều về các tác dụng phụ tiềm ẩn — đặc biệt là sau khi mọi người tiêm liều thứ hai. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) thậm chí còn giải quyết vấn đề này, lưu ý rằng vào thời điểm đó, các tác dụng phụ từ liều thứ hai có thể dữ dội hơn những tác dụng phụ mà mọi người gặp phải sau lần tiêm đầu tiên. CDC cho biết những tác dụng phụ đó là những dấu hiệu bình thường cho thấy cơ thể bạn đang được bảo vệ.

Tua đi khoảng tám tháng và cuộc trò chuyện lại tiếp tục sôi nổi: Liều tăng cường của vắc-xin mRNA COVID-19 dự kiến sẽ được cung cấp cho tất cả người dân Mỹ, bắt đầu từ ngày 20 tháng 9 (đang chờ đèn xanh từ CDC và FDA), và một số cư dân bị suy giảm miễn dịch đang được tiêm một liều vắc-xin bổ sung sớm hơn (hoặc họ đã tiêm rồi).

Những liều thứ ba này của vắc-xin khiến mọi người tự hỏi: Liệu những liều tăng cường hoặc bổ sung COVID-19 này cũng đi kèm với các tác dụng phụ — và chúng sẽ tệ hơn hay tốt hơn so với liều thứ hai hoặc đầu tiên? Dưới đây là những gì bạn cần biết về bất kỳ triệu chứng nào bạn có thể cảm thấy sau khi tiêm nhắc lại hoặc tiêm bổ sung vắc xin mRNA COVID-19, theo các chuyên gia.

Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ (HHS) và các chuyên gia y tế đã thông báo trong một tuyên bố chung vào ngày 18 tháng 8 rằng, theo khuyến nghị của Cơ quan Quản lý Biden, tất cả những người Mỹ đã nhận được một loạt vắc xin mRNA COVID-19 hai liều nên được tiêm nhắc lại. 8 tháng sau khi tiêm liều thứ hai — nhưng hướng dẫn đó vẫn chưa có hiệu lực.

Có một vài rào cản vẫn cản trở việc phê duyệt đầy đủ các liều bổ sung được sử dụng làm mũi tiêm nhắc lại — cả Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) và Ủy ban Cố vấn về Thực hành Tiêm chủng (ACIP) của CDC cần phải tự thực hiện đánh giá độc lập và xem xét các bằng chứng cho thấy rằng các mũi tiêm tăng cường có lợi trong việc chống lại sự bảo vệ COVID-19 suy yếu và tăng cường khả năng bảo vệ chống lại biến thể Delta. Cũng nên nhớ rằng thông báo HHS chỉ dành cho vắc-xin mRNA, không phải vắc-xin Johnson & Johnson (Janssen) một liều.

Chuyên gia về bệnh truyền nhiễm Amesh A. Adalja, MD, một học giả cấp cao tại Trung tâm An ninh Y tế Johns Hopkins, nói với Health: “Tiêm vắc-xin tăng cường cho tất cả người Mỹ không phải là một kết luận miễn phí. “Điều này đã được Nhà Trắng công bố – đó thường là CDC và FDA đầu tiên – và nó đã gây ra rất nhiều phản đối từ cộng đồng khoa học một cách dễ hiểu.”

Hiện vẫn còn một nhóm người có thể tiêm thêm một liều vắc-xin mRNA COVID-19: những người bị suy giảm miễn dịch từ mức độ trung bình đến nặng. Cơ quan này cho biết các liều bổ sung này khác với liều tăng cường: “Đôi khi những người bị suy giảm miễn dịch từ mức độ trung bình đến nghiêm trọng không xây dựng đủ (hoặc bất kỳ) sự bảo vệ nào khi họ lần đầu tiên được chủng ngừa,” cơ quan này cho biết. Liều bổ sung đó sau đó có thể giúp những người bị suy giảm miễn dịch có cơ hội tốt hơn để gắn kết một số loại phản ứng miễn dịch với vi rút. Mặt khác, “liều tăng cường” là liều được tiêm cho người có khả năng bảo vệ sau lần tiêm chủng ban đầu, nhưng sau đó sự bảo vệ đó giảm dần theo thời gian (hay còn gọi là “khả năng miễn dịch suy yếu”), CDC cho biết.

Hiện tại, những người bị suy giảm miễn dịch từ mức độ trung bình đến nghiêm trọng là những người duy nhất có thể tiêm thêm một liều vắc xin mRNA COVID-19 sau hai liều đầu tiên của họ. CDC cho biết liều bổ sung này sẽ xảy ra ít nhất 28 ngày sau liều vắc-xin thứ hai của người đó.

Cho dù bạn đang nhận một liều bổ sung của vắc-xin mRNA COVID do tình trạng suy giảm miễn dịch của bạn hoặc nếu bạn đang nhận một liều bổ sung như một mũi tiêm nhắc lại, bạn có thể mong đợi có phản ứng tương tự (hoặc có thể tốt hơn) đối với cách bạn William Schaffner, MD, một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm và là giáo sư tại Trường Y thuộc Đại học Vanderbilt, đã phản ứng sau khi tiêm hai liều vắc-xin, nói với Health.

Ông nói: “Không có xu hướng có nhiều tác dụng phụ hơn với liều thứ ba so với liều thứ nhất hoặc thứ hai. “Điều rõ ràng là nó không nên tồi tệ hơn.”

Tiến sĩ Adalja đồng ý: “Các tác dụng phụ có thể sẽ rất giống với liều thứ hai đối với hầu hết mọi người,” ông nói. Và, nếu bạn không cảm thấy nóng sau liều thứ hai, hãy ghi nhớ điều này: Liều thứ ba của bạn có thể sẽ không tệ như vậy. “Bạn có thể ít phản ứng hơn vì có nhiều khoảng trống giữa liều thứ hai và thứ ba [so với] liều thứ nhất và thứ hai,” Tiến sĩ Adalja nói. “Hệ thống miễn dịch của bạn có thể bị suy giảm phần nào.”

CDC cho biết trực tuyến rằng các phản ứng được báo cáo sau khi tiêm liều thứ ba của vắc-xin mRNA là “tương tự” với các phản ứng của loạt hai liều. CDC cho biết các tác dụng phụ phổ biến nhất là mệt mỏi và đau tại chỗ tiêm.

Pfizer đã cung cấp thêm một chút chi tiết trong đơn xin cấp phép sử dụng khẩn cấp (EUA) cho liều thứ ba. Ứng dụng đó nói rằng các tác dụng phụ sau liều thứ ba tương tự như sau khi tiêm liều thứ hai, bao gồm:

Đỏ và sưng xung quanh vết tiêm

Mệt mỏi

Đau đầu

Đau cơ và khớp

Ớn lạnh

Pfizer cũng cho biết trong một thông cáo báo chí về việc áp dụng EUA cho liều tăng cường rằng các tác dụng phụ “tương tự hoặc tốt hơn” mà mọi người gặp phải sau liều vắc-xin thứ hai.

Đã có rất nhiều lời khuyên từ chuyên gia về việc lập kế hoạch tiêm vắc-xin COVID-19 lần thứ hai một cách dễ dàng và các bác sĩ nói rằng đó có lẽ không phải là một ý tưởng kinh khủng đối với liều thứ ba của bạn, chỉ để an toàn.

Tiến sĩ Schaffner nói: “Thật là hợp lý để làm điều đó một cách dễ dàng sau đó. “Đừng có kế hoạch làm bất cứ điều gì vất vả vào ngày hôm sau khi bắn.”

Tiến sĩ Adalja nói rằng bạn có thể có phản ứng tương tự với liều thứ hai của vắc xin mRNA. Ông nói: “Tuy nhiên nó khá khó khăn, hãy sử dụng nó làm cơ sở để xem liệu bạn có cần phải thực hiện bất kỳ biện pháp phòng ngừa đặc biệt nào hay không.

Kể từ khi đại dịch bắt đầu, mọi người đã nói về việc có COVID-19 “nhẹ”. Giờ đây, các trường hợp đột phá của vi-rút đang trở nên phổ biến hơn – và các trường hợp đột phá có xu hướng dẫn đến cái gọi là các triệu chứng nhẹ — việc nói về COVID nhẹ đang gia tăng trở lại. Nhưng định nghĩa của mọi người về trường hợp nhẹ có vẻ khác nhau.

Dưới đây là ví dụ về những gì mọi người đang nói trên Twitter về COVID nhẹ:

Vậy bị COVID nhẹ có nghĩa là gì, những dấu hiệu nào cho thấy bạn bị COVID nhẹ và trường hợp nhẹ có thể tiến triển thành nghiêm trọng hơn không? Các chuyên gia về bệnh truyền nhiễm cân nhắc.

Kể từ khi đại dịch bắt đầu, mọi người đã nói về việc có COVID-19 “nhẹ”. Giờ đây, các trường hợp đột phá của vi-rút đang trở nên phổ biến hơn – và các trường hợp đột phá có xu hướng dẫn đến cái gọi là các triệu chứng nhẹ — việc nói về COVID nhẹ đang gia tăng trở lại. Nhưng định nghĩa của mọi người về trường hợp nhẹ có vẻ khác nhau.

Dưới đây là ví dụ về những gì mọi người đang nói trên Twitter về COVID nhẹ:

Vậy bị COVID nhẹ có nghĩa là gì, những dấu hiệu nào cho thấy bạn bị COVID nhẹ, và một trường hợp nhẹ có thể tiến triển thành nghiêm trọng hơn không? Các chuyên gia về bệnh truyền nhiễm cân nhắc.

COVID nhẹ, chính xác là gì?
Điều quan trọng là phải giải thích trước điều này: Không có định nghĩa lâm sàng về COVID nhẹ, vì vậy phần lớn điều này còn phải giải thích. Mặc dù vậy, nói chung, các bác sĩ dường như đồng ý rằng COVID nhẹ là bất kỳ dạng COVID-19 nào không đưa bạn đến bệnh viện.

William Schaffner, một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm và giáo sư tại Đại học Y khoa Vanderbilt cho biết: “Đây là một căn bệnh về đường hô hấp không đến mức nghiêm trọng để đưa bạn vào bệnh viện. “Nó thay đổi từ việc hầu như không có triệu chứng, cảm lạnh nặng đến việc phải đi ngủ trong vài ngày.”

Thực tế có một phạm vi khá rộng với COVID nhẹ, trải dài từ các triệu chứng không có triệu chứng đến các triệu chứng dữ dội hơn, Lewis Nelson, MD, giáo sư và chủ nhiệm y học cấp cứu tại Trường Y khoa Rutgers New Jersey, nói với Health. Ông nói: “Bệnh nhẹ có thể xảy ra ở những người đã được tiêm chủng hoặc chưa được tiêm chủng, mặc dù đây là dạng bệnh nổi bật trong dân số được tiêm chủng. “Những bệnh nhân này hiếm khi tiếp tục phát triển bệnh vừa hoặc nặng.”

Về mặt kỹ thuật, bạn có thể có bất kỳ triệu chứng điển hình nào của COVID-19 với COVID nhẹ, Tiến sĩ Schaffner nói. Chúng bao gồm, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC):

Sốt hoặc ớn lạnh

Ho

Thở gấp hoặc khó thở

Mệt mỏi

Đau nhức cơ hoặc cơ thể

Đau đầu

Mất vị giác hoặc mùi mới

Viêm họng

Nghẹt mũi hoặc chảy nước mũi

Buồn nôn hoặc nôn mửa

Bệnh tiêu chảy

Tiến sĩ Nelson nói: “Không có tiêu chí cụ thể nào để phân biệt các mức độ bệnh tật khác nhau, và ngay cả bệnh nhẹ ở một người mắc các bệnh tiềm ẩn cũng có thể chứng minh là do hậu quả.

Một lần nữa, nó có thể khác nhau. Một số người bị COVID nhẹ có thể không có triệu chứng hoặc họ phát triển một vài triệu chứng rõ ràng nhanh chóng. Những người khác có thể khó chịu trong nhiều ngày. “Bệnh nhẹ thường kéo dài từ ba đến bảy ngày,” Tiến sĩ Nelson nói.

Tiến sĩ Nelson nói: “Hầu hết bệnh nhân cảm thấy khỏe nếu họ được cho ăn và uống đủ nước, sử dụng thuốc không kê đơn như acetaminophen.

Mặc dù các triệu chứng của bạn nhẹ, nhưng các chuyên gia cho rằng bạn vẫn nên đến gặp bác sĩ để kiểm tra. Tiến sĩ Schaffner cho biết: “Hiện chúng tôi có các phương pháp điều trị bằng kháng thể đơn dòng có thể ngăn chặn sự tiến triển của các bệnh nhiễm trùng nhẹ thành các bệnh nhiễm trùng nghiêm trọng hơn. “Hiện tại, chúng được chỉ định cho những người có nguy cơ cao nhưng nếu bạn có kết quả xét nghiệm COVID dương tính, bạn nên gọi cho bác sĩ của mình vì bạn có thể đủ điều kiện để điều trị bằng kháng thể đơn dòng.” Bác sĩ của bạn cũng có thể cho bạn lời khuyên cá nhân về những việc cần làm trong thời gian bạn bị bệnh, bác sĩ nói.

Và, nếu bạn có một tình trạng sức khỏe tiềm ẩn, chắc chắn bạn sẽ muốn kiểm tra với bác sĩ của mình, Tiến sĩ Nelson nói. Ông nói: “Ngay cả COVID nhẹ cũng có thể dẫn đến các biến chứng.

Toàn bộ bài giảng Luyện dịch tiếng Trung TOCFL online Band B1 bài tập ứng dụng của chúng ta tìm hiểu hôm nay đến đây là kết thúc. Hi vọng các bạn học viên sẽ học hỏi và đúc kết thật nhiều bài học quý giá từ tiết học này. Hẹn gặp lại các bạn ở tiết học tiếp theo vào ngày mai nhé.

Trả lời