Học tiếng Trung online
Giáo trình giảng dạy tiếng Trung thương mại Bài 4

Giáo trình giảng dạy tiếng Trung thương mại Bài 4

Tài liệu giáo trình giảng dạy tiếng Trung thương mại online

Giáo trình giảng dạy tiếng Trung thương mại Bài 4, là bài giảng Thầy Vũ chia sẻ cho các bạn những nội dung liên quan đến tiếng Trung trong lĩnh vực thương mại từ mặt từ vựng đến ngữ pháp, các bạn học viên hãy chú ý theo dõi nhé. Khóa học được do chính Thầy Vũ tự nghiên cứu và hoàn thành bộ giáo trình, giúp các bạn luyện tập tại nhà một cách hiệu quả nhất. Để tham khảo thêm nhiều tài liệu tiếng Trung khác, đa dạng về chủ đề các bạn hãy truy cập trực tiếp vào website ChineMaster nhé. Tất cả các bài giảng sẽ cho các bạn nhiều kiến thức mới, giúp các bạn bổ sung được những gì mà bản thân còn thiếu. Do đó chúng ta hãy theo dõi đầy đủ các chuyên đề bài giảng và đừng bỏ lỡ bất kì tiết học nào của Thầy Vũ nhé.

Để có được lượng kiến thức vững vàng chuẩn bị cho kì thi HSK sắp tới, các bạn học viên hãy đăng ký ngay khóa học luyện thi của trung tâm ChineMaster theo khung giờ phù hợp ở link bên dưới nhé.

Trung tâm tiếng Trung luyện thi HSK TiengTrungHSK

Bộ gõ tiếng Trung SoGou ở link bên dưới để sử dụng miễn phí trên máy tính được Thầy Vũ sáng tạo ra, các bạn hãy nhanh tay dowload theo hướng dẫn cụ thể ở link bên dưới nhé.

Dowload bộ gõ tiếng Trung SoGou PinYin có dấu

Giáo trình tiếng Trung bộ 9 quyển ở link bên dưới là bộ tài liệu mới nhất của Th.s Nguyễn Minh Vũ, các bạn học viên hãy ấn ngay vào link bên dưới để tham khảo bộ tài liệu này miễn phí nhé.

Tài liệu bộ giáo trình tiếng Trung online ChineMaster

Nếu các bạn học viên đang tìm kiếm những thông tin liên quan đến trung tâm ChineMaster để tìm hiểu thì hãy ấn ngay vào link bên dưới để tham khảo nội dung bài viết liên quan đến CS1 nhé.

Trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân Hà Nội

Ở link bên dưới các bạn học viên hãy nhanh chóng đăng ký cho mình một slot phù hợp trong khóa học tiếng Trung giao tiếp tại trung tâm ChineMaster cùng Thầy Vũ nhé.

Khóa học tiếng Trung giao tiếp uy tín tại Hà Nội

Toàn bộ những kiến thức để oder hàng Taobao tận gốc giá tận xưởng nhằm phục vụ cho nhu cầu kinh doanh mua bán thì các bạn hãy tham khảo ngay bài giảng ở link sau.

Khóa học nhập hàng Taobao tận gốc ChineMaster

Để củng cố lại kiến thức cũ trước khi vào bài mới các bạn hãy ấn vào link bên dưới nhé.

Giáo trình giảng dạy tiếng Trung thương mại Bài 3

Sau đây là bài giảng của Thầy Vũ biên soạn rất bổ ích, các bạn hãy chú ý theo dõi nhé.

Khóa học giáo trình giảng dạy tiếng Trung thương mại Bài 4

Nội dung bài giảng Giáo trình giảng dạy tiếng Trung thương mại Bài 4 cùng Thầy Vũ ChineMaster

Giáo trình giảng dạy tiếng Trung thương mại Bài 4 tiếp tục chuỗi bài giảng trực tuyến lớp tiếng Trung thương mại online miễn phí của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ. Giáo trình tiếng Trung thương mại ứng dụng thực tế ChineMaster Thầy Vũ viết sách và chủ biên chính là bộ tài liệu giảng dạy chính thức được sử dụng đồng loạt và đồng bộ tại Trung tâm tiếng Trung thương mại ChineMaster Quận Thanh Xuân Hà Nội và Trung tâm tiếng Trung thương mại ChineMaster Quận 10 TP HCM Sài Gòn.

弗吉尼亚州乔治梅森大学心理学系名誉教授詹姆斯马杜克斯通过电子邮件说,这项新研究的作者提出了“几个有意义的潜在解释”。马杜克斯没有参与这项研究。

“锻炼可以分散令人担忧的想法。我们也知道,在大自然中通常会增强我们的幸福感,因此在户外进行锻炼,例如这项研究中的滑雪,应该特别有帮助,”马杜克斯说,他也是该大学福利促进中心的高级学者。 “参加一段时间的锻炼可以带来成就感和更大的自我效能感(或自信),从而降低焦虑。”

皮质醇是我们主要的压力荷尔蒙。作者补充说,在一项研究中,根据压力后采集的血液和唾液样本中的皮质醇水平,许多焦虑症患者的皮质醇会出现异常反应,而心血管健康水平较高的人或在承受压力前随机进行体育锻炼的人分泌的皮质醇较少皮质醇。

此外,运动可以减少与焦虑有关的炎症和氧化应激。最后,运动会诱导脑源性神经营养生长因子(一种参与学习和记忆相关变化的关键分子),即使在运动后,该因子在焦虑症患者和女性中较低。

作者写道,这项研究还有其他局限性,需要通过未来的研究进行调查——包括对非滑雪者的身体活动水平和可能影响运动参与和焦虑症易感性的个人特征没有透彻的了解。该研究还缺乏种族和民族多样性。

但根据累积的相关研究,“任何处理焦虑、压力或抑郁的人都应该认真考虑将定期锻炼作为更好地管理情绪的策略,”马杜克斯说。 “你不必去健身房或参加越野滑雪。只需开始每天步行几分钟。每一点都有帮助。”

任何年龄都可能会出现一些健忘——比如偶尔忘记付账或忘记一个词。但根据美国国家老龄化研究所的数据,认知能力下降——例如一直难以记住每月账单或保持专注于谈话——并不是变老的自然部分。

事实是,您的思想,就像您的身体一样,总是能够变得更好或更坏。这种变化的程度和性质与年龄无关,而与行动有关。

众所周知,如果你坚持锻炼,你可以提高你身体的表现。例如,通过正确的训练计划,您可以提高跑一英里的速度或增加可以举起的重量。然而,研究表明,如果你不锻炼并且每天花几个小时坐着,就会导致相关的负面健康影响,例如中风风险增加。

许多人没有意识到,就像您的身体一样,通过适当和持续的训练,您的思维能力会得到改善。同样,如果没有给予足够的刺激,您的大脑将无法达到最佳水平,并且更容易衰退。

你有能力训练你的头脑以增强敏锐度,并帮助保护它在未来免于退化。继续阅读五种经过科学验证的策略,您可以从今天开始使用它们来构建更强大的大脑,这将在您的黄金岁月中为您服务。
这些策略基于“大脑健康的五个支柱”,正如 CNN 首席医学通讯员 Sanjay Gupta 博士的书“保持敏锐:在任何年龄建立更好的大脑”中所述。

在训练您的大脑时,您的身体是该公式的重要组成部分。根据古普塔的说法,锻炼是任何人都可以做的最重要的事情来改善大脑功能和对疾病的抵抗力。

为什么运动对大脑如此重要?

在他的书中,古普塔指出控制血糖和减少炎症:“使用糖为肌肉提供能量,而不是在血液中闲置有助于防止剧烈的葡萄糖和胰岛素波动……这会增加患痴呆症的风险。锻炼也有助于降低炎症,这对于预防痴呆症至关重要。”

除此之外,体育锻炼还有许多其他科学支持的大脑健康益处,例如释放促进情绪的大脑化学物质和减少压力荷尔蒙的产生。锻炼还能刺激与所有细胞(包括脑细胞)的健康功能和生产有关的生长因子的释放。

但这并不意味着你必须成为一名超级马拉松运动员或力量举运动员才能获得好处。理想情况下,您希望达到世界卫生组织的建议,即每周锻炼 150 分钟,但每天只需几分钟的锻炼即可促进大脑健康以及整体健康。

保持你的大脑敏锐意味着让它积极参与。古普塔在他的书中指出,法国对近 50 万人进行的研究表明,65 岁退休的人患痴呆症的风险比五年前退休的人低 15%。

研究还强调,大脑参与的质量对于长期建立大脑弹性很重要。这意味着比填字游戏的单纯回忆要求更进一步,并参与需要推理、解决问题和获取新知识的活动。

如果你一直想学习另一种语言,这是一个很大的动力。考虑通过在线烹饪课程尝试新事物,开始新的爱好或阅读您专业范围之外的非小说类书籍。您可能还想尝试涉及速度训练的在线脑力游戏。与仅有助于工作记忆的拼图不同,速度处理游戏已被证明可以降低患痴呆症的风险。

睡眠不仅是休息时间,而且是影响身体所有系统的重要恢复过程。对于大脑来说尤其如此,它依赖于每晚高质量的深度睡眠来巩固记忆。

美国疾病控制和预防中心报告说,三分之一的美国人每晚没有获得建议的七小时或更长时间的睡眠。好消息是,为了更好的大脑健康,定期进行上述建议的日常锻炼将有助于您睡得更好。

因为深呼吸可以帮助您利用神经系统的副交感神经“休息和恢复”方面,所以您可以利用呼吸来帮助您入睡。

让大脑休息的另一个重要方面是让它定期摆脱压力。这对大脑健康至关重要,因为高水平的压力荷尔蒙皮质醇与大脑炎症、认知能力下降和阿尔茨海默病风险增加有关。值得庆幸的是,运动已被证明是一种有效的减压方法。其他研究支持的减压活动包括冥想、深呼吸和身心练习,如瑜伽和太极拳。

不可否认,我们消费的食物和饮料会对健康产生积极或消极的影响。因此,食用某些食物并限制其他食物有助于促进大脑健康并防止衰退。例如,发表在《神经病学》上的一项 5 月研究发现,地中海饮食可能会限制您患痴呆症的风险。这种饮食方式限制了加工食品和红肉,有利于新鲜水果和蔬菜、坚果和种子、全谷物和特级初榨橄榄油。

也就是说,由于营养研究面临挑战,尚无足够有效的研究表明特定饮食方式与更好的大脑健康之间存在明确和直接的相关性。

多年来,大量研究表明,牢固的社会关系有助于更健康、更幸福的生活。但是,就大脑健康而言,最近的研究表明,这些关系还可以增强神经可塑性,即大脑改变、增强和保持其认知能力的能力。

人类是群居动物,因此人际关系在大脑健康中发挥作用也就不足为奇了。通过定期沟通积极培养现有关系并通过参加新活动培养新关系非常重要。您可以通过参加锻炼班社交或加入读书俱乐部或兴趣小组来双倍提高大脑的益处。

从今天开始,您应该感到有能力控制您的大脑健康。采取积极的措施来增强大脑的健康和性能将在未来许多年为您服务。

你每天早上的开始方式对你一天的剩余时间产生巨大的影响——无论是积极的还是消极的。通过养成健康的早晨习惯,您可以提高工作效率、减轻压力、增加幸福感等等。

太多的人每天醒来都要面对一连串的责任,这些责任最终决定了他们早上的工作流程。如果你有孩子或宠物,你需要照顾他们。大多数人都有早上的家务活,需要做早餐,准备工作等等。我并不是建议你逃避责任。但事实是,如果您从一个健康的自我保健程序开始,您将更好地准备每天早上处理您盘子里的所有东西。

下面,我将分享我自己的一些健康早晨习惯,以及创建坚持的日常习惯的提示和技巧——以及当你步履蹒跚时该怎么做。我日常生活中的一些习惯会引起你的共鸣,而另一些则可能不会。在您继续阅读时,请牢记您自己的生活方式和健康目标,这样您就可以制定最适合您的晨间例行程序。

也就是说,睡眠很重要。当您调整闹钟以提早醒来时,您还需要调整就寝时间以提早上床。睡眠不足对健康没有好处,所以目标是至少有七个小时的睡眠。

Văn bản tiếng Trung thương mại ứng dụng thực tế Thầy Vũ thiết kế và biên soạn sau đây sẽ làm bài tập luyện dịch tiếng Trung thương mại online cho các bạn học viên ChineMaster để ứng dụng kiến thức Giáo trình giảng dạy tiếng Trung thương mại Bài 4 vào thực tế.

Fújíníyǎ zhōu qiáozhì méisēn dàxué xīnlǐ xué xì míngyù jiàoshòu zhānmǔsī mǎ dù kè sī tōngguò diànzǐ yóujiàn shuō, zhè xiàng xīn yánjiū de zuòzhě tíchūle “jǐ gè yǒu yìyì de qiánzài jiěshì”. Mǎ dù kè sī méiyǒu cānyù zhè xiàng yánjiū.

“Duànliàn kěyǐ fēnsàn lìng rén dānyōu de xiǎngfǎ. Wǒmen yě zhīdào, zài dà zìrán zhōng tōngcháng huì zēngqiáng wǒmen de xìngfú gǎn, yīncǐ zài hùwài jìnxíng duànliàn, lìrú zhè xiàng yánjiū zhōng de huáxuě, yīnggāi tèbié yǒu bāngzhù,” mǎ dù kè sī shuō, tā yěshì gāi dàxué fúlì cùjìn zhōngxīn de gāojí xuézhě. “Cānjiā yīduàn shíjiān de duànliàn kěyǐ dài lái chéngjiù gǎn hé gèng dà de zìwǒ xiàonéng gǎn (huò zìxìn), cóng’ér jiàngdī jiāolǜ.”

Pízhí chún shì wǒmen zhǔyào de yālì hè’ěrméng. Zuòzhě bǔchōng shuō, zài yī xiàng yánjiū zhōng, gēnjù yālì hòu cǎijí de xiěyè hé tuòyè yàngběn zhōng de pízhí chún shuǐpíng, xǔduō jiāolǜ zhèng huànzhě de pízhí chún huì chūxiàn yìcháng fǎnyìng, ér xīn xiěguǎn jiànkāng shuǐpíng jiào gāo de rén huò zài chéngshòu yālì qián suíjī jìnxíng tǐyù duànliàn de rén fēnmì de pízhí chún jiào shǎo pízhí chún.

Cǐwài, yùndòng kěyǐ jiǎnshǎo yǔ jiāolǜ yǒuguān de yánzhèng hé yǎnghuà yìng jī. Zuìhòu, yùndònghuì yòudǎo nǎo yuán xìng shénjīng yíngyǎng shēngzhǎng yīnzǐ (yī zhǒng cānyù xuéxí hé jìyì xiāngguān biànhuà de guānjiàn fēnzǐ), jíshǐ zài yùndòng hòu, gāi yīnzǐ zài jiāolǜ zhèng huànzhě hé nǚxìng zhòng jiào dī.

Zuòzhě xiě dào, zhè xiàng yánjiū hái yǒu qítā júxiàn xìng, xūyào tōngguò wèilái de yánjiū jìnxíng diàochá——bāokuò duì fēi huáxuě zhě de shēntǐ huódòng shuǐpíng hàn kěnéng yǐngxiǎng yùndòng cānyù hé jiāolǜ zhèng yì gǎnxìng de gèrén tèzhēng méiyǒu tòuchè de liǎojiě. Gāi yánjiū hái quēfá zhǒngzú hé mínzú duōyàng xìng.

Dàn gēnjù lěijī de xiāngguān yánjiū,“rènhé chǔlǐ jiāolǜ, yālì huò yìyù de rén dōu yīnggāi rènzhēn kǎolǜ jiāng dìngqí duànliàn zuòwéi gèng hǎo de guǎnlǐ qíngxù de cèlüè,” mǎ dù kè sī shuō. “Nǐ bùbì qù jiànshēnfáng huò cānjiā yuèyě huáxuě. Zhǐ xū kāishǐ měitiān bùxíng jǐ fēnzhōng. Měi yīdiǎn dōu yǒu bāngzhù.”

Rènhé niánlíng dōu kěnéng huì chūxiàn yīxiē jiànwàng——bǐrú ǒu’ěr wàngjì fùzhàng huò wàngjì yīgè cí. Dàn gēnjù měiguó guójiā lǎolíng huà yánjiū suǒ de shùjù, rèn zhī nénglì xiàjiàng——lìrú yīzhí nányǐ jì zhù měi yuè zhàngdān huò bǎochí zhuānzhù yú tánhuà——bìng bùshì biàn lǎo de zìrán bùfèn.

Shìshí shì, nín de sīxiǎng, jiù xiàng nín de shēntǐ yīyàng, zǒng shì nénggòu biàn dé gèng hǎo huò gèng huài. Zhè zhǒng biànhuà de chéngdù hé xìngzhì yǔ niánlíng wúguān, ér yǔ xíngdòng yǒuguān.

Zhòngsuǒzhōuzhī, rúguǒ nǐ jiānchí duànliàn, nǐ kěyǐ tígāo nǐ shēntǐ de biǎoxiàn. Lìrú, tōngguò zhèngquè de xùnliàn jìhuà, nín kěyǐ tígāo pǎo yī yīnglǐ de sùdù huò zēngjiā kěyǐ jǔ qǐ de zhòngliàng. Rán’ér, yánjiū biǎomíng, rúguǒ nǐ bù duànliàn bìngqiě měitiān huā jǐ gè xiǎoshí zuòzhe, jiù huì dǎozhì xiāngguān de fùmiàn jiànkāng yǐngxiǎng, lìrú zhòngfēng fēngxiǎn zēngjiā.

Xǔduō rén méiyǒu yìshí dào, jiù xiàng nín de shēntǐ yīyàng, tōngguò shìdàng hé chíxù de xùnliàn, nín de sīwéi nénglì huì dédào gǎishàn. Tóngyàng, rúguǒ méiyǒu jǐyǔ zúgòu de cìjī, nín de dànǎo jiāng wúfǎ dádào zuì jiā shuǐpíng, bìngqiě gèng róngyì shuāituì.

Nǐ yǒu nénglì xùnliàn nǐ de tóunǎo yǐ zēngqiáng mǐnruì dù, bìng bāngzhù bǎohù tā zài wèilái miǎn yú tuìhuà. Jìxù yuèdú wǔ zhǒng jīngguò kēxué yànzhèng de cèlüè, nín kěyǐ cóng jīntiān kāishǐ shǐyòng tāmen lái gòujiàn gèng qiángdà de dànǎo, zhè jiàng zài nín de huángjīn suìyuè zhōng wèi nín fúwù.
Zhèxiē cèlüè jīyú “dànǎo jiànkāng de wǔ gè zhīzhù”, zhèngrú CNN shǒuxí yīxué tōngxùnyuán Sanjay Gupta bóshì dì shū “bǎochí mǐnruì: Zài rènhé niánlíng jiànlì gèng hǎo de dànǎo” zhōng suǒ shù.

Zài xùnliàn nín de dànǎo shí, nín de shēntǐ shì gāi gōngshì de zhòngyào zǔchéng bùfèn. Gēnjù gǔ pǔ tǎ de shuōfǎ, duànliàn shì rènhé rén dōu kěyǐ zuò de zuì zhòngyào de shìqíng lái gǎishàn dànǎo gōngnéng hé duì jíbìng de dǐkàng lì.

Wèishéme yùndòng duì dànǎo rúcǐ zhòngyào?

Zài tā de shū zhōng, gǔ pǔ tǎ zhǐchū kòngzhì xiětáng hé jiǎnshǎo yánzhèng:“Shǐyòng táng wèi jīròu tígōngnéngliàng, ér bùshì zài xiěyè zhōng xiánzhì yǒu zhù yú fángzhǐ jùliè de pútáotáng hé yídǎosù bōdòng…… Zhè huì zēngjiā huàn chīdāi zhèng de fēngxiǎn. Duànliàn yěyǒu zhù yú jiàngdī yánzhèng, zhè duìyú yùfáng chīdāi zhèng zhì guān zhòngyào.”

Chú cǐ zhī wài, tǐyù duànliàn hái yǒu xǔduō qítā kēxué zhīchí de dànǎo jiànkāng yìchu, lìrú shìfàng cùjìn qíngxù de dànǎo huàxué wùzhí hé jiǎnshǎo yālì hè’ěrméng de chǎnshēng. Duànliàn hái néng cìjī yǔ suǒyǒu xìbāo (bāokuò nǎo xìbāo) de jiànkāng gōng néng hé shēngchǎn yǒuguān de shēngzhǎng yīnzǐ de shìfàng.

Dàn zhè bìng bù yìwèizhe nǐ bìxū chéngwéi yī míng chāojí mǎlāsōng yùndòngyuán huò lìliàng jǔ yùndòngyuán cáinéng huòdé hǎochù. Lǐxiǎng qíngkuàng xià, nín xīwàng dádào shìjiè wèishēng zǔzhī de jiànyì, jí měi zhōu duànliàn 150 fēnzhōng, dàn měitiān zhǐ xū jǐ fēnzhōng de duànliàn jí kě cùjìn dànǎo jiànkāng yǐjí zhěngtǐ jiànkāng.

Bǎochí nǐ de dànǎo mǐnruì yìwèizhe ràng tā jījí cānyù. Gǔ pǔ tǎ zài tā de shū zhōng zhǐchū, fàguó duì jìn 50 wàn rénjìnxíng de yánjiū biǎomíng,65 suì tuìxiū de rén huàn chīdāi zhèng de fēngxiǎn bǐ wǔ nián qián tuìxiū de rén dī 15%.

Yánjiū hái qiángdiào, dànǎo cānyù de zhìliàng duìyú chángqí jiànlì dànǎo tánxìng hěn zhòngyào. Zhè yìwèizhe bǐ tián zì yóuxì de dānchún huíyì yāoqiú gèng jìnyībù, bìng cānyù xūyào tuīlǐ, jiějué wèntí hé huòqǔ xīn zhīshì de huódòng.

Rúguǒ nǐ yīzhí xiǎng xuéxí lìng yī zhǒng yǔyán, zhè shì yīgè hěn dà de dònglì. Kǎolǜ tōngguò zàixiàn pēngrèn kèchéng chángshì xīn shìwù, kāishǐ xīn de àihào huò yuèdú nín zhuānyè fànwéi zhī wài de fēi xiǎoshuō lèi shūjí. Nín kěnéng hái xiǎng chángshì shèjí sùdù xùnliàn de zàixiàn nǎolì yóuxì. Yǔ jǐn yǒu zhù yú gōngzuò jìyì de pīntú bùtóng, sùdù chǔlǐ yóuxì yǐ bèi zhèngmíng kěyǐ jiàngdī huàn chīdāi zhèng de fēngxiǎn.

Shuìmián bùjǐn shì xiūxí shíjiān, érqiě shì yǐngxiǎng shēntǐ suǒyǒu xìtǒng de zhòngyào huīfù guòchéng. Duìyú dànǎo lái shuō yóuqí rúcǐ, tā yīlài yú měi wǎn gāo zhìliàng de shēndù shuìmián lái gǒnggù jìyì.

Měiguó jíbìng kòngzhì hé yùfáng zhōngxīn bàogào shuō, sān fēn zhī yī dì měiguó rén měi wǎn méiyǒu huòdé jiànyì de qī xiǎoshí huò gèng cháng shíjiān de shuìmián. Hǎo xiāoxī shì, wèile gèng hǎo de dànǎo jiànkāng, dìngqí jìnxíng shàngshù jiànyì de rìcháng duànliàn jiāng yǒu zhù yú nín shuì dé gèng hǎo.

Yīnwèi shēnhūxī kěyǐ bāngzhù nín lìyòng shénjīng xìtǒng de fùjiāogǎn shénjīng “xiūxí hé huīfù” fāngmiàn, suǒyǐ nín kěyǐ lìyòng hūxī lái bāngzhù nín rùshuì.

Ràng dànǎo xiūxí de lìng yīgè zhòngyào fāngmiàn shì ràng tā dìngqí bǎituō yālì. Zhè duì dànǎo jiànkāng zhì guān zhòngyào, yīnwèi gāo shuǐpíng de yālì hè’ěrméng pízhí chún yǔ dànǎo yánzhèng, rèn zhī nénglì xiàjiàng hé ā’ěr cí hǎi mò bìng fēngxiǎn zēngjiā yǒuguān. Zhídé qìngxìng de shì, yùndòng yǐ bèi zhèngmíng shì yī zhǒng yǒuxiào de jiǎn yā fāngfǎ. Qítā yánjiū zhīchí de jiǎn yā huódòng bāokuò míngxiǎng, shēnhūxī hé shēnxīn liànxí, rú yújiā hé tàijí quán.

Bùkě fǒurèn, wǒmen xiāofèi de shíwù hé yǐnliào huì duì jiànkāng chǎnshēng jījí huò xiāojí de yǐngxiǎng. Yīncǐ, shíyòng mǒu xiē shíwù bìng xiànzhì qítā shíwù yǒu zhù yú cùjìn dànǎo jiànkāng bìng fángzhǐ shuāituì. Lìrú, fābiǎo zài “shénjīngbìng xué” shàng de yī xiàng 5 yuè yánjiū fāxiàn, dìzhōnghǎi yǐnshí kěnéng huì xiànzhì nín huàn chīdāi zhèng de fēngxiǎn. Zhè zhǒng yǐnshí fāngshì xiànzhìle jiāgōng shípǐn hé hóng ròu, yǒu lìyú xīnxiān shuǐguǒ hé shūcài, jiānguǒ hé zhǒngzǐ, quán gǔwù hé tèjí chū zhà gǎnlǎn yóu.

Yě jiùshì shuō, yóuyú yíngyǎng yánjiū miànlín tiǎozhàn, shàng wú zúgòu yǒuxiào de yánjiū biǎomíng tèdìng yǐnshí fāngshì yǔ gèng hǎo de dànǎo jiànkāng zhī jiān cúnzài míngquè hé zhíjiē de xiāngguānxìng.

Duōnián lái, dàliàng yánjiū biǎomíng, láogù de shèhuì guānxì yǒu zhù yú gèng jiànkāng, gèng xìngfú de shēnghuó. Dànshì, jiù dànǎo jiànkāng ér yán, zuìjìn de yánjiū biǎomíng, zhèxiē guānxì hái kěyǐ zēngqiáng shénjīng kěsùxìng, jí dànǎo gǎibiàn, zēngqiáng hé bǎochí qí rèn zhī nénglì de nénglì.

Rénlèi shì qúnjū dòngwù, yīncǐ rén jì guānxì zài dànǎo jiànkāng zhōng fāhuī zuòyòng yě jiù bùzú wéi qíle. Tōngguò dìngqí gōutōng jījí péiyǎng xiàn yǒu guānxì bìng tōngguò cānjiā xīn huódòng péiyǎng xīn guān xì fēicháng zhòngyào. Nín kěyǐ tōngguò cānjiā duànliàn bān shèjiāo huò jiārù dúshū jùlèbù huò xìngqù xiǎozǔ lái shuāng bèi tígāo dànǎo de yìchu.

Cóng jīntiān kāishǐ, nín yīnggāi gǎndào yǒu nénglì kòngzhì nín de dànǎo jiànkāng. Cǎiqǔ jījí de cuòshī lái zēngqiáng dànǎo de jiànkāng hé xìngnéng jiàng zài wèilái xǔduō nián wèi nín fúwù.

Nǐ měitiān zǎoshang de kāishǐ fāngshì duì nǐ yītiān de shèngyú shíjiān chǎnshēng jùdà de yǐngxiǎng——wúlùn shì jījí de háishì xiāojí de. Tōngguò yǎng chéng jiànkāng de zǎochén xíguàn, nín kěyǐ tígāo gōngzuò xiàolǜ, jiǎnqīng yālì, zēngjiā xìngfú gǎn děng děng.

Tài duō de rén měitiān xǐng lái dōu yào miàn duì yīliánchuàn de zérèn, zhèxiē zérèn zuìzhōng juédìngle tāmen zǎoshang de gōngzuò liúchéng. Rúguǒ nǐ yǒu háizi huò chǒngwù, nǐ xūyào zhàogù tāmen. Dà duōshù rén dōu yǒu zǎoshang de jiāwù huó, xūyào zuò zǎocān, zhǔnbèi gōngzuò děng děng. Wǒ bìng bùshì jiànyì nǐ táobì zérèn. Dàn shìshí shì, rúguǒ nín cóng yīgè jiànkāng de zìwǒ bǎojiàn chéngxù kāishǐ, nín jiāng gèng hǎo de zhǔnbèi měitiān zǎoshang chǔlǐ nín pánzi lǐ de suǒyǒu dōngxī.

Xiàmiàn, wǒ jiāng fēnxiǎng wǒ zìjǐ de yīxiē jiànkāng zǎochén xíguàn, yǐjí chuàngjiàn jiānchí de rìcháng xíguàn de tíshìhé jìqiǎo——yǐjí dāng nǐ bùlǚ pánshān shí gāi zěnme zuò. Wǒ rìcháng shēnghuó zhōng de yīxiē xíguàn huì yǐnqǐ nǐ de gòngmíng, ér lìng yīxiē zé kěnéng bù huì. Zài nín jìxù yuèdú shí, qǐng láojì nín zìjǐ de shēnghuó fāngshì hé jiànkāng mùbiāo, zhèyàng nín jiù kěyǐ zhìdìng zuì shì hé nín de chén jiān lì xíng chéngxù.

Yě jiùshì shuō, shuìmián hěn zhòngyào. Dāng nín tiáozhěng nàozhōng yǐ tízǎo xǐng lái shí, nín hái xūyào tiáozhěng jiùqǐn shíjiān yǐ tízǎo shang chuáng. Shuìmián bùzú duì jiànkāng méiyǒu hǎochù, suǒyǐ mùbiāo shì zhìshǎo yǒu qī gè xiǎoshí de shuìmián.

Giáo án bài giảng lớp học tiếng Trung thương mại online Thầy Vũ đưa ra mỗi ngày trên kênh này sẽ là nguồn tài liệu tiếng Trung thương miễn phí vô cùng uy tín va chất lượng. Các bạn học viên sẽ biết cách vận dụng kiến thức Giáo trình giảng dạy tiếng Trung thương mại Bài 4 vào công việc hàng ngày nếu như theo dõi sát sao tiến độ đi bài giảng trực tuyến lớp tiếng Trung thương mại trên website này.

James Maddux, giáo sư danh dự tại khoa tâm lý học tại Đại học George Mason ở Virginia, cho biết: Maddux không tham gia vào nghiên cứu.

Maddux cho biết: “Tập thể dục có thể giúp tinh thần mất tập trung khỏi những suy nghĩ lo lắng. Chúng ta cũng biết rằng việc ở ngoài thiên nhiên giúp tăng cường cảm giác khỏe mạnh của chúng ta, vì vậy các bài tập thể dục diễn ra ngoài trời, chẳng hạn như trượt tuyết trong nghiên cứu này, sẽ đặc biệt hữu ích”. , đồng thời là học giả cấp cao tại Trung tâm vì sự tiến bộ của phúc lợi của trường đại học. “Tham gia vào một khoảng thời gian tập thể dục có thể dẫn đến cảm giác hoàn thành và cảm giác hiệu quả hơn (hoặc tự tin hơn) có thể dẫn đến giảm lo lắng.”

Cortisol là hormone căng thẳng chính của chúng ta. Và trong một nghiên cứu, cortisol của nhiều người bị rối loạn lo âu phản ứng bất thường theo nồng độ cortisol trong máu và mẫu nước bọt được lấy sau khi căng thẳng, các tác giả cho biết thêm, trong khi những người có sức khỏe tim mạch cao hơn hoặc ngẫu nhiên hoạt động thể chất trước khi chịu căng thẳng tiết ra ít hơn cortisol.

Ngoài ra, tập thể dục có thể làm giảm viêm và stress oxy hóa, có liên quan đến lo lắng. Và cuối cùng, tập thể dục tạo ra yếu tố tăng trưởng thần kinh có nguồn gốc từ não (một phân tử quan trọng liên quan đến những thay đổi liên quan đến học tập và trí nhớ), thấp hơn ở những người bị rối loạn lo âu và ở phụ nữ, ngay cả sau khi tập thể dục.

Nghiên cứu có những hạn chế khác cần được nghiên cứu trong tương lai – bao gồm không có kiến thức kỹ lưỡng về mức độ hoạt động thể chất của những người không trượt tuyết và những đặc điểm cá nhân có thể ảnh hưởng đến việc tham gia tập thể dục và dễ bị rối loạn lo âu, các tác giả viết. Nghiên cứu cũng thiếu sự đa dạng về chủng tộc và sắc tộc.

Nhưng dựa trên nghiên cứu tích lũy liên quan, “bất kỳ ai đối mặt với lo lắng, căng thẳng hoặc trầm cảm nên nghiêm túc xem xét việc sử dụng tập thể dục thường xuyên như một chiến lược để quản lý cảm xúc của họ tốt hơn”, Maddux nói. “Bạn không cần phải tham gia một phòng tập thể dục hoặc tham gia trượt tuyết băng đồng. Chỉ cần bắt đầu đi bộ vài phút mỗi ngày. Mỗi thứ một chút đều có ích.”

Một số chứng hay quên – như thỉnh thoảng quên thanh toán hóa đơn hoặc nhớ lại một từ – có thể gặp ở mọi lứa tuổi. Nhưng suy giảm nhận thức – chẳng hạn như luôn phải vật lộn để nhớ các hóa đơn hàng tháng hoặc tập trung vào các cuộc trò chuyện – không phải là một phần tự nhiên của việc già đi, theo Viện Quốc gia về Lão hóa.

Sự thật là, tâm trí của bạn, giống như cơ thể vật chất của bạn, luôn có khả năng thay đổi theo hướng tốt hơn hoặc xấu đi. Và mức độ và bản chất của sự thay đổi đó ít liên quan đến tuổi tác mà nhiều hơn liên quan đến hành động.

Ai cũng biết rằng nếu bạn tập luyện đều đặn, bạn có thể nâng cao hiệu suất của cơ thể. Ví dụ, với chương trình đào tạo phù hợp, bạn có thể cải thiện tốc độ chạy một dặm hoặc tăng khối lượng tạ bạn có thể nâng. Tuy nhiên, nếu bạn không tập thể dục và dành hàng giờ ngồi mỗi ngày, nó sẽ dẫn đến những tác động tiêu cực liên quan đến sức khỏe như nguy cơ đột quỵ cao hơn, các nghiên cứu đã chỉ ra.

Điều mà nhiều người không nhận ra là, cũng giống như cơ thể của bạn, hoạt động của trí óc bạn sẽ được cải thiện khi được tập luyện phù hợp và nhất quán. Tương tự như vậy, khi không được cung cấp đủ kích thích, não của bạn sẽ kém khả năng đạt được mức tối ưu và dễ bị suy giảm hơn.

Bạn có khả năng rèn luyện trí óc của mình để nâng cao độ sắc nét và giúp bảo vệ nó khỏi sự thoái hóa trong tương lai. Đọc tiếp 5 chiến lược đã được khoa học chứng minh mà bạn có thể bắt đầu sử dụng ngay hôm nay để xây dựng một bộ não mạnh mẽ hơn, phục vụ tốt cho những năm tháng vàng son của bạn.
Những chiến lược này dựa trên “năm trụ cột cho sức khỏe não bộ”, như được nêu trong cuốn sách của Tiến sĩ Sanjay Gupta của CNN “Giữ cho sắc bén: Xây dựng một bộ não tốt hơn ở mọi lứa tuổi.”

Khi nói đến việc rèn luyện trí não, cơ thể của bạn là một phần thiết yếu của công thức. Và tập thể dục là điều quan trọng nhất mà ai cũng có thể làm để cải thiện chức năng não và khả năng chống chọi với bệnh tật, theo Gupta.

Tại sao tập thể dục rất quan trọng đối với não của bạn?

Trong cuốn sách của mình, Gupta đã chỉ ra việc kiểm soát lượng đường trong máu và giảm viêm: “Sử dụng đường để cung cấp năng lượng cho cơ bắp của bạn thay vì ngồi yên trong máu giúp ngăn ngừa sự dao động mạnh của glucose và insulin … làm tăng nguy cơ mắc chứng sa sút trí tuệ. Tập thể dục cũng vậy. giúp giảm viêm và điều đó rất quan trọng trong việc ngăn ngừa chứng sa sút trí tuệ. ”

Ngoài ra, tập thể dục còn có nhiều lợi ích sức khỏe não bộ khác được khoa học ủng hộ, chẳng hạn như giải phóng các chất hóa học thúc đẩy tâm trạng của não và giảm sản xuất hormone căng thẳng. Tập thể dục cũng kích thích giải phóng các yếu tố tăng trưởng liên quan đến chức năng lành mạnh và sản xuất của tất cả các tế bào, bao gồm cả tế bào não.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là bạn phải trở thành một vận động viên siêu marathoner hoặc người nâng sức mạnh để gặt hái những lợi ích. Lý tưởng nhất là bạn muốn đáp ứng khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới là 150 phút mỗi tuần, nhưng chỉ cần tập thể dục vài phút mỗi ngày sẽ tăng cường sức khỏe não bộ cũng như sức khỏe tổng thể của bạn.

Giữ cho bộ não của bạn nhạy bén có nghĩa là giữ cho nó hoạt động tích cực. Trong cuốn sách của mình, Gupta chỉ ra một nghiên cứu của Pháp trên gần nửa triệu người, cho thấy những người nghỉ hưu ở tuổi 65 có nguy cơ mắc chứng sa sút trí tuệ thấp hơn 15% so với những người nghỉ hưu trước đó 5 năm.

Nghiên cứu cũng củng cố rằng chất lượng của sự tham gia của não đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng khả năng phục hồi của não trong thời gian dài. Điều đó có nghĩa là tiến xa hơn một bước so với yêu cầu nhớ lại đơn thuần của trò chơi ô chữ và tham gia vào các hoạt động đòi hỏi suy luận, giải quyết vấn đề và thu thập kiến thức mới.

Nếu bạn luôn muốn học một ngôn ngữ khác, đây là một động lực tuyệt vời. Cân nhắc thử món mới với một lớp học nấu ăn trực tuyến, bắt đầu một sở thích mới hoặc đọc một cuốn sách phi hư cấu nằm ngoài phạm vi chuyên môn của bạn. Bạn cũng có thể muốn thử các trò chơi trí não trực tuyến liên quan đến việc rèn luyện tốc độ. Không giống như các câu đố chỉ giúp làm việc với trí nhớ, các trò chơi xử lý tốc độ đã được chứng minh là làm giảm nguy cơ phát triển chứng sa sút trí tuệ.

Ngủ không chỉ là thời gian nghỉ ngơi mà còn là một quá trình phục hồi thiết yếu tác động đến tất cả các hệ thống của cơ thể. Điều này đặc biệt đúng đối với não, hoạt động dựa vào giấc ngủ sâu chất lượng hàng đêm để củng cố trí nhớ.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ báo cáo rằng cứ 3 người Mỹ thì có 1 người không ngủ đủ bảy giờ trở lên theo khuyến nghị mỗi đêm. Tin tốt là tập thể dục đều đặn hàng ngày được khuyến nghị ở trên để có sức khỏe não bộ tốt hơn sẽ giúp bạn ngủ ngon hơn.

Bởi vì hít thở sâu giúp bạn khai thác khía cạnh “nghỉ ngơi và phục hồi” đối giao cảm của hệ thần kinh, bạn có thể tận dụng nhịp thở để giúp bạn ngủ.

Một khía cạnh quan trọng khác của việc cho não bộ của bạn nghỉ ngơi là cho nó thường xuyên nghỉ ngơi khỏi căng thẳng. Điều này rất quan trọng đối với sức khỏe của não vì mức độ cao của hormone căng thẳng cortisol có liên quan đến chứng viêm não, suy giảm nhận thức và tăng nguy cơ mắc bệnh Alzheimer. Rất may, tập thể dục đã được chứng minh là một liều thuốc giảm căng thẳng hiệu quả. Các hoạt động giảm căng thẳng khác được hỗ trợ bởi nghiên cứu bao gồm thiền định, hít thở sâu và thực hành tâm trí như yoga và thái cực quyền.

Không thể phủ nhận rằng thực phẩm và đồ uống chúng ta tiêu thụ có thể có tác động tích cực hoặc tiêu cực đến sức khỏe. Do đó, tiêu thụ một số loại thực phẩm và hạn chế những loại khác có thể giúp tăng cường sức khỏe của não và ngăn ngừa sự suy giảm. Ví dụ, chế độ ăn Địa Trung Hải có thể hạn chế nguy cơ mắc chứng sa sút trí tuệ, một nghiên cứu vào tháng 5 được công bố trên Neurology cho thấy. Cách ăn này hạn chế thực phẩm chế biến sẵn và thịt đỏ, ưu tiên trái cây và rau tươi, các loại hạt và hạt, ngũ cốc nguyên hạt và dầu ô liu nguyên chất.

Điều đó nói rằng, do những thách thức khi tiến hành các nghiên cứu về dinh dưỡng, vẫn chưa tồn tại đủ nghiên cứu hợp lệ cho thấy mối tương quan rõ ràng và trực tiếp giữa một phong cách ăn kiêng cụ thể và sức khỏe não bộ tốt hơn.

Trong những năm qua, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng các mối quan hệ xã hội bền chặt góp phần vào cuộc sống khỏe mạnh và hạnh phúc hơn. Tuy nhiên, khi nói đến sức khỏe não bộ, nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng những mối quan hệ đó cũng tăng cường tính dẻo dai thần kinh, khả năng thay đổi, tăng cường và bảo tồn khả năng nhận thức của não bộ.

Con người là động vật xã hội, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi các mối quan hệ đóng một vai trò quan trọng trong sức khỏe của não bộ. Điều quan trọng là phải tích cực vun đắp các mối quan hệ hiện có thông qua giao tiếp thường xuyên và nuôi dưỡng các mối quan hệ mới bằng cách tham gia vào các hoạt động mới. Bạn có thể nhân đôi lợi ích tăng cường trí não của mình bằng cách giao lưu trong một lớp tập thể dục hoặc tham gia câu lạc bộ sách hoặc nhóm sở thích.

Bạn nên cảm thấy được trao quyền để kiểm soát sức khỏe bộ não của mình, bắt đầu từ hôm nay. Thực hiện các bước chủ động để tăng cường sức khỏe và hiệu suất của não sẽ phục vụ bạn trong nhiều năm tới.

Cách bạn bắt đầu vào mỗi buổi sáng có tác động rất lớn – tích cực hoặc tiêu cực – đến phần còn lại trong ngày của bạn. Bằng cách thực hành một thói quen lành mạnh vào buổi sáng, bạn có thể tăng năng suất, giảm căng thẳng, tăng cường hạnh phúc và hơn thế nữa.

Có quá nhiều người thức dậy mỗi ngày với một đống trách nhiệm cuối cùng sẽ quyết định dòng chảy trong buổi sáng của họ. Nếu bạn có trẻ em hoặc vật nuôi, bạn cần phải chăm sóc cho chúng. Hầu hết mọi người đều có việc nhà buổi sáng, cần chuẩn bị bữa sáng, sẵn sàng đi làm, v.v. Tôi không đề nghị bạn trốn tránh trách nhiệm của mình. Nhưng sự thật là, bạn sẽ chuẩn bị tốt hơn để xử lý mọi thứ trên đĩa của mình vào mỗi buổi sáng, nếu bạn bắt đầu với thói quen chăm sóc bản thân lành mạnh.

Dưới đây, tôi chia sẻ một số thói quen buổi sáng lành mạnh của riêng tôi, cũng như các mẹo và thủ thuật để tạo thói quen phù hợp – và những việc cần làm khi bạn chùn bước. Một số thói quen trong thói quen của tôi sẽ phù hợp với bạn, trong khi những thói quen khác có thể không. Khi bạn đọc tiếp, hãy ghi nhớ lối sống và mục tiêu sức khỏe của riêng bạn, để bạn có thể tạo thói quen buổi sáng phù hợp nhất với mình.

Điều đó nói rằng, giấc ngủ là quan trọng. Khi bạn điều chỉnh báo thức để thức dậy sớm hơn, bạn cũng cần điều chỉnh giờ đi ngủ của mình để đến sớm hơn. Không có gì tốt cho sức khỏe khi bị thiếu ngủ, vì vậy hãy cố gắng ngủ ít nhất bảy giờ.

Nội dung bài giảng Giáo trình giảng dạy tiếng Trung thương mại Bài 4 của chúng ta tìm hiểu hôm nay đến đây là kết thúc. Hi vọng rằng các bạn học viên sẽ tích lũy được vô số kiến thức cần thiết thông qua bài giảng này. Hẹn gặp lại các bạn ở nội dung bài giảng tiếp theo vào ngày mai nhé.

Trả lời