Học tiếng Trung online
Giáo trình giảng dạy tiếng Trung thương mại Bài 9

Giáo trình giảng dạy tiếng Trung thương mại Bài 9

Khóa học giảng dạy tiếng Trung thương mại ChineMaster

Giáo trình giảng dạy tiếng Trung thương mại Bài 9, hiện nay có rất nhiều bạn học viên theo dõi và tìm hiểu các chuyên đề tiếng Trung trong lĩnh vực thương mại để sử dụng cho nhu cầu kinh doanh, việc làm… Ngay từ bây giờ các bạn đừng ngần ngại, hãy truy cập vào ngay website ChineMaster để sở hữu cho bản thân bộ tài liệu tiếng Trung thương mại bổ ích hoàn toàn miễn phí nhé. Mỗi ngày các bạn cần luyện tập ít nhất một bài do Thầy Vũ đăng tải, để tích luỹ kiến thức học online một cách hiệu quả nhất. Thầy Vũ mong rằng trong quá trình học tiếng Trung, Thầy Vũ cũng như trung tâm ChineMaster sẽ được đồng hành và mang đến cho các bạn nguồn kiến thức hấp dẫn nhất.

Thông tin về các khóa học tiếng Trung giao tiếp tại trung tâm ChineMaster Thầy Vũ đã cung cấp cho chúng ta ở link bên dưới, các bạn học viên hãy chú ý theo dõi và nhanh tay đăng ký cho mình một slot phù hợp nhé.

Khóa học tiếng Trung giao tiếp uy tín tại Hà Nội

Ngoài việc luyện thi HSK online các bạn học viên còn có thể đến trực tiếp trung tâm ChineMaster để luyện thi cùng Th.s Nguyễn Minh Vũ, thông tin các khóa học ở link sau các bạn học viên hãy tham khảo nhé.

Trung tâm tiếng Trung luyện thi HSK TiengTrungHSK

Để có thêm kiến thức trong lĩnh vực oder hàng Taobao tận gốc giá tận xưởng, các bạn học viên hãy ấn vào link bên dưới để tham khảo thêm kiến thức hoàn toàn miễn phí của Thầy Vũ nhé.

Khóa học nhập hàng Taobao tận gốc ChineMaster

Các bạn học viên hãy ấn vào link bên dưới để sở hữu ngay cho mình bộ giáo trình tiếng Trung bao gồm 9 quyển mới nhất hiện nay do chính tay Thầy Vũ biên soạn và cung cấp cho các bạn luyện tập hoàn toàn miễn phí.

Bộ tài liệu giáo trình tiếng Trung mới Thầy Vũ

Trên máy tính các bạn chưa có bộ gõ tiếng Trung để sử dụng thì ngay bây giờ hãy nhanh tay dowload theo hướng dẫn cụ thể ở link bên dưới về sử dụng hoàn toàn miễn phí nhé.

Dowload bộ gõ tiếng Trung SoGou PinYin có dấu

Một số thông tin cần thiết để cho các bạn học viên tham khảo thêm về trung tâm ChineMaster cơ sở tại Hà Nội ở link bên dưới, các bạn học viên hãy chú ý theo dõi nhé.

Trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân Hà Nội

Để củng cố lại kiến thức cũ trước khi vào bài mới các bạn hãy ấn vào link bên dưới nhé.

Giáo trình giảng dạy tiếng Trung thương mại Bài 8

Sau đây là bài giảng của Thầy Vũ biên soạn rất bổ ích, các bạn hãy chú ý theo dõi nhé.

Khóa học giáo trình giảng dạy tiếng Trung thương mại Bài 9

Nội dung bài giảng Giáo trình giảng dạy tiếng Trung thương mại Bài 9 cùng Thầy Vũ ChineMaster

Giáo trình giảng dạy tiếng Trung thương mại Bài 9 tiếp tục chương trình đào tạo trực tuyến khóa học tiếng Trung thương mại online của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ trên website học tiếng Trung online miễn phí cực kỳ uy tín của Trung tâm chuyên đào tạo tiếng Trung thương mại xuất nhập khẩu và tiếng Trung thương mại kinh doanh buôn bán ChineMaster Hà Nội TP HCM Sài Gòn theo bộ sách giáo trình tiếng Trung thương mại ChineMaster toàn tập 8 quyển. Các bạn học viên chú ý vận dụng kiến thức ngữ pháp tiếng Trung thương mại trong video bài giảng này để làm các bài tập Thầy Vũ thiết kế và biên soạn cho chúng ta nhé. Đây là trang web chuyên tổng hợp và lưu trữ các giáo án cũng như tài liệu giảng dạy tiếng Trung thương mại online cơ bản nâng cao của ThS Nguyễn Minh Vũ.

纳斯达克在去年 12 月首次概述了其董事会多元化规则,作为其“支持包容性增长和繁荣以推动更强大经济体”努力的一部分。

这一消息发布之际,公司董事会董事对多元化的需求日益增长。根据董事会多元化联盟与德勤合作发布的一项研究,白人女性和少数族裔在 2020 年的财富 500 强董事会席位中占 38.3%,高于 2018 年的 34%。

9 月,加利福尼亚州州长 Gavin Newsom 签署了一项多元化法律,要求公司在 2021 年底前至少有一名来自代表性不足社区的董事会成员,到 2022 年底至少有两到三名(取决于董事会的规模) .
未能遵守多元化规则的加州上市公司每次违规可能面临 100,000 至 300,000 美元的罚款。

美国参议院银行委员会的共和党成员,包括参议员 Pat Toomey,反对纳斯达克的多元化规则,呼吁 SEC 在 2 月份阻止其提议。

“这些规定性要求最终可能会损害经济增长和投资者,因为它会迫使公司从较少的候选人中挑选董事,并阻止其他人上市,”图米在新闻发布后的一份声明中说。 “我很失望 Gensler 主席将金融监管机构变成了进步社会工程的实验室。”

根据美国劳工统计局的数据,在大流行初期,有超过 2200 万个工作岗位流失。

虽然在传统上,就业中断可能是招聘经理的危险信号,但鉴于目前的情况,您不应该太担心停工。

“别担心,”招聘网站 Monster 的职业专家 Vicki Salemi 说。 “更多的是关于你如何处理差距以及你应该做什么。我们经历了这样一种全球前所未有的集体情况,如果你确实有差距,你并不孤单。”
以下是如何处理潜在雇主的问题。

如果招聘人员或招聘经理让您退出劳动力市场,请保持简短的回应并重新关注未来。

“假设他们会问,”萨利米说。 “准备好说出发生了什么,更重要的是,为什么你是你所追求的角色的有力候选人。”

她建议这样说:“我在酒店业工作,正如你所知,这个行业受到了严重影响,所以我请假并重新评估。”

关键是要准备好你的答案。

“不要对此有自我意识。可能需要练习才能表现出自信,”职业战略家、《你的个人职业教练》的合著者克里斯蒂诺埃尔说。 “你不必那么害羞、尴尬或担心,你不想在不经意间遇到这种情况。”

展示您在离开劳动力市场的时间里做了什么,无论是额外的教育、培训和认证课程、网络还是志愿服务。

“并非简历上的每一份‘工作’都必须支付报酬,”诺埃尔说。 “如果它适用于你正在尝试申请的工作……包括它。”

例如,如果您自愿为非营利组织做营销并正在寻找营销职位,她建议将其作为经验。

在招聘信息中寻找具有吸引力的特定技能或要求,并利用这段时间来填补任何空白。

“考虑练习一些专业发展技能,”职业教练兼 CaffeinatedKyle.com 创始人凯尔·埃利奥特 (Kyle Elliott) 说,他建议使用 LinkedIn、Coursera、edX 和 Udemy 来帮助学习新技能。 “专注于招聘要求的一些资格。”

这样,如果在面试期间出现休息时间,您可以轻松地将谈话重点放在您的技能和优势上。

“展示你用你的时间做了什么,”萨利米说。 “以及你如何成为这份工作的最佳候选人,你为什么对它感兴趣,你的技能和经验如何……适合你所追求的角色。总是把它带回工作中,为什么你是最好的候选人。”

花时间根据职位发布定制每份简历和求职信。这意味着使用与发布内容相同的关键字,详细说明您工作的具体结果,并回答招聘人员可能提出的任何问题——尤其是当您想进入一个新行业时。

“为招聘人员点点滴滴,尤其是当他们只看你的简历和求职信的时间不到五秒钟时,”萨利米说。

在简历顶部添加执行摘要可以帮助减少就业中断。摘要不应超过几句话,可以包括可转移的技能、过去的经验和职位发布关键字。

使用求职信帮助解决任何潜在问题,并突出您在如何适用于工作方面的经验和技能。

“求职信是宝贵的财产,”萨利米说,他补充说它不应超过几段。 “可以这样说:‘在大流行期间,我决定利用我在 XYZ 的最大优势和技能改变我的职业道路,这就是我对从事这份工作感兴趣的原因,因为我认为我将成为您的资产组织。’”

没有办法解决它:过去的 17 个月很艰难。但尽量避免关注过去。

“避免消极,”艾略特建议道。 “很多人有时最终会从消极的地方接受采访,因为他们失业了,而且大流行压力很大。”

相反,专注于解释为什么你会被这个角色所吸引,并详细说明你的技能和资格。

“不要说你(前)雇主的坏话,”萨利米说。 “不要过分关注过去,以至于你无法转向未来。你想表现出你的热情、热情和积极。”

上周新的联邦指导方针敦促每个人——无论疫苗接种情况如何——只要他们在室内公共环境中,就在 Covid 传播严重或高度传播的地区戴口罩。
在缺乏地方当局发布的法律规则的情况下——就像纽约市本周刚刚发布的那种规则——大街企业必须再次重新考虑他们的 Covid 安全协议。

小型企业不必遵循联邦指导。但由于 Delta 变体和低于预期的疫苗接种率,它是大流行仍然失控的基准指标。
CNN Business 询问了 Covid 激增的州的五名小企业主,他们计划在最新的联邦指导方针之后做出哪些改变。

The Salty Donut 的联合创始人兼首席执行官安迪·罗德里格斯 (Andy Rodriguez) 在佛罗里达州和德克萨斯州设有五家分店,他将在下周打电话询问是否以及如何要求顾客再次戴口罩。

“我们正在决定要做什么,”罗德里格斯说,并指出他要么等待地方当局发布自己的指导,要么在没有指导的情况下,至少看看该地区其他大企业会做什么,这样就不会了。感觉咸甜甜圈是第一个做出重大改变的人。

“人们习惯了不戴口罩走进来。所以你冒着让他们做他们不想做的事情的风险。你觉得自己是警察,”罗德里格斯说。

他说,在大流行初期,顾客并没有过多反对戴口罩,但还是有一些反对意见。现在他担心可能还会有更多,因为人们不再习惯被要求佩戴它们。

至于他的大约 150 名员工,他们在整个大流行期间都戴上了口罩,即使在 5 月份美国疾病控制与预防中心发布指导意见之后,任何接种疫苗的人都不必担心在许多情况下戴口罩。

他没有要求也没有询问他的员工是否接种了疫苗,但他最明白的是。他已经与员工沟通,他们可以在哪里获得免费疫苗,公司将为他们提供便利,无论是支付优步前往疫苗地点的费用,还是允许他们在不这样做的情况下请假。感觉很好。

克劳迪娅·班克斯 (Claudia Banks) 是佛罗里达州南部一家名为 Silly Farm 的面部彩绘和娱乐用品及活动公司的共同所有人。
在较早的联邦指南表示接种疫苗的人可以不戴口罩后,班克斯决定取消她对员工和客户戴口罩的要求。

她说,她现在有 11 人的员工中的大多数已经接种了疫苗。而那些在 5 月没有继续戴口罩的人,因为他们看到了 Covid 对一位在大流行初期使用呼吸机并仍然具有挥之不去的影响的同事所做的事情。 “这里的人们看到了 [他们的同事] 经历的事情,他们知道这很严重,”她说。

但上周,在看到佛罗里达州的病例数“飙升”并在 CDC 修订其指南后,她向员工发送了一份备忘录,称他们必须在公司 10,000 平方英尺的设施的公共区域戴口罩,但如果他们有的话,可以在他们自己的办公室取下它。现在也再次要求顾客戴口罩。

班克斯担心她所在地区的大多数企业并没有认真对待最新的激增,并指出在最近一次访问德尔雷海滩时,这个地方挤满了人,没有人戴口罩,甚至餐厅里的服务员也没有。

“我们住在佛罗里达,那里没人关心,”班克斯说。

她担心,如果病毒不能很快得到控制,如果人们和公司再次开始取消活动,这将损害她的业务。

与许多企业一样,Made in KC 销售在密苏里州堪萨斯城生产的礼品、咖啡、烈酒和葡萄酒,在整个大流行期间也遵循了几种不同的安全协议。

Giáo án bài giảng online lớp tiếng Trung thương mại xuất nhập khẩu Thầy Vũ đưa ra kiến thức trong bài học này gồm rất nhiều ngữ pháp tiếng Trung, mẫu câu tiếng Trung, hội thoại tiếng Trung, luyện dịch tiếng Trung, đàm thoại giao tiếp tiếng Trung .v.v. Các bạn học viên chú ý học thật kỹ và xem hết video bài giảng Giáo trình giảng dạy tiếng Trung thương mại Bài 9 nhé.

Nà sī dá kè zài qùnián 12 yuè shǒucì gàishùle qí dǒngshìhuì duōyuán huà guīzé, zuòwéi qí “zhīchí bāoróng xìng zēngzhǎng hé fánróng yǐ tuīdòng gèng qiángdà jīngjì tǐ” nǔlì de yībùfèn.

Zhè yī xiāoxī fābù zhī jì, gōngsī dǒngshìhuì dǒngshì duì duōyuán huà de xūqiú rìyì zēngzhǎng. Gēnjù dǒngshìhuì duōyuán huà liánméng yǔ déqín hézuò fābù de yī xiàng yánjiū, báirén nǚxìng hé shǎoshù zú yì zài 2020 nián de cáifù 500 qiáng dǒngshìhuì xíwèi zhōng zhàn 38.3%, Gāo yú 2018 nián de 34%.

9 Yuè, jiālìfúníyǎ zhōu zhōuzhǎng Gavin Newsom qiānshǔle yī xiàng duōyuán huà fǎlǜ, yāoqiú gōngsī zài 2021 niándǐ qián zhìshǎo yǒuyī míng láizì dàibiǎo xìng bùzú shèqū de dǒngshìhuì chéngyuán, dào 2022 niándǐ zhìshǎo yǒu liǎng dào sān míng (qǔjué yú dǒngshìhuì de guīmó).
Wèi néng zūnshǒu duōyuán huà guīzé de jiāzhōu shàngshì gōngsī měi cì wéiguī kěnéng miànlín 100,000 zhì 300,000 měiyuán de fákuǎn.

Měiguó cānyìyuàn yínháng wěiyuánhuì de gònghédǎng chéngyuán, bāokuò cān yìyuán Pat Toomey, fǎnduì nà sī dá kè de duōyuán huà guīzé, hūyù SEC zài 2 yuèfèn zǔzhǐ qí tíyì.

“Zhèxiē guīdìng xìng yāoqiú zuìzhōng kěnéng huì sǔnhài jīngjì zēngzhǎng hé tóuzī zhě, yīnwèi tā huì pòshǐ gōngsī cóng jiào shǎo de hòuxuǎn rén zhōng tiāoxuǎn dǒngshì, bìng zǔzhǐ qítā rén shàngshì,” tú mǐ zài xīnwén fābù hòu de yī fèn shēngmíng zhōng shuō. “Wǒ hěn shīwàng Gensler zhǔxí jiāng jīnróng jiānguǎn jīgòu biàn chéngle jìnbù shèhuì gōngchéng de shíyàn shì.”

Gēnjù měiguó láogōng tǒngjì jú de shùjù, zài dà liúxíng chūqí, yǒu chāoguò 2200 wàn gè gōngzuò gǎngwèi liúshī.

Suīrán zài chuántǒng shàng, jiùyè zhōngduàn kěnéng shì zhāopìn jīnglǐ de wéixiǎn xìnhào, dàn jiànyú mùqián de qíngkuàng, nín bù yìng gāi tài dānxīn tínggōng.

“Bié dānxīn,” zhāopìn wǎngzhàn Monster de zhíyè zhuānjiā Vicki Salemi shuō. “Gèng duō de shì guānyú nǐ rúhé chǔlǐ chājù yǐjí nǐ yīnggāi zuò shénme. Wǒmen jīnglìle zhèyàng yī zhǒng quánqiú qiánsuǒwèiyǒu de jítǐ qíngkuàng, rúguǒ nǐ quèshí yǒu chājù, nǐ bìng bù gūdān.”
Yǐxià shì rúhé chǔlǐ qiánzài gùzhǔ de wèntí.

Rúguǒ zhāopìn rényuán huò zhāopìn jīnglǐ ràng nín tuìchū láodònglì shìchǎng, qǐng bǎochí jiǎnduǎn de huíyīng bìng chóngxīn guānzhù wèilái.

“Jiǎshè tāmen huì wèn,” sà lì mǐ shuō. “Zhǔnbèi hǎoshuō chū fāshēngle shénme, gèng zhòngyào de shì, wèishéme nǐ shì nǐ suǒ zhuīqiú de juésè de yǒulì hòuxuǎn rén.”

Tā jiànyì zhèyàng shuō:“Wǒ zài jiǔdiàn yè gōngzuò, zhèngrú nǐ suǒ zhī, zhège hángyè shòudàole yán chóng yǐngxiǎng, suǒyǐ wǒ qǐngjià bìng chóngxīn pínggū.”

Guānjiàn shì yào zhǔnbèi hǎo nǐ de dá’àn.

“Bùyào duì cǐ yǒu zìwǒ yìshí. Kěnéng xūyào liànxí cáinéng biǎoxiàn chū zìxìn,” zhíyè zhànlüè jiā,“nǐ de gèrén zhíyè jiàoliàn” de hé zhùzhě kèlǐsīdì nuò āi ěr shuō. “Nǐ bùbì nàme hàixiū, gāngà huò dānxīn, nǐ bùxiǎng zài bùjīngyì jiān yù dào zhè zhǒng qíngkuàng.”

Zhǎnshì nín zài líkāi láodònglì shìchǎng de shíjiān lǐ zuòle shénme, wúlùn shì éwài de jiàoyù, péixùn hé rènzhèng kèchéng, wǎngluò háishì zhìyuàn fúwù.

“Bìngfēi jiǎnlì shàng de měi yī fèn ‘gōngzuò’ dōu bìxū zhīfù bàochóu,” nuò āi ěr shuō. “Rúguǒ tā shìyòng yú nǐ zhèngzài chángshì shēnqǐng de gōngzuò…… Bāokuò tā.”

Lìrú, rúguǒ nín zìyuàn wéi fēi yínglì zǔzhī zuò yíngxiāo bìng zhèngzài xúnzhǎo yíngxiāo zhíwèi, tā jiànyì jiāng qí zuòwéi jīngyàn.

Zài zhāopìn xìnxī zhōng xúnzhǎo jùyǒu xīyǐn lì de tèdìng jìnéng huò yāoqiú, bìng lìyòng zhè duàn shíjiān lái tiánbǔ rènhé kòngbái.

“Kǎolǜ liànxí yīxiē zhuānyè fāzhǎn jìnéng,” zhíyè jiàoliàn jiān CaffeinatedKyle.Com chuàngshǐ rén kǎi ěr·āi lì ào tè (Kyle Elliott) shuō, tā jiànyì shǐyòng LinkedIn,Coursera,edX hé Udemy lái bāngzhù xuéxí xīn jìnéng. “Zhuānzhù yú zhāopìn yāoqiú de yīxiē zīgé.”

Zhèyàng, rúguǒ zài miànshì qíjiān chūxiàn xiūxí shíjiān, nín kěyǐ qīngsōng de jiāng tánhuà zhòngdiǎn fàng zài nín de jìnéng hé yōushì shàng.

“Zhǎnshì nǐ yòng nǐ de shíjiān zuòle shénme,” sà lì mǐ shuō. “Yǐjí nǐ rúhé chéngwéi zhè fèn gōngzuò de zuì jiā hòuxuǎn rén, nǐ wèishéme duì tā gǎn xìngqù, nǐ de jìnéng hé jīngyàn rúhé…… Shìhé nǐ suǒ zhuīqiú de juésè. Zǒng shì bǎ tā dài huí gōngzuò zhōng, wèishéme nǐ shì zuì hǎo de hòuxuǎn rén.”

Huā shíjiān gēnjù zhíwèi fābù dìngzhì měi fèn jiǎnlì hé qiúzhí xìn. Zhè yìwèizhe shǐyòng yǔ fābù nèiróng xiāngtóng de guānjiàn zì, xiángxì shuōmíng nín gōngzuò de jùtǐ jiéguǒ, bìng huídá zhāopìn rényuán kěnéng tíchū de rènhé wèntí——yóuqí shì dāng nín xiǎng jìnrù yīgè xīn hángyè shí.

“Wèi zhāopìn rényuán diǎn diǎndī dī, yóuqí shì dāng tāmen zhǐ kàn nǐ de jiǎnlì hé qiúzhí xìn de shíjiān bù dào wǔ miǎo zhōng shí,” sà lì mǐ shuō.

Zài jiǎnlì dǐngbù tiānjiā zhíxíng zhāiyào kěyǐ bāngzhù jiǎnshǎo jiùyè zhōngduàn. Zhāiyào bù yìng chāoguò jǐ jù huà, kěyǐ bāokuò kě zhuǎnyí de jìnéng, guòqù de jīngyàn hé zhíwèi fābù guānjiàn zì.

Shǐyòng qiúzhí xìn bāngzhù jiějué rènhé qiánzài wèntí, bìng túchū nín zài rúhé shìyòng yú gōngzuò fāngmiàn de jīngyàn hé jìnéng.

“Qiúzhí xìn shì bǎoguì de cáichǎn,” sà lì mǐ shuō, tā bǔchōng shuō tā bù yìng chāoguò jǐ duàn. “Kěyǐ zhèyàng shuō:‘Zài dà liúxíng qíjiān, wǒ juédìng lìyòng wǒ zài XYZ de zuìdà yōushì hé jìnéng gǎibiàn wǒ de zhíyè dàolù, zhè jiùshì wǒ duì cóngshì zhè fèn gōngzuò gǎn xìngqù de yuányīn, yīnwèi wǒ rènwéi wǒ jiāng chéngwéi nín de zīchǎn zǔzhī.’”

Méiyǒu bànfǎ jiějué tā: Guòqù de 17 gè yuè hěn jiānnán. Dàn jǐnliàng bìmiǎn guānzhù guòqù.

“Bìmiǎn xiāojí,” ài lüè tè jiànyì dào. “Hěnduō rén yǒushí zuìzhōng huì cóng xiāojí dì dìfāng jiēshòu cǎifǎng, yīnwèi tāmen shīyèle, érqiě dà liúxíng yālì hěn dà.”

Xiāngfǎn, zhuānzhù yú jiěshì wèishéme nǐ huì bèi zhège juésè suǒ xīyǐn, bìng xiángxì shuōmíng nǐ de jìnéng hé zīgé.

“Bùyào shuō nǐ (qián) gùzhǔ de huàihuà,” sà lì mǐ shuō. “Bùyào guòfèn guānzhù guòqù, yǐ zhìyú nǐ wúfǎ zhuǎnxiàng wèilái. Nǐ xiǎng biǎoxiàn chū nǐ de rèqíng, rèqíng hé jījí.”

Shàng zhōu xīn de liánbāng zhǐdǎo fāngzhēn dūncù měi gèrén——wúlùn yìmiáo jiēzhǒng qíngkuàng rúhé——zhǐyào tāmen zài shìnèi gōnggòng huánjìng zhōng, jiù zài Covid chuánbò yánzhòng huò gāodù chuánbò dì dìqū dài kǒuzhào.
Zài quēfá dìfāng dāngjú fābù de fǎlǜ guīzé de qíngkuàng xià——jiù xiàng niǔyuē shì běn zhōu gānggāng fābù dì nà zhǒng guīzé——dàjiē qǐyè bìxū zàicì chóngxīn kǎolǜ tāmen de Covid ānquán xiéyì.

Xiǎoxíng qǐyè bùbì zūnxún liánbāng zhǐdǎo. Dàn yóuyú Delta biàn tǐ hé dī yú yùqí de yìmiáo jiēzhǒng lǜ, tā shì dà liúxíng réngrán shīkòng de jīzhǔn zhǐbiāo.
CNN Business xúnwènle Covid jīzēng de zhōu de wǔ míng xiǎo qǐyè zhǔ, tāmen jìhuà zài zuìxīn de liánbāng zhǐdǎo fāngzhēn zhīhòu zuò chū nǎxiē gǎibiàn.

The Salty Donut de liánhé chuàngshǐ rén jiān shǒuxí zhíxíng guān ān dí·luō délǐ gé sī (Andy Rodriguez) zài fóluólǐdá zhōu hé dé kè sà sī zhōu shè yǒu wǔ jiā fēndiàn, tā jiàng zàixià zhōu dǎ diànhuà xúnwèn shìfǒu yǐjí rúhé yāoqiú gùkè zàicì dài kǒuzhào.

“Wǒmen zhèngzài juédìng yào zuò shénme,” luō délǐ gé sī shuō, bìng zhǐchū tā yàome děngdài dìfāng dāngjú fābù zìjǐ de zhǐdǎo, yàome zài méiyǒu zhǐdǎo de qíngkuàng xià, zhìshǎo kàn kàn gāi dìqū qítā dà qǐyè kuài zuò shénme, zhèyàng jiù bù huìle. Gǎnjué xián tián tián quān shì dì yī gè zuò chū chóng dà gǎibiàn de rén.

“Rénmen xíguàn liǎo bù dài kǒuzhào zǒu jìnlái. Suǒyǐ nǐ màozhe ràng tāmen zuò tāmen bùxiǎng zuò de shìqíng de fēngxiǎn. Nǐ juédé zìjǐ shì jǐngchá,” luō délǐ gé sī shuō.

Tā shuō, zài dà liúxíng chūqí, gùkè bìng méiyǒuguò duō fǎnduìdài kǒuzhào, dàn háishì yǒu yīxiē fǎnduì yìjiàn. Xiànzài tā dānxīn kěnéng hái huì yǒu gèng duō, yīn wéi rénmen bù zài xí guàn bèi yāoqiú pèidài tāmen.

Zhìyú tā de dàyuē 150 míng yuángōng, tāmen zài zhěnggè dà liúxíng qíjiān dōu dài shàngle kǒuzhào, jíshǐ zài 5 yuèfèn měiguó jíbìng kòngzhì yǔ yùfáng zhōngxīn fābù zhǐdǎo yìjiàn zhīhòu, rènhé jiēzhǒng yìmiáo de rén dōu bùbì dānxīn zài xǔduō qíngkuàng xià dài kǒuzhào.

Tā méiyǒu yāoqiú yě méiyǒu xúnwèn tā de yuángōng shìfǒu jiēzhǒngle yìmiáo, dàn tā zuì míngbái de shì. Tā yǐjīng yǔ yuángōng gōutōng, tāmen kěyǐ zài nǎlǐ huòdé miǎnfèi yìmiáo, gōngsī jiāng wèi tāmen tígōng biànlì, wúlùn shì zhīfù yōu bù qiánwǎng yìmiáo dìdiǎn de fèiyòng, háishì yǔnxǔ tāmen zài bù zhèyàng zuò de qíngkuàng xià qǐngjià. Gǎnjué hěn hǎo.

Kè láo dí yà·bān kè sī (Claudia Banks) shì fóluólǐdá zhōu nánbù yījiā míng wèi Silly Farm de miànbù cǎihuì hé yúlè yòngpǐn jí huódòng gōngsī de gòngtóng suǒyǒu rén.
Zài jiào zǎo de liánbāng zhǐnán biǎoshì jiēzhǒng yìmiáo de rén kěyǐ bù dài kǒuzhào hòu, bān kè sī juédìng qǔxiāo tā duì yuángōng hé kèhù dài kǒuzhào de yāoqiú.

Tā shuō, tā xiànzài yǒu 11 rén de yuángōng zhōng de dà duōshù yǐjīng jiēzhǒngle yìmiáo. Ér nàxiē zài 5 yuè méiyǒu jìxù dài kǒuzhào de rén, yīnwèi tāmen kàn dàole Covid duì yī wèi zài dà liúxíng chūqí shǐyòng hūxī jī bìng réngrán jùyǒu huī zhī bù qù de yǐngxiǎng de tóngshì suǒ zuò de shìqíng. “Zhèlǐ de rénmen kàn dàole [tāmen de tóngshì] jīnglì de shìqíng, tāmen zhīdào zhè hěn yánzhòng,” tā shuō.

Dàn shàng zhōu, zài kàn dào fóluólǐdá zhōu de bìnglì shù “biāoshēng” bìng zài CDC xiūdìng qí zhǐnán hòu, tā xiàng yuángōng fāsòngle yī fèn bèiwànglù, chēng tāmen bìxū zài gōngsī 10,000 píngfāng yīngchǐ de shèshī de gōnggòng qūyù dài kǒuzhào, dàn rúguǒ tāmen yǒu de huà, kěyǐ zài tāmen zìjǐ de bàngōngshì qǔ xià tā. Xiànzài yě zàicì yāoqiú gùkè dài kǒuzhào.

Bān kè sī dānxīn tā suǒzài dìqū de dà duōshù qǐyè bìng méiyǒu rènzhēn duì dài zuìxīn de jīzēng, bìng zhǐchū zài zuìjìn yīcì fǎngwèn dé’ěr léi hǎitān shí, zhège dìfāng jǐ mǎnle rén, méiyǒu rén dài kǒuzhào, shènzhì cāntīng lǐ de fúwùyuán yě méiyǒu.

“Wǒmen zhù zài fóluólǐdá, nàlǐ méi rén guānxīn,” bān kè sī shuō.

Tā dānxīn, rúguǒ bìngdú bùnéng hěn kuài dédào kòngzhì, rúguǒ rénmen hé gōngsī zàicì kāishǐ qǔxiāo huódòng, zhè jiāng sǔnhài tā de yèwù.

Yǔ xǔduō qǐyè yīyàng,Made in KC xiāoshòu zài mìsūlǐ zhōu kānsàsī chéng shēngchǎn de lǐpǐn, kāfēi, liè jiǔ hé pútáojiǔ, zài zhěnggè dà liúxíng qíjiān yě zūnxúnle jǐ zhǒng bùtóng de ānquán xiéyì.

Giáo án luyện dịch tiếng Trung thương mại online mỗi ngày Thầy Vũ thiết kế ra đều dựa trên nền tảng kiến thức của bài giảng hôm trước, vì vậy bạn nào học lơ mơ những bài học hôm trước thì sẽ bị chật vật khi học sang các bài mới hơn. Vì vậy chúng ta cần học chắc kiến thức bài giảng Giáo trình giảng dạy tiếng Trung thương mại Bài 9 nhé.

Nasdaq lần đầu tiên vạch ra các quy tắc của mình về sự đa dạng trong phòng họp vào tháng 12 như một phần trong nỗ lực của mình nhằm “thúc đẩy tăng trưởng đồng đều và thịnh vượng để cung cấp sức mạnh cho các nền kinh tế mạnh hơn.”

Tin tức được đưa ra trong bối cảnh nhu cầu ngày càng tăng về sự đa dạng giữa các giám đốc trong hội đồng quản trị công ty. Phụ nữ da trắng và dân tộc thiểu số chiếm 38,3% trong số 500 ghế trong hội đồng quản trị của Fortune vào năm 2020, tăng từ 34% vào năm 2018, theo một nghiên cứu do Alliance for Board Diversity phối hợp với Deloitte công bố.

Vào tháng 9, Thống đốc California Gavin Newsom đã ký một luật đa dạng yêu cầu các công ty phải có ít nhất một thành viên hội đồng quản trị từ một cộng đồng ít đại diện vào cuối năm 2021 và ít nhất hai hoặc ba – tùy thuộc vào quy mô của hội đồng quản trị – vào cuối năm 2022 .
Các công ty giao dịch công khai ở California không tuân thủ quy tắc đa dạng có thể bị phạt từ 100.000 đô la đến 300.000 đô la cho mỗi vi phạm.

Các thành viên đảng Cộng hòa trong ủy ban ngân hàng của Thượng viện Hoa Kỳ, bao gồm Thượng nghị sĩ Pat Toomey, phản đối quy tắc đa dạng của Nasdaq, kêu gọi SEC chặn đề xuất của họ vào tháng Hai.

“Những yêu cầu mang tính quy định này cuối cùng có thể gây hại cho tăng trưởng kinh tế và các nhà đầu tư bằng cách gây áp lực buộc các công ty phải chọn giám đốc từ một nhóm ứng viên hẹp hơn và không khuyến khích những người khác công khai”, Toomey nói trong một tuyên bố sau tin tức. “Tôi thất vọng vì Chủ tịch Gensler đang biến một cơ quan quản lý tài chính thành một phòng thí nghiệm cho kỹ thuật xã hội tiến bộ.”

Theo Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ, trong giai đoạn đầu của đại dịch, hơn 22 triệu việc làm đã bị mất.

Mặc dù việc nghỉ việc theo truyền thống có thể là dấu hiệu báo trước cho các nhà quản lý tuyển dụng, nhưng bạn không nên quá lo lắng về việc tạm dừng trong tình hình hiện tại.

“Đừng lo lắng về điều đó,” Vicki Salemi, chuyên gia nghề nghiệp của trang web việc làm Monster, nói. “Nó chủ yếu hơn về cách bạn xử lý khoảng trống và những gì bạn nên làm. Chúng tôi đã trải qua một tình huống tập thể chưa từng có trên toàn cầu đến mức nếu bạn có khoảng cách, bạn không đơn độc.”
Dưới đây là cách xử lý với các nhà tuyển dụng tiềm năng.

Nếu một nhà tuyển dụng hoặc người quản lý tuyển dụng cho phép bạn không tham gia vào thị trường lao động, hãy trả lời ngắn gọn và tập trung vào tương lai.

“Giả sử họ sẽ hỏi,” Salemi nói. “Hãy chuẩn bị để nói những gì đã xảy ra và quan trọng hơn, tại sao bạn là ứng cử viên nặng ký cho vai trò mà bạn đang theo đuổi.”

Cô ấy đề nghị nói điều gì đó như: ‘Tôi làm việc trong lĩnh vực khách sạn, và như bạn biết ngành công nghiệp này đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng và vì vậy tôi đã nghỉ một thời gian và đánh giá lại. ”

Điều quan trọng là bạn phải chuẩn bị cho câu trả lời của mình.

Christy Noel, một chiến lược gia nghề nghiệp và đồng tác giả của “Your Personal Career Coach”, cho biết: “Đừng tự ý thức về điều đó. Có thể phải luyện tập để trở nên tự tin.” “Bạn không cần phải ngượng ngùng, xấu hổ hay bận tâm về nó nhiều như vậy, bạn không muốn vô tình gặp phải như vậy.”

Thể hiện những gì bạn đã làm trong thời gian tham gia thị trường lao động, cho dù đó là giáo dục bổ sung, các khóa đào tạo và cấp chứng chỉ, kết nối hay tình nguyện.

Noel nói: “Không phải mọi ‘công việc’ trong sơ yếu lý lịch đều phải được trả lương. “Nếu nó áp dụng cho công việc bạn đang cố gắng ứng tuyển … hãy bao gồm điều đó.”

Ví dụ: nếu bạn tình nguyện làm tiếp thị cho một tổ chức phi lợi nhuận và đang tìm kiếm một vị trí tiếp thị, cô ấy đề nghị đưa nó vào làm kinh nghiệm.

Tìm kiếm các kỹ năng hoặc yêu cầu cụ thể trong các tin tuyển dụng hấp dẫn và dành thời gian này để lấp đầy bất kỳ khoảng trống nào.

Kyle Elliott, một huấn luyện viên nghề nghiệp và là người sáng lập của CaffeinatedKyle.com, cho biết: “Hãy cân nhắc thực hành một số kỹ năng phát triển nghề nghiệp,” Kyle Elliott, một huấn luyện viên nghề nghiệp và là người sáng lập của CaffeinatedKyle.com, người đã gợi ý LinkedIn, Coursera, edX và Udemy để giúp học các kỹ năng mới. “Tập trung vào một số bằng cấp mà các tin tuyển dụng đang yêu cầu.”

Bằng cách này, nếu khoảng thời gian xảy ra trong một cuộc phỏng vấn, bạn có thể dễ dàng xoay chuyển cuộc trò chuyện để tập trung vào các kỹ năng và điểm mạnh của mình.

“Hãy thể hiện những gì bạn đã làm được với thời gian của mình,” Salemi nói. “Và bạn là ứng viên hàng đầu cho công việc như thế nào và tại sao bạn lại quan tâm đến công việc đó cũng như kỹ năng và kinh nghiệm của bạn … có phù hợp với vai trò mà bạn đang theo đuổi hay không. Hãy luôn mang nó trở lại với công việc và tại sao bạn là người giỏi nhất có thể ứng viên.”

Hãy dành thời gian để điều chỉnh từng bản sơ yếu lý lịch và thư xin việc cho phù hợp với một tin tuyển dụng. Điều đó có nghĩa là sử dụng các từ khóa tương tự trong bài đăng, nêu chi tiết kết quả cụ thể của công việc của bạn và cũng trả lời bất kỳ câu hỏi nào mà nhà tuyển dụng có thể có – đặc biệt nếu bạn đang muốn gia nhập một ngành mới.

“Kết nối các dấu chấm cho nhà tuyển dụng, đặc biệt là khi họ chỉ xem sơ yếu lý lịch và thư xin việc của bạn trong vòng chưa đầy năm giây”, Salemi nói.

Thêm một bản tóm tắt điều hành ở đầu sơ yếu lý lịch có thể giúp việc tuyển dụng bớt chói mắt hơn. Bản tóm tắt, không quá một vài câu, có thể bao gồm các kỹ năng có thể chuyển giao, kinh nghiệm trong quá khứ và các từ khóa đăng tuyển.

Sử dụng thư xin việc để giúp giải quyết bất kỳ mối quan tâm tiềm ẩn nào và nêu bật kinh nghiệm và kỹ năng của bạn về cách chúng áp dụng cho công việc.

“Thư xin việc là bất động sản có giá trị,” Salemi nói, người nói thêm rằng nó không nên dài hơn một vài đoạn. “Đó có thể là một cách để nói: ‘Trong thời kỳ đại dịch, tôi quyết định chuyển đổi con đường sự nghiệp của mình bằng cách tận dụng những điểm mạnh và kỹ năng hàng đầu của tôi về XYZ và đó là lý do tại sao tôi quan tâm đến việc theo đuổi công việc này, bởi vì tôi nghĩ tôi sẽ là tài sản của bạn. tổ chức.'”

Không còn cách nào khác: 17 tháng qua thật khó khăn. Nhưng cố gắng tránh tập trung vào quá khứ.

“Tránh tiêu cực,” Elliott đề xuất. “Rất nhiều người đôi khi đến phỏng vấn từ một nơi tiêu cực vì họ không có việc làm và đại dịch siêu căng thẳng.”

Thay vào đó, hãy tập trung vào việc giải thích lý do tại sao bạn bị thu hút bởi vai trò này và nêu chi tiết các kỹ năng và trình độ của bạn.

“Đừng nói xấu người chủ [cũ] của bạn,” Salemi nói. “Đừng tập trung quá nhiều vào quá khứ khiến bạn không thể hướng tới tương lai. Bạn muốn chứng tỏ mình là người nhiệt tình, đam mê và tích cực.”

Hướng dẫn mới của liên bang vào tuần trước đã kêu gọi tất cả mọi người – bất kể tình trạng tiêm chủng – đeo khẩu trang ở những khu vực có sự lây truyền Covid đáng kể hoặc cao bất cứ khi nào họ ở trong môi trường công cộng trong nhà.
Trong trường hợp không có các quy tắc pháp lý do chính quyền địa phương ban hành – giống như loại mà Thành phố New York vừa ban hành trong tuần này – các doanh nghiệp ở Phố chính phải suy nghĩ lại một lần nữa về các giao thức an toàn Covid của họ.

Các doanh nghiệp nhỏ không phải tuân theo hướng dẫn của liên bang. Nhưng nó là một chỉ số tiêu chuẩn cho thấy đại dịch vẫn nằm ngoài tầm kiểm soát như thế nào nhờ vào biến thể Delta và tỷ lệ tiêm chủng thấp hơn mong muốn.
CNN Business đã hỏi 5 chủ doanh nghiệp nhỏ ở các bang có Covid tăng mạnh về những thay đổi nào mà họ định thực hiện theo hướng dẫn mới nhất của liên bang.

Andy Rodriguez, người đồng sáng lập và Giám đốc điều hành của The Salty Donut với năm địa điểm ở Florida và Texas, sẽ gọi điện vào tuần tới về việc có hay không và làm thế nào để yêu cầu khách hàng đeo mặt nạ lại.

“Chúng tôi đang quyết định phải làm gì,” Rodriguez nói, lưu ý rằng anh ấy đang chờ chính quyền địa phương đưa ra hướng dẫn riêng của họ, hoặc trong trường hợp không có điều đó, ít nhất hãy xem các doanh nghiệp lớn khác trong khu vực sẽ làm gì để nó giành chiến thắng ‘ Tôi cảm thấy như The Salty Donut là cửa hàng đầu tiên tạo ra một sự thay đổi lớn.

“Mọi người đã quen với việc đi vào mà không đeo khẩu trang. Vì vậy, bạn có nguy cơ khiến họ làm điều gì đó mà họ không muốn làm. Bạn có cảm giác như mình là cảnh sát”, Rodriguez nói.

Ông nói rằng không có quá nhiều phản đối từ khách hàng về việc đeo mặt nạ trước đó trong đại dịch, nhưng có một số. Và bây giờ anh ấy cảnh giác có thể có nhiều hơn vì mọi người không còn quen với việc được yêu cầu mặc chúng nữa.

Đối với khoảng 150 nhân viên của anh ấy, họ đã bị che mặt trong suốt đại dịch, ngay cả sau khi Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh vào tháng 5 đưa ra hướng dẫn rằng bất kỳ ai tiêm chủng đều không phải lo lắng về việc đeo mặt nạ trong nhiều trường hợp.

Anh ấy không yêu cầu cũng như không hỏi nhân viên của mình liệu họ có được tiêm phòng hay không, nhưng anh ấy hiểu rõ nhất là như vậy. Và anh ấy đã thông báo với nhân viên về nơi họ có thể nhận vắc-xin miễn phí và công ty sẽ tạo điều kiện cho họ làm như vậy, cho dù đó là trả tiền cho Uber của họ để đến điểm tiêm vắc-xin hay cho phép họ nghỉ nếu không. cảm thấy khỏe.

Claudia Banks là đồng sở hữu của một công ty cung cấp sự kiện và đồ dùng giải trí, vẽ mặt có tên Silly Farm ở Nam Florida.
Sau khi hướng dẫn trước đó của liên bang nói rằng việc tiêm chủng có thể không cần đeo khẩu trang, Banks đã quyết định dỡ bỏ yêu cầu của mình rằng nhân viên và khách hàng phải đeo khẩu trang.

Cô cho biết phần lớn nhân viên hiện gồm 11 người của cô đã được tiêm phòng. Và những người không tiếp tục đeo mặt nạ vào tháng 5, vì họ đã thấy những gì Covid đã làm với một đồng nghiệp đã thở máy sớm trong trận đại dịch và vẫn còn những ảnh hưởng kéo dài. “Mọi người ở đây đã thấy những gì [đồng nghiệp của họ] đã trải qua và họ biết điều đó là nghiêm trọng,” cô nói.

Nhưng vào tuần trước, sau khi thấy số hồ sơ của Florida “tăng vọt” và sau khi CDC sửa đổi hướng dẫn của mình, cô ấy đã gửi một bản ghi nhớ cho các nhân viên nói rằng tất cả họ phải đeo khẩu trang ở các khu vực chung trong cơ sở rộng 10.000 foot vuông của công ty, nhưng có thể cất cánh tại văn phòng của họ nếu họ có. Khách hàng cũng đang được yêu cầu đeo khẩu trang.

Các ngân hàng lo lắng rằng hầu hết các doanh nghiệp trong khu vực của cô không coi trọng đợt tăng mới nhất, lưu ý rằng trong một chuyến thăm gần đây đến Bãi biển Delray, nơi này đã chật cứng và không ai đeo khẩu trang, thậm chí không có bồi bàn trong nhà hàng.

“Chúng tôi sống ở Florida, nơi không ai quan tâm,” Banks nói.

Và cô ấy lo lắng điều đó sẽ ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của mình nếu mọi người và công ty lại bắt đầu hủy các sự kiện nếu virus không được kiểm soát sớm.

Giống như nhiều doanh nghiệp khác, Made in KC, chuyên bán quà tặng, cà phê, rượu mạnh và rượu vang được sản xuất tại Thành phố Kansas, Missouri, đã hoạt động theo một số quy trình an toàn khác nhau trong suốt đại dịch.

Bài giảng Giáo trình giảng dạy tiếng Trung thương mại Bài 9 của chúng ta tìm hiểu hôm nay đến đây là kết thúc. Các bạn học viên hãy chủ động truy cập vào hệ thống ChineMaster để tham khảo thêm thật nhiều kiến thức tiếng Trung bổ ích khác nhé.

Hẹn gặp lại các bạn ở bài giảng tiếp theo vào ngày mai !

Trả lời