Học tiếng Trung online
Giáo trình tiếng Trung thương mại Tập 2 thuật ngữ chuyên ngành

Giáo trình tiếng Trung thương mại Tập 2 thuật ngữ chuyên ngành

Cung cấp tài liệu tiếng Trung thương mại online Thầy Vũ

Giáo trình tiếng Trung thương mại Tập 2 thuật ngữ chuyên ngành, các bạn học viên hãy chú ý theo dõi toàn bộ chuyên đề tiếng Trung thương mại của Thầy Vũ trên kênh ChineMaster để được cải thiện kiến thức tiếng Trung một cách nhanh chóng nhé. Các bạn hoàn toàn có thể học tiếng Trung mỗi ngày hoàn toàn miễn phí, đồng thời có thể tích lũy một lượng kiến thức mới rất bổ ích. Ngoài ra các bạn còn có thể luyện tập các chuyên đề khác như HSK, giao tiếp, nghe, đọc hiểu… của Thầy Vũ biên soạn và chia sẻ miễn phí cho các bạn luyện tập. Chúc các bạn sẽ gặt hái được thành nhiều kết quả cao cùng những bài giảng của Th.s Nguyễn Minh Vũ nhé.

Những thông tin liên quan đến trung tâm ChineMaster cơ sở tại Hà Nội ở link bên dưới các bạn muốn tìm hiểu rõ về trung tâm và các khóa học tại đây thì hãy ấn ngay vào link nhé.

Trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân Hà Nội

Tài liệu tiếng Trung do chính tay Thầy Vũ biên soạn ở link bên dưới hiện nay đang thu hút rất nhiều lượt theo dõi, các bạn hãy click vào và học hoàn toàn miễn phí nhé.

Giáo trình tiếng Trung Thầy Vũ bộ 9 quyển mới

Để có được slot học tiếng Trung để oder hàng Taobao tận gốc giá tận xưởng thì các bạn hãy nhanh chóng ấn vào link bên dưới và lựa chọn ngay cho mình một lớp học phù hợp nhé.

Khóa học nhập hàng Taobao tận gốc ChineMaster

Sau đây là hướng dẫn chi tiết các bạn học viên dowload bộ gõ tiếng Trung SoGou miễn phí về sử dụng trên máy tính, các bạn chú ý theo dõi và làm theo hướng dẫn nhé.

Dowload bộ gõ tiếng Trung SoGou PinYin có dấu

Nếu các bạn đang tìm kiếm một khóa học tiếng Trung giao tiếp uy tín tại Hà Nội thì hãy đăng ký ngay tại link bên dưới của trung tâm ChineMaster do chính tay Thầy Vũ chủ biên và giảng dạy.

Khóa học tiếng Trung giao tiếp uy tín tại Hà Nội

Các bạn muốn tham gia luyện thi trực tiếp tại trung tâm ChineMaster thì hãy nhanh tay đăng ký cho mình một slot theo hướng dẫn ở đường link bên dưới nhé.

Trung tâm tiếng Trung luyện thi HSK TiengTrungHSK

Để củng cố lại kiến thức cũ trước khi vào bài mới các bạn hãy ấn vào link bên dưới nhé.

Giáo trình tiếng Trung thương mại cơ bản từ vựng thông dụng

Sau đây là bài giảng của Thầy Vũ biên soạn rất bổ ích, các bạn hãy chú ý theo dõi nhé.

Giáo trình tiếng Trung thương mại Tập 2 thuật ngữ chuyên ngành

Nội dung bài giảng Giáo trình tiếng Trung thương mại Tập 2 thuật ngữ chuyên ngành Thầy Vũ

Giáo trình tiếng Trung thương mại Tập 2 thuật ngữ chuyên ngành tổng hợp rất nhiều từ vựng tiếng Trung chuyên ngành thương mại xuất nhập khẩu, tiếng Trung thương mại hải quan, tiếng Trung thương mại buôn bán, tiếng Trung thương mại kế toán tài chính, tiếng Trung thương mại hợp đồng .v.v. Thầy Vũ chủ biên. Hiện nay bộ sách giáo trình tiếng Trung thương mại toàn tập của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ hiện đang có bán tại Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân Hà Nội và Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TP HCM Sài Gòn.

偏头痛的频率、严重程度和持续时间可能会在怀孕或更年期期间发生变化。一些女性报告说她们在怀孕期间第一次偏头痛发作或者她们的发作在怀孕期间恶化,而另一些女性则头痛较少。

上述观察表明雌激素和孕激素的激素波动是一些偏头痛女性的因素。当激素水平更加稳定时,一些女性在更年期后偏头痛往往不那么常见和严重。

没有单一的测试可以导致偏头痛的诊断。相反,您的医生会记录您的病史,并获取您的偏头痛家族史,并进行身体和神经系统检查。您的医疗保健提供者可能会要求进行某些血液检查和影像检查,以排除头痛的其他原因。详细记录您的症状以帮助诊断。

偏头痛的长期预后变化很大。随着时间的推移,有些人的偏头痛发作次数越来越少,而另一些人的发作次数更多,有时会从发作性偏头痛转变为慢性偏头痛。还有一些人有很长的缓解期,在此期间他们没有偏头痛发作。

研究人员仍在探索偏头痛的自然病程,以及可能导致长期偏头痛发作减少和增加的原因。

在 2020 年发表在 Headache 杂志上的一项研究中,研究人员对 380 名偏头痛患者进行了两次调查,相隔 10 年。在该组中,略高于 47% 的人报告说,在 10 年时,偏头痛发作频率降低了 50% 或更多。与改善相关的因素是在研究开始时每月头痛超过 10 天的基线频率,不吸烟,以及在研究期间接受过偏头痛医疗随访。

一项较早的研究也发表在 Headache 上,对 374 人进行了 12 年的跟踪调查,发现该组中有 29% 的人在 12 年时完全停止了偏头痛发作。在 264 名仍在经历偏头痛发作的人中,80% 的人报告了发作频率的变化(其中 80% 的人报告了发作次数减少),66% 的人报告了疼痛强度随时间的变化(其中 83% 的人报告了疼痛较轻)。在研究期间,只有 6 人患有慢性偏头痛。研究人员不确定这些变化是否反映了偏头痛如何自然演变或在研究参与者中更好地管理头痛。

偏头痛发作通常会持续 4 到 72 小时。右上箭头 但发作可能会持续数天。

发作频率因人而异。有些人一个月会经历几次偏头痛,而另一些人的偏头痛频率要低得多。

偏头痛的医疗选择有两个方面:在发作开始后可缓解症状的药物和防止发作发生或降低发作频率和严重程度的药物。

流产药物 急性或流产治疗包括非处方止痛药和称为曲坦类药物的处方药。

一种较新的流产偏头痛治疗方法是降钙素基因相关肽 (CGRP) 受体拮抗剂,其中包括口服药物 Ubrelvy (ubrogepant),于 2019 年获得美国食品和药物管理局 (FDA) 批准,以及 Nurtec ODT (rimegepant), 2020 年获得 FDA 批准。

CGRP 是大脑和神经系统中的一种蛋白质,参与疼痛的传递以及组织和血管对疼痛的反应。长期以来,它一直与偏头痛发生的过程有关。希望抗 CGRP 疗法的到来将开启包括偏头痛在内的原发性头痛疾病的急性和预防性治疗的新时代。

一种较新的流产偏头痛治疗药物是 Reyvow(lasmiditan),它是一种口服片剂,是 5-HT1F 受体激动剂类中唯一获批的药物。

预防性药物 大多数对偏头痛有预防或预防作用的药物并不是专门为偏头痛而开发的。它们主要用于治疗心血管疾病、癫痫和抑郁症。 (一些研究表明偏头痛与其中每一种的更大风险之间存在联系,因此治疗偏头痛也可能对这些病症具有保护性或有益作用。)

Ajovy (fremanezumab)、Emgality (galcanezumab-gnlm) 和 Vyepti (eptinezumab)。所有四种都是 CGRP 抗体,可阻断 CGRP 的作用,并且均已显示可减少发作性和慢性偏头痛的偏头痛天数。 Aimovig 和 Emgality 每月皮下注射一次,Ajovy 每月或每三个月皮下注射一次,Vyepti 每三个月静脉注射一次。每 12 周注射一次肉毒杆菌毒素 (onabotulinumtoxina) 也可能有助于预防某些慢性偏头痛患者的偏头痛。

当药物不能提供足够的偏头痛缓解时,可能值得尝试神经刺激装置。这些设备有多种类型,通过向选定的神经传递电或磁脉冲来减轻疼痛或帮助预防偏头痛发作。

它们不太可能取代一个人的偏头痛管理计划中的药物,但当与药物一起使用时,它们可能有助于控制疼痛。

可用的外部设备分别针对前额上的三叉神经上支;迷走神经,通过颈部;枕神经,在头后部;和上臂的周围神经。植入的设备还针对枕神经。

神经刺激的副作用往往是轻微的,主要包括刺激部位发红、刺激或肌肉抽搐。

神经刺激设备的主要缺点可能是它们很昂贵,而且并不总是包含在健康保险计划中。

除了药物之外,生活方式的改变(例如获得足够的睡眠、正确的饮食和控制压力)可以帮助您避免某些触发因素,从而可能预防某些偏头痛发作。练习放松练习,如瑜伽和冥想,可以缓解偏头痛。

虽然证据尚不确定,但一些偏头痛患者发现家庭疗法和替代疗法(如针灸和生物反馈)是有效的。咨询您的医疗保健提供者以找到适合您的方法。

根据 MedlinePlus 的说法,如果您的头痛模式发生变化,如果您使用的治疗方法停止工作,如果您躺下时头痛更严重,或者如果您有令人烦恼的副作用,您应该去看医生。用药。

如果您在言语、视力、运动、瘫痪或失去平衡方面有问题,特别是如果您以前从未出现过偏头痛症状,您应该拨打 911。如果您的头痛突然开始,则可能是紧急情况。

虽然没有办法完全预防偏头痛,但有些人能够控制他们接触某些可能引发发作的触发因素。通常,您需要多个触发因素才能导致偏头痛发作,而不仅仅是一个。

许多人报告说,天气的变化,特别是气压的变化,会引发偏头痛发作。其他与天气相关的偏头痛诱因包括高温、潮湿、风和光照减少。

由野火或其他空气污染源造成的空气质量差也可能是某些人的诱因。

大声的噪音和强烈的气味(来自香水、清洁产品或二手烟)也与偏头痛发作有关。

然而,在某些情况下,对光、声音和气味的高度敏感是即将到来的攻击的早期迹象——而不是触发攻击的光、声音或气味。

根据美国偏头痛基金会的数据,大约三分之一的人将脱水列为偏头痛的诱因。确保你全天喝足够的水。

某些食物和饮料,尤其是酒精饮料,可能是诱因。增味剂味精也可能是诱因,咖啡因也是如此。

含有氨基酸酪胺的食物与偏头痛发作有关。例子包括陈年奶酪、熏鱼、鸡肝、无花果、某些豆类和红酒。

熏肉、热狗、意大利腊肠和其他午餐肉等腌制肉类中的硝酸盐是某些人的诱因。

研究还表明,人造甜味剂阿斯巴甜和三氯蔗糖可能是诱因。

对于某些人来说,鳄梨、香蕉和柑橘等水果以及一些坚果和种子会引发偏头痛。

错过或不吃饭也会引发攻击。

日常压力会引发偏头痛发作,压力后可能会出现放松。美国偏头痛基金会报告称,压力是 70% 的偏头痛患者的诱因。

有时,您对偏头痛的治疗会导致一种称为药物过度使用性头痛的并发症。当药物停止缓解疼痛并开始引起头痛时,就会发生这种情况。过度频繁或高剂量服用 Excedrin 偏头痛(对乙酰氨基酚)、阿司匹林、Advil(布洛芬)、Imitrex(舒马曲坦)或 Maxalt(利扎曲坦)等药物来阻止偏头痛发作会引发这种现象。

此外,服用某些偏头痛药物,如曲坦类药物和抗抑郁药,会导致您的血清素水平升高并导致一种称为血清素综合征的病症。症状包括意识模糊、激动、出汗、腹泻、肌肉抽搐和心率加快。如果不治疗,这种情况可能非常严重,甚至危及生命。

很少有偏头痛患者会出现偏头痛性梗塞,这是一种与先兆偏头痛同时发生的中风。

Giáo án giảng dạy khóa học tiếng Trung thương mại cơ bản nâng cao bài tập chú thích phiên âm tiếng Trung thương mại online cho bài tập Giáo trình tiếng Trung thương mại Tập 2 thuật ngữ chuyên ngành.

Piān tóutòng de pínlǜ, yánzhòng chéngdù hé chíxù shíjiān kěnéng huì zài huáiyùn huò gēngniánqí qíjiān fāshēng biànhuà. Yīxiē nǚxìng bàogào shuō tāmen zài huáiyùn qíjiān dì yīcì piān tóutòng fāzuò huòzhě tāmen de fǎ zuò zài huáiyùn qíjiān èhuà, ér lìng yīxiē nǚxìng zé tóutòng jiào shǎo.

Shàngshù guānchá biǎomíng cí jīsù hé yùn jīsù de jīsù bōdòng shì yīxiē piān tóutòng nǚxìng de yīnsù. Dāng jīsù shuǐpíng gèngjiā wěndìng shí, yīxiē nǚxìng zài gēngniánqí hòu piān tóutòng wǎngwǎng bù nàme chángjiàn hé yánzhòng.

Méiyǒu dānyī de cèshì kěyǐ dǎozhì piān tóutòng de zhěnduàn. Xiāngfǎn, nín de yīshēng huì jìlù nín de bìngshǐ, bìng huòqǔ nín de piān tóutòng jiāzú shǐ, bìng jìnxíng shēntǐ hé shénjīng xìtǒng jiǎnchá. Nín de yīliáo bǎojiàn tígōng zhě kěnéng huì yāoqiú jìnxíng mǒu xiē xiěyè jiǎnchá hé yǐngxiàng jiǎnchá, yǐ páichú tóutòng de qítā yuányīn. Xiángxì jìlù nín de zhèngzhuàng yǐ bāngzhù zhěnduàn.

Piān tóutòng de chángqí yùhòu biànhuà hěn dà. Suízhe shíjiān de tuīyí, yǒuxiē rén de piān tóutòng fāzuò cìshù yuè lái yuè shǎo, ér lìng yīxiē rén de fǎ zuò cìshù gèng duō, yǒushí huì cóng fāzuò xìng piān tóutòng zhuǎnbiàn wèi mànxìng piān tóutòng. Hái yǒu yīxiē rén yǒu hěn zhǎng de huǎnjiě qī, zài cǐ qíjiān tāmen méiyǒu piān tóutòng fāzuò.

Yánjiū rényuán réng zài tànsuǒ piān tóutòng de zìrán bìngchéng, yǐjí kěnéng dǎozhì chángqí piān tóutòng fāzuò jiǎnshǎo hé zēngjiā de yuányīn.

Zài 2020 nián fābiǎo zài Headache zázhì shàng de yī xiàng yánjiū zhōng, yánjiū rényuán duì 380 míng piān tóutòng huànzhě jìnxíngle liǎng cì tiáo chá, xiānggé 10 nián. Zài gāi zǔ zhōng, lüè gāo yú 47% de rén bàogào shuō, zài 10 nián shí, piān tóutòng fāzuò pínlǜ jiàngdīle 50% huò gèng duō. Yǔ gǎishàn xiāngguān de yīnsù shì zài yánjiū kāishǐ shí měi yuè tóutòng chāoguò 10 tiān de jīxiàn pínlǜ, bù xīyān, yǐjí zài yánjiū qí jiàn jiēshòuguò piān tóutòng yīliáo suífǎng.

Yī xiàng jiào zǎo de yánjiū yě fābiǎo zài Headache shàng, duì 374 rén jìnxíngle 12 nián de gēnzōng tiáo chá, fāxiàn gāi zǔ zhōng yǒu 29% de rén zài 12 nián shí wánquán tíngzhǐle piān tóutòng fāzuò. Zài 264 míng réng zài jīnglì piān tóutòng fāzuò de rén zhōng,80% de rén bàogàole fāzuò pínlǜ de biànhuà (qízhōng 80% de rén bàogàole fāzuò cìshù jiǎnshǎo),66% de rén bàogàole téngtòng qiángdù suí shíjiān de biànhuà (qízhōng 83% de rén bàogàole téngtòng jiào qīng). Zài yánjiū qíjiān, zhǐyǒu 6 rén huàn yǒu mànxìng piān tóutòng. Yánjiū rényuán bù quèdìng zhèxiē biànhuà shìfǒu fǎnyìngle piān tóutòng rúhé zìrán yǎnbiàn huò zài yánjiū cānyù zhě zhōng gèng hǎo de guǎnlǐ tóutòng.

Piān tóutòng fāzuò tōngcháng huì chíxù 4 dào 72 xiǎoshí. Yòushàng jiàntóu dàn fāzuò kěnéng huì chíxù shù tiān.

Fāzuò pínlǜ yīn rén ér yì. Yǒuxiē rén yīgè yuè huì jīnglì jǐ cì piān tóutòng, ér lìng yīxiē rén de piān tóutòng pínlǜ yào dī dé duō.

Piān tóutòng de yīliáo xuǎnzé yǒu liǎng gè fāngmiàn: Zài fāzuò kāishǐ hòu kě huǎnjiě zhèngzhuàng di yàowù hé fángzhǐ fāzuò fāshēng huò jiàngdī fāzuò pínlǜ hé yánzhòng chéngdù di yàowù.

Liúchǎn yàowù jíxìng huò liúchǎn zhìliáo bāokuò fēi chǔfāng zhǐtòng yào hé chēng wèi qū tǎn lèi yàowù de chǔfāngyào.

Yī zhǒng jiào xīn de liúchǎn piān tóutòng zhìliáo fāngfǎ shì jiàng gài sù jīyīn xiāngguān tài (CGRP) shòu tǐ jiékàng jì, qízhōng bāokuò kǒufú yàowù Ubrelvy (ubrogepant), yú 2019 nián huòdé měiguó shípǐn hé yàowù guǎnlǐ jú (FDA) pīzhǔn, yǐjí Nurtec ODT (rimegepant), 2020 nián huòdé FDA pīzhǔn.

CGRP shì dànǎo hé shénjīng xìtǒng zhōng de yī zhǒng dànbáizhí, cānyù téngtòng de chuándì yǐjí zǔzhī hé xiěguǎn duì téngtòng de fǎnyìng. Chángqí yǐlái, tā yīzhí yǔ piān tóutòng fāshēng de guòchéng yǒuguān. Xīwàng kàng CGRP liáofǎ de dàolái jiāng kāiqǐ bāokuò piān tóutòng zài nèi de yuán fā xìng tóutòng jíbìng de jíxìng hé yùfáng xìng zhìliáo de xīn shídài.

Yī zhǒng jiào xīn de liúchǎn piān tóutòng zhìliáo yàowù shì Reyvow(lasmiditan), tā shì yī zhǒng kǒufú piàn jì, shì 5-HT1F shòu tǐ jīdòng jì lèi zhōng wéiyī huò pī di yàowù.

Yùfáng xìng yàowù dà duōshù duì piān tóutòng yǒu yùfáng huò yùfáng zuòyòng di yàowù bìng bùshì zhuānmén wèi piān tóutòng ér kāifā de. Tāmen zhǔyào yòng yú zhìliáo xīn xiěguǎn jíbìng, diānxián hé yìyù zhèng. (Yīxiē yánjiū biǎomíng piān tóutòng yǔ qízhōng měi yī zhǒng de gèng dà fēngxiǎn zhī jiān cúnzài liánxì, yīncǐ zhìliáo piān tóutòng yě kěnéng duì zhèxiē bìngzhèng jùyǒu bǎohù xìng huò yǒuyì zuòyòng.)

Ajovy (fremanezumab),Emgality (galcanezumab-gnlm) hé Vyepti (eptinezumab). Suǒyǒu sì zhǒng dōu shì CGRP kàngtǐ, kě zǔ duàn CGRP de zuòyòng, bìngqiě jūn yǐ xiǎnshì kě jiǎnshǎo fāzuò xìng hémànxìng piān tóutòng de piān tóutòng tiānshù. Aimovig hé Emgality měi yuè píxià zhùshè yīcì,Ajovy měi yuè huò měi sān gè yuè píxià zhùshè yīcì,Vyepti měi sān gè yuè jìngmài zhùshè yīcì. Měi 12 zhōu zhùshè yī cì ròu dú gǎnjùn dúsù (onabotulinumtoxina) yě kěnéng yǒu zhù yú yùfáng mǒu xiē mànxìng piān tóutòng huànzhě de piān tóutòng.

Dāng yàowù bùnéng tígōng zúgòu de piān tóutòng huǎnjiě shí, kěnéng zhídé chángshì shénjīng cìjī zhuāngzhì. Zhèxiē shèbèi yǒu duō zhǒng lèixíng, tōngguò xiàng xuǎn dìng de shénjīng zhuàn dì diàn huò cí màichōng lái jiǎnqīng téngtòng huò bāngzhù yùfáng piān tóutòng fāzuò.

Tāmen bù tài kěnéng qǔdài yīgè rén de piān tóutòng guǎnlǐ jìhuà zhōng di yàowù, dàn dāng yǔ yàowù yīqǐ shǐyòng shí, tāmen kěnéng yǒu zhù yú kòngzhì téngtòng.

Kěyòng de wàibù shèbèi fēnbié zhēnduì qián’é shàng de sānchā shénjīng shàng zhī; mízǒushénjīng, tōngguò jǐng bù; zhěn shénjīng, zài tóu hòu bù; hé shàngbì de zhōuwéi shénjīng. Zhí rù de shèbèi hái zhēnduì zhěn shénjīng.

Shénjīng cìjī de fùzuòyòng wǎngwǎng shì qīngwéi de, zhǔyào bāokuò cìjī bùwèi fà hóng, cìjī huò jīròu chōuchù.

Shénjīng cìjī shèbèi de zhǔyào quēdiǎn kěnéng shì tāmen hěn ángguì, érqiě bìng bù zǒng shì bāohán zài jiànkāng bǎoxiǎn jìhuà zhōng.

Chúle yàowù zhī wài, shēnghuó fāngshì de gǎibiàn (lìrú huòdé zúgòu de shuìmián, zhèngquè de yǐnshí hé kòngzhì yālì) kěyǐ bāngzhù nín bìmiǎn mǒu xiē chùfā yīnsù, cóng’ér kěnéng yùfáng mǒu xiē piān tóutòng fāzuò. Liànxí fàngsōng liànxí, rú yújiā hé míngxiǎng, kěyǐ huǎnjiě piān tóutòng.

Suīrán zhèngjù shàng bù quèdìng, dàn yīxiē piān tóutòng huànzhě fāxiàn jiātíng liáofǎ hé tìdài liáofǎ (rú zhēnjiǔ hé shēngwù fǎnkuì) shì yǒuxiào de. Zīxún nín de yīliáo bǎojiàn tígōng zhě yǐ zhǎodào shìhé nín de fāngfǎ.

Gēnjù MedlinePlus de shuōfǎ, rúguǒ nín de tóutòng móshì fǎ shēng biànhuà, rúguǒ nín shǐyòng de zhìliáo fāngfǎ tíngzhǐ gōngzuò, rúguǒ nín tǎng xià shí tóutòng gèng yánzhòng, huòzhě rúguǒ nín yǒu lìng rén fánnǎo de fùzuòyòng, nín yīnggāi qù kàn yīshēng. Yòngyào.

Rúguǒ nín zài yányǔ, shìlì, yùndòng, tānhuàn huò shīqù pínghéng fāngmiàn yǒu wèntí, tèbié shì rúguǒ nín yǐqián cóng wèi chūxiànguò piān tóutòng zhèngzhuàng, nín yīnggāi bōdǎ 911. Rúguǒ nín de tóutòng túrán kāishǐ, zé kěnéng shì jǐnjí qíngkuàng.

Suīrán méiyǒu bànfǎ wánquán yùfáng piān tóutòng, dàn yǒuxiē rén nénggòu kòngzhì tāmen jiēchù mǒu xiē kěnéng yǐn fǎ fǎ zuò de chùfā yīnsù. Tōngcháng, nín xūyào duō gè chùfā yīnsù cáinéng dǎozhì piān tóutòng fāzuò, ér bùjǐn jǐn shì yīgè.

Xǔduō rén bàogào shuō, tiānqì de biànhuà, tèbié shì qìyā de biànhuà, huì yǐnfā piān tóutòng fāzuò. Qítā yǔ tiānqì xiāngguān de piān tóutòng yòuyīn bāokuò gāowēn, cháoshī, fēng hé guāngzhào jiǎnshǎo.

Yóu yěhuǒ huò qítā kōngqì wūrǎnyuán zàochéng de kōngqì zhí liàng chà yě kěnéng shì mǒu xiē rén de yòuyīn.

Dàshēng de zàoyīn hé qiángliè de qìwèi (láizì xiāngshuǐ, qīngjié chǎnpǐn huò èrshǒu yān) yě yǔ piān tóutòng fāzuò yǒuguān.

Rán’ér, zài mǒu xiē qíngkuàng xià, duì guāng, shēngyīn hé qìwèi de gāodù mǐngǎn shì jíjiāng dàolái de gōngjí de zǎoqí jīxiàng——ér bùshì chùfā gōngjí de guāng, shēngyīn huò qìwèi.

Gēnjù měiguó piān tóutòng jījīn huì de shùjù, dàyuē sān fēn zhī yī de rén jiāng tuōshuǐ liè wèi piān tóutòng de yòuyīn. Quèbǎo nǐ quán tiān hē zúgòu de shuǐ.

Mǒu xiē shíwù hé yǐnliào, yóuqí shì jiǔjīng yǐnliào, kěnéng shì yòuyīn. Zēng wèi jì wèijīng yě kěnéng shì yòuyīn, kāfēi yīn yěshì rúcǐ.

Hányǒu ānjīsuān lào àn de shíwù yǔ piān tóutòng fāzuò yǒuguān. Lìzi bāokuò chén nián nǎilào, xūn yú, jī gān, wúhuāguǒ, mǒu xiē dòu lèi hé hóngjiǔ.

Xūn ròu, règǒu, yìdàlì làcháng hé qítā wǔcān ròu děng yān zhì ròu lèi zhōng de xiāosuān yán shì mǒu xiē rén de yòuyīn.

Yánjiū hái biǎomíng, rénzào tián wèi jì ā sī bā tián hé sān lǜ zhètáng kěnéng shì yòuyīn.

Duìyú mǒu xiē rén lái shuō, è lí, xiāngjiāo hé gānjú děng shuǐguǒ yǐjí yīxiē jiānguǒ hé zhǒngzǐ huì yǐnfā piān tóutòng.

Cuòguò huò bù chīfàn yě huì yǐnfā gōngjí.

Rìcháng yālì huì yǐnfā piān tóutòng fāzuò, yālì hòu kěnéng huì chūxiàn fàngsōng. Měiguó piān tóutòng jījīn huì bàogào chēng, yālì shì 70% de piān tóutòng huànzhě de yòuyīn.

Yǒushí, nín duì piān tóutòng de zhìliáo huì dǎozhì yī zhǒng chēng wèi yàowù guòdù shǐyòng xìng tóutòng de bìngfā zhèng. Dāng yàowù tíngzhǐ huǎnjiě téngtòng bìng kāishǐ yǐnqǐ tóutòng shí, jiù huì fāshēng zhè zhǒng qíngkuàng. Guòdù pínfán huò gāo jìliàng fúyòng Excedrin piān tóutòng (duì yǐxiān ānjī fēn), āsīpīlín,Advil(bù luò fēn),Imitrex(shū mǎ qū tǎn) huò Maxalt(lì zhā qū tǎn) děng yàowù lái zǔzhǐ piān tóutòng fāzuò huì yǐnfā zhè zhǒng xiànxiàng.

Cǐwài, fúyòng mǒu xiē piān tóutòng yàowù, rú qū tǎn lèi yàowù hé kàng yìyù yào, huì dǎozhì nín de xiěqīng sù shuǐpíng shēng gāo bìng dǎozhì yī zhǒng chēng wèi xiěqīng sù zònghé zhēng de bìngzhèng. Zhèngzhuàng bāokuò yìshí móhú, jīdòng, chū hàn, fùxiè, jīròu chōuchù hé xīnlǜ jiākuài. Rúguǒ bù zhìliáo, zhè zhǒng qíngkuàng kěnéng fēicháng yánzhòng, shènzhì wéijí shēngmìng.

Hěn shǎo yǒu piān tóutòng huànzhě huì chūxiàn piān tóutòng xìng gěngsè, zhè shì yī zhǒng yǔ xiānzhào piān tóutòng tóngshí fāshēng de zhòngfēng.

Giáo án luyện dịch tiếng Trung thương mại ứng dụng thực tế Giáo trình tiếng Trung thương mại Tập 2 thuật ngữ chuyên ngành.

Tần suất, mức độ nghiêm trọng và thời gian của chứng đau nửa đầu có thể thay đổi khi mang thai hoặc mãn kinh. Một số phụ nữ cho biết họ trải qua cơn đau nửa đầu đầu tiên khi mang thai hoặc cơn đau đầu của họ trầm trọng hơn khi mang thai, trong khi những người khác lại ít bị đau đầu hơn.

Các quan sát trên cho thấy rằng sự dao động nội tiết tố estrogen và progesterone là yếu tố khiến một số phụ nữ mắc chứng đau nửa đầu. Đau nửa đầu có xu hướng ít phổ biến hơn và nghiêm trọng hơn sau khi mãn kinh đối với một số phụ nữ, khi mức độ hormone ổn định hơn.

Không có xét nghiệm nào có thể dẫn đến chẩn đoán chứng đau nửa đầu. Thay vào đó, bác sĩ sẽ xem xét bệnh sử của bạn, cũng như thu thập tiền sử gia đình của bạn về chứng đau nửa đầu, và thực hiện một cuộc kiểm tra thể chất và thần kinh. Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn có thể yêu cầu một số xét nghiệm máu và xét nghiệm hình ảnh để loại trừ các nguyên nhân khác gây đau đầu. Giữ nhật ký chi tiết về các triệu chứng của bạn để giúp chẩn đoán.

Chứng đau nửa đầu có tiên lượng dài hạn rất thay đổi. Một số người có ít cơn đau nửa đầu hơn và ít nghiêm trọng hơn theo thời gian, trong khi những người khác bị nhiều cơn hơn, đôi khi chuyển từ chứng đau nửa đầu từng cơn sang chứng đau nửa đầu mãn tính. Vẫn còn những người khác có thời gian thuyên giảm lâu dài, trong đó họ không có cơn đau nửa đầu.

Các nhà nghiên cứu vẫn đang khám phá lịch sử tự nhiên của chứng đau nửa đầu, cũng như những gì có thể góp phần làm giảm và gia tăng các cơn đau nửa đầu trong thời gian dài.

Trong một nghiên cứu được công bố vào năm 2020 trên tạp chí Headache, các nhà nghiên cứu đã khảo sát 380 người bị chứng đau nửa đầu hai lần, cách nhau 10 năm. Trong số đó, hơn 47% cho biết tần suất cơn đau nửa đầu giảm 50% trở lên sau 10 năm. Các yếu tố liên quan đến sự cải thiện là có tần suất cơ bản là hơn 10 ngày đau đầu mỗi tháng khi bắt đầu nghiên cứu, không hút thuốc và đã được tái khám bệnh đau nửa đầu trong thời gian nghiên cứu.

Một nghiên cứu trước đó, cũng được công bố trên Headache, theo dõi 374 người trong vòng 12 năm cho thấy rằng đối với 29% trong nhóm, các cơn đau nửa đầu đã chấm dứt hoàn toàn sau 12 năm. Trong số 264 người vẫn đang trải qua các cơn đau nửa đầu, 80% cho biết có sự thay đổi về tần suất cơn (và trong số đó, 80% báo cáo ít cơn hơn) và 66% báo cáo về sự thay đổi cường độ cơn đau theo thời gian (và trong số này, 83% báo cáo đau nhẹ hơn). Chỉ có sáu người trong nghiên cứu đã phát triển chứng đau nửa đầu mãn tính trong thời gian nghiên cứu. Các nhà nghiên cứu không chắc liệu những thay đổi này có phản ánh cách mà chứng đau nửa đầu tiến triển một cách tự nhiên hay việc kiểm soát cơn đau đầu tốt hơn ở những người tham gia nghiên cứu.

Một cơn đau nửa đầu thường sẽ kéo dài từ 4 đến 72 giờ. Mũi tên lên phải. Tuy nhiên, cơn đau có thể kéo dài trong vài ngày.

Tần suất các cuộc tấn công khác nhau ở mỗi người. Một số người bị chứng đau nửa đầu vài lần trong tháng, trong khi những người khác bị đau nửa đầu ít hơn nhiều.

Các lựa chọn điều trị y tế cho chứng đau nửa đầu gồm có hai loại: thuốc có tác dụng làm giảm bớt các triệu chứng sau khi cơn đã bắt đầu và thuốc ngăn chặn cơn xảy ra hoặc giảm tần suất và mức độ nghiêm trọng của chúng.

Thuốc phá thai Cấp tính hoặc phá thai, các phương pháp điều trị bao gồm thuốc giảm đau không kê đơn và thuốc theo toa được gọi là triptans.

Một danh mục mới hơn của phương pháp điều trị chứng đau nửa đầu bằng thuốc là thuốc đối kháng thụ thể peptide liên quan đến gen calcitonin (CGRP), bao gồm thuốc uống Ubrelvy (ubrogepant), được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) phê duyệt vào năm 2019 và Nurtec ODT (rimegepant), được FDA chấp thuận vào năm 2020.

CGRP là một loại protein trong não và hệ thần kinh liên quan đến việc dẫn truyền cảm giác đau và phản ứng của các mô và mạch máu đối với cơn đau đó. Từ lâu, nó đã liên quan đến quá trình xảy ra chứng đau nửa đầu. Người ta hy vọng rằng sự xuất hiện của các liệu pháp kháng CGRP sẽ mở ra một kỷ nguyên mới trong điều trị cấp tính và phòng ngừa các rối loạn đau đầu nguyên phát, bao gồm cả bệnh đau nửa đầu.

Một phương pháp điều trị chứng đau nửa đầu hủy bỏ mới hơn là Reyvow (lasmiditan), được dùng dưới dạng viên uống và là loại thuốc duy nhất được phê duyệt trong nhóm chủ vận thụ thể 5-HT1F.

Thuốc Dự phòng Hầu hết các loại thuốc có tác dụng phòng ngừa hoặc dự phòng đối với chứng đau nửa đầu không được phát triển đặc biệt cho chứng đau nửa đầu; chúng chủ yếu được sử dụng để điều trị các tình trạng tim mạch, co giật và trầm cảm. (Một số nghiên cứu đã chỉ ra mối liên hệ giữa chứng đau nửa đầu và nguy cơ cao hơn đối với mỗi chứng bệnh này, vì vậy việc điều trị chứng đau nửa đầu cũng có thể có tác dụng bảo vệ hoặc có lợi đối với những tình trạng này.)

Ajovy (fremanezumab), Emgality (galcanezumab-gnlm) và Vyepti (eptinezumab). Cả bốn đều là kháng thể CGRP, ngăn chặn hoạt động của CGRP, và tất cả đều được chứng minh là làm giảm số ngày đau nửa đầu ở cả chứng đau nửa đầu từng đợt và mãn tính. Aimovig và Emgality được tiêm dưới da hàng tháng, Ajovy được tiêm dưới da hàng tháng hoặc ba tháng một lần, và Vyepti được tiêm tĩnh mạch ba tháng một lần. Tiêm Botox (onabotulinumtoxina) 12 tuần một lần cũng có thể giúp ngăn ngừa chứng đau nửa đầu ở một số người bị chứng đau nửa đầu mãn tính.

Khi thuốc không mang lại hiệu quả giảm đau nửa đầu đầy đủ, bạn nên thử dùng thiết bị kích thích thần kinh. Các thiết bị này, trong đó có một số loại, giúp giảm đau hoặc giúp ngăn ngừa các cơn đau nửa đầu bằng cách cung cấp các xung điện hoặc từ trường đến các dây thần kinh được chọn.

Thuốc không có khả năng thay thế thuốc trong kế hoạch quản lý chứng đau nửa đầu của một người, nhưng chúng có thể giúp kiểm soát cơn đau khi được sử dụng cùng với thuốc.

Các thiết bị bên ngoài có sẵn lần lượt nhắm vào nhánh trên của dây thần kinh sinh ba, trên trán; dây thần kinh phế vị, qua cổ; dây thần kinh chẩm, ở phía sau đầu; và các dây thần kinh ngoại biên ở cánh tay trên. Một thiết bị cấy ghép cũng nhắm vào dây thần kinh chẩm.

Các tác dụng phụ do kích thích dây thần kinh có xu hướng nhẹ và chủ yếu bao gồm mẩn đỏ, kích ứng hoặc co giật cơ tại vị trí kích thích.

Hạn chế chính của các thiết bị kích thích thần kinh có thể là chúng đắt tiền và không phải lúc nào cũng được các chương trình bảo hiểm y tế chi trả.

Ngoài thuốc, thay đổi lối sống (chẳng hạn như ngủ đủ giấc, ăn uống hợp lý và kiểm soát căng thẳng) có thể giúp bạn tránh một số tác nhân gây bệnh, có khả năng ngăn ngừa một số cơn đau nửa đầu. Thực hành các bài tập thư giãn, chẳng hạn như yoga và thiền, có thể làm dịu cơn đau nửa đầu.

Mặc dù bằng chứng không chắc chắn, nhưng một số người bị chứng đau nửa đầu đã phát hiện ra rằng các biện pháp khắc phục tại nhà và các liệu pháp thay thế như châm cứu và phản hồi sinh học có hiệu quả. Tham khảo ý kiến của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn để tìm ra phương pháp phù hợp với bạn.

Theo MedlinePlus, bạn nên đến gặp bác sĩ nếu có những thay đổi trong kiểu đau đầu của bạn, nếu các phương pháp điều trị bạn đang sử dụng ngừng hoạt động, nếu cơn đau đầu của bạn nghiêm trọng hơn khi bạn đang nằm hoặc nếu bạn có các tác dụng phụ khó chịu từ thuốc.

Bạn nên gọi 911 nếu bạn gặp vấn đề với giọng nói, thị lực, cử động, tê liệt hoặc mất thăng bằng, đặc biệt nếu bạn chưa từng có những triệu chứng này khi bị đau nửa đầu. Nếu cơn đau đầu của bạn bắt đầu đột ngột, đó có thể là trường hợp khẩn cấp.

Mặc dù không có cách nào để ngăn chặn hoàn toàn chứng đau nửa đầu, nhưng một số người có thể kiểm soát mức độ tiếp xúc của họ với một số tác nhân có thể dẫn đến một cơn đau nửa đầu. Thông thường, bạn cần một số tác nhân để dẫn đến cơn đau nửa đầu, không chỉ một.

Nhiều người cho biết rằng những thay đổi của thời tiết, đặc biệt là những thay đổi về áp suất không khí, gây ra các cơn đau nửa đầu. Các tác nhân gây đau nửa đầu khác liên quan đến thời tiết bao gồm nhiệt, độ ẩm, gió và giảm tiếp xúc với ánh sáng.

Chất lượng không khí kém, do cháy rừng hoặc các nguồn ô nhiễm không khí khác, cũng có thể là nguyên nhân gây ra bệnh cho một số người.

Tiếng ồn lớn và mùi nồng nặc (từ nước hoa, sản phẩm tẩy rửa hoặc khói thuốc) cũng có liên quan đến sự khởi phát của chứng đau nửa đầu.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp, độ nhạy cao với ánh sáng, âm thanh và mùi là những dấu hiệu ban đầu của một cuộc tấn công đang đến – chứ không phải là ánh sáng, âm thanh hoặc mùi gây ra cuộc tấn công.

Theo American Migraine Foundation, khoảng 1/3 số người cho rằng mất nước là nguyên nhân gây đau nửa đầu. Đảm bảo rằng bạn uống đủ nước trong cả ngày.

Một số loại thực phẩm và đồ uống, đặc biệt là đồ uống có cồn, có thể là tác nhân gây ra. Chất tăng hương vị bột ngọt cũng có thể là một chất kích thích, cũng như caffein.

Thực phẩm có chứa axit amin tyramine có liên quan đến sự khởi phát của chứng đau nửa đầu. Ví dụ như pho mát lâu năm, cá hun khói, gan gà, quả sung, một số loại đậu và rượu vang đỏ.

Các nitrat trong các loại thịt đã qua xử lý như thịt xông khói, xúc xích, xúc xích Ý và các loại thịt ăn trưa khác là nguyên nhân gây ra một số bệnh.

Nghiên cứu cũng cho thấy rằng chất ngọt nhân tạo aspartame và sucralose có thể là nguyên nhân gây ra.

Và đối với một số người, trái cây như bơ, chuối và cam quýt cũng như một số loại hạt và hạt có thể gây ra chứng đau nửa đầu.

Thiếu hoặc bỏ bữa cũng có thể gây ra các cuộc tấn công.

Căng thẳng hàng ngày có thể kích hoạt cơn đau nửa đầu, cũng như sự thư giãn có thể xảy ra sau căng thẳng. Tổ chức American Migraine Foundation báo cáo rằng căng thẳng là nguyên nhân gây ra chứng đau nửa đầu cho 70% số người mắc chứng đau nửa đầu.

Đôi khi, các phương pháp điều trị chứng đau nửa đầu mà bạn thực hiện có thể gây ra một biến chứng được gọi là đau đầu do lạm dụng thuốc. Điều này xảy ra khi thuốc ngừng giảm đau và bắt đầu gây đau đầu. Dùng thuốc để ngăn cơn đau nửa đầu, chẳng hạn như Excedrin Migraine (acetaminophen), aspirin, Advil (ibuprofen), Imitrex (sumatriptan), hoặc Maxalt (rizatriptan), quá thường xuyên hoặc với liều lượng cao có thể gây ra hiện tượng này.

Ngoài ra, dùng kết hợp một số loại thuốc trị đau nửa đầu, chẳng hạn như triptans và thuốc chống trầm cảm, có thể khiến mức serotonin của bạn tăng lên và dẫn đến tình trạng gọi là hội chứng serotonin. Các triệu chứng bao gồm lú lẫn, kích động, đổ mồ hôi, tiêu chảy, co giật cơ và nhịp tim nhanh. Tình trạng này có thể rất nghiêm trọng, thậm chí đe dọa tính mạng nếu không được điều trị.

Hiếm khi, một số người bị chứng đau nửa đầu trải qua cơn nhồi máu đau nửa đầu, đây là một loại đột quỵ xảy ra cùng lúc với chứng đau nửa đầu kèm theo cơn đau.

Toàn bộ nội dung bài giảng Giáo trình tiếng Trung thương mại Tập 2 thuật ngữ chuyên ngành của chúng ta tìm hiểu hôm nay đến đây là kết thúc. Các bạn học viên hãy chăm chỉ luyện tập và theo dõi các bài giảng của trung tâm ChineMaster đăng tải miễn phí mỗi ngày nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở buổi học tiếp theo vào ngày mai.

Trả lời