Học tiếng Trung online
Giáo trình tiếng Trung thương mại đọc hiểu văn bản hợp đồng

Giáo trình tiếng Trung thương mại đọc hiểu văn bản hợp đồng

Chuyên đề đọc hiểu tiếng Trung thương mại cùng Thầy Nguyễn Minh Vũ

Giáo trình tiếng Trung thương mại đọc hiểu văn bản hợp đồng thương mại tiếng Trung là bài giảng ngày hôm nay chúng tôi xin phép được đăng tải và gửi đến cho các bạn học viên. Bài học hôm nay được thiết kế hoàn toàn theo lộ trình bài giảng trực tuyến Thầy Vũ đưa ra cho các bạn học viên Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Hà Nội và Trung tâm tiếng Trung ChineMaster TP HCM Sài Gòn . Và bài giảng này còn được biên soạn trực tiếp dựa theo bộ sách giáo trình tiếng Trung thương mại 8 tập ChineMaster. Bộ giao trình này được bán độc quyền tại Trung tâm tiếng Trung ChineMaster quận Thanh Xuân Hà Nội và Trung tâm tiếng Trung quận 10 TPHCM . Mặc dù tình hình dịch bệnh phức tạp nhưng Trung tâm chúng tôi vẫn hoạt động rất tích cực và liên tục công bố và xuất bản thêm rất  nhiều video bài giảng dạy học tiếng Trung trực tuyến miễn phí để có thêm tài liệu miễn phí và chất lượng dành cho tất cả các bạn học viên trên khắp cả nước. Các bạn học viên hãy truy cập vào fanpage chính thức của Trung tâm hoặc kênh Học tiếng Trung online thường xuyên đề có thể theo dõi lịch học các khóa học online tại 2 trung tâm cũng như được cập nhật thêm nhiều bài giảng mới mẻ mà hoàn toàn miễn phí và bổ ích nhất nhé.

Để củng cố lại kiến thức cũ trước khi vào bài mới các bạn hãy ấn vào link bên dưới nhé.

Bài tập ngữ pháp HSK Thầy Vũ thiết kế củng cố cấu trúc cố định

Khóa học Nhập hàng Trung Quốc tận gốc ChineMaster là Khóa học đào tạo các lớp học nhập hàng Trung Quốc tận gốc từ A đến Z do Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ trực tiếp đứng lớp. Các bạn sẽ mua hàng trên Taobao 1688 Tmall thông qua các đơn vị vận chuyển trung gian để về Việt Nam,tất tần tật những kĩ năng hay nhất sẽ được Thầy Vũ trang bị cho các bạn nhé.

Khóa học nhập hàng Taobao tận gốc ChineMaster

Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân Hà Nội và Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TP HCM Sài Gòn đã từ rất lâu luôn được biết đến là địa chỉ chuyên đào tạo các khóa học tiếng Trung, luyện thi HSK, Order hàng Taobao cực kì uy tín và được các bạn học viên đón chào rất nồng nhiệt. Các bạn nhớ ấn vào link dưới đây để học tập nhé.

Các khóa học tại Trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân Hà Nội

Các khóa học tại Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TP HCM

Bên dưới là chi tiết Khóa học tiếng Trung giao tiếp uy tín tại Hà Nội có sử dụng bộ tài liệu tiếng Trung chuyên đề giao tiếp để giảng dạy cho các bạn học sinh sinh viên, các bạn học viên muốn cải thiện nhiều hơn khả năng giao tiếp tiếng Trung thì nhớ đăng ký học ngay cùng Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ nhé. Thông tin cụ thể các bạn hãy tham khảo ngay ở link bên dưới nhé.

Khóa học tiếng Trung giao tiếp uy tín tại Hà Nội

Giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển là một bộ sách cực kì nổi tiếng hiên nay được Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ Chủ biên Biên tập và Biên soạn theo hệ thống bài học chuyên nghiệp từ cơ bản đến nâng cao. Bộ sách này được dành riêng cho tất cả các bạn học viên của Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân Hà Nội và Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TP HCM Sài Gòn.

Bộ giáo trình tiếng Trung bổ ích ChineMaster

Các bạn học viên hiện đang học tiếng Trung mà chưa tìm hiểu và tải bộ gõ tiếng Trung Sogou nổi tiếng thì hãy download ngay cho máy tính của mình một bộ gõ tiếng Trung SoGou phiên bản tốt nhất ở link bên dưới nhé. Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ đã hướng dẫn cho các bạn chi tiết cách tải cũng như sử dụng trên máy tính hoàn toàn miễn phí nhé.

Dowload bộ gõ tiếng Trung SoGou PinYin phiên bản tốt nhất

Bài học Giáo trình tiếng Trung thương mại đọc hiểu văn bản hợp đồng

Giáo trình tiếng Trung thương mại đọc hiểu văn bản hợp đồng thương mại tiếng Trung theo lộ trình bài giảng trực tuyến Thầy Vũ đưa ra cho các bạn học viên Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Hà Nội và Trung tâm tiếng Trung ChineMaster TP HCM Sài Gòn dựa theo bộ sách giáo trình tiếng Trung thương mại 8 tập ChineMaster.

根据美国眼科学会的说法,它通常会影响双眼并在 6 到 20 岁之间的人群中发展,最初导致在从明亮到黑暗的空间时阅读或适应光线困难。

美国国家眼科研究所指出,如果父母双方都携带 ABCA4 突变,那么孩子有 25% 的机会患上这种疾病,因为它是一种隐性基因。或 RPE,导致视力受损和逐渐丧失。

与 AMD 一样,这种情况通常不会导致完全失明,但通常需要使用助视器来最大化周边视力。

与黑人、西班牙裔美国人或拉丁裔美国人相比,美国白人更有可能被诊断出患有黄斑变性。

BrightFocus 基金会指出,女性比男性更容易患黄斑变性,尽管这可能是年龄因素而非性别因素,因为从统计数据来看,女性的寿命比男性长。

吸烟可能会通过增加破坏性的化合物或减少血液输送到眼睛的保护性营养素的数量来加速 AMD 的进展。

为了检查您的视力中心是否存在缺陷,您的医生可能会使用一种称为 Amsler 网格的测试。根据梅奥诊所的说法,如果您患有黄斑变性,Amsler 网格中的一些直线看起来会褪色、断裂或扭曲。

在荧光素血管造影术(也称为吲哚菁绿血管造影术)中,您的医生会将一种有色染料注入您手臂的静脉中,该染料将到达您眼睛中的血管,突出显示它们,然后在染料通过时使用特殊相机拍照您的血管检查异常或视网膜变化。

基因检测可用于识别有 Stargardt 病风险的年轻人;最终,科学家们希望基因治疗方法可能会取代导致 Stargardt 或 AMD 的缺陷基因,尽管这可能会在未来几年内发生。

如果您开发早期 AMD,您可能无法发展到晚期 AMD。研究表明,一只眼睛患有早期 AMD,而另一只眼睛没有 AMD 迹象的人,在 10 年后进展为晚期 AMD 的几率只有 5%。

如果您的两只眼睛都患有早期 AMD,则 10 年后至少一只眼睛有 14% 的机会发展为晚期 AMD。

一只眼睛患有晚期 AMD 确实会使您的另一只眼睛患晚期 AMD 的风险增加。双眼都有这种情况可能会影响您阅读和执行其他活动的能力。

虽然目前无法治愈任何形式的黄斑变性,但可用的治疗方法可以防止严重的视力丧失或减缓病情的进展。

AMD 从早期发展到晚期所需的时间因人而异。研究表明,多达 3% 的小玻璃疣或黄斑沉积物在诊断后五年内出现视力问题,而大约 50% 的大玻璃疣患者在五年内发展为晚期 AMD 和视力丧失。

底线: AMD 的诊断可能意味着您将在余生中应对这种状况的影响。但是目前的治疗方法可以减缓其进展,以便您可以更长时间地保持视力。

虽然黄斑变性无法治愈,但可以使用几种不同的方法来治疗这种情况并减缓其进展。

对于中度干性黄斑变性,维生素和营养补充剂的每日组合已被证明可以减缓进展。

AREDS 和 AREDS2 配方(如 Preservision AREDS2)是营养补充剂,可降低人进展为晚期年龄相关性黄斑变性的风险。这些公式基于国家眼科研究所 (NEI) 资助的与年龄相关的眼病研究(AREDS 和 AREDS2 名称的来源)。

如果您患有湿性黄斑变性,某些药物可以阻止黄斑中新的异常血管的生长。这些药物被称为抗血管内皮生长因子(抗 VEGF)疗法,包括阿瓦斯汀(贝伐珠单抗)、Lucentis(雷珠单抗)和 Eylea(阿柏西普)。

这种可能需要每月重复注射的治疗已被证明可以恢复一些 AMD 患者的视力,并防止高达 90% 的患者失明。

如果治疗有效,随着血管收缩和视网膜下的液体被吸收,您可能会恢复一些失去的视力。

光动力疗法使用一种特殊的光来激活一种可以修复渗漏血管并防止对黄斑进一步损伤的药物。约翰霍普金斯医学指出,可能需要多次治疗,因为治疗后的血管可以重新开放。

激光光凝术是一种较旧的手术,其中使用激光来封闭异常血管,以便它们能够再生。

Giáo án bài giảng trực tuyến hướng dẫn cách chú thích phiên âm tiếng Trung cho bài tập trong sách Giáo trình tiếng Trung thương mại đọc hiểu văn bản hợp đồng.

Gēnjù měiguó yǎnkē xuéhuì de shuōfǎ, tā tōngcháng huì yǐngxiǎng shuāngyǎnbìng zài 6 dào 20 suì zhī jiān de rénqún zhōng fāzhǎn, zuìchū dǎozhì zài cóng míngliàng dào hēi’àn de kōngjiān shí yuèdú huò shìyìng guāngxiàn kùnnán.

Měiguó guójiā yǎnkē yánjiū suǒ zhǐchū, rúguǒ fùmǔ shuāngfāng dōu xiédài ABCA4 túbiàn, nàme háizi yǒu 25% de jīhuì huàn shàng zhè zhǒng jíbìng, yīnwèi tā shì yī zhǒng yǐn xìng jīyīn. Huò RPE, dǎozhì shìlì shòu sǔn hé zhújiàn sàngshī.

Yǔ AMD yīyàng, zhè zhǒng qíngkuàng tōngcháng bù huì dǎozhì wánquán shīmíng, dàn tōngcháng xūyào shǐyòng zhù shì qì lái zuìdà huà zhōubiān shìlì.

Yǔ hēirén, xībānyá yì měiguó rén huò lādīng yì měiguó rén xiāng bǐ, měiguó báirén gèng yǒu kěnéng bèi zhěnduàn chū huàn yǒu huángbān biànxìng.

BrightFocus jījīn huì zhǐchū, nǚxìng bǐ nánxìng gēng róngyì huàn huángbān biànxìng, jǐnguǎn zhè kěnéng shì niánlíng yīnsù ér fēi xìngbié yīnsù, yīnwèi cóng tǒngjì shùjù lái kàn, nǚxìng de shòumìng bǐ nánxìng cháng.

Xīyān kěnéng huì tōngguò zēngjiā pòhuài xìng de huàhéwù huò jiǎnshǎo xiěyè shūsòng dào yǎnjīng de bǎohù xìng yíngyǎngsù de shùliàng lái jiāsù AMD de jìnzhǎn.

Wèile jiǎnchá nín de shìlì zhōngxīn shìfǒu cúnzài quēxiàn, nín de yīshēng kěnéng huì shǐyòng yī zhǒng chēng wèi Amsler wǎng gé de cèshì. Gēnjù méi ào zhěnsuǒ de shuōfǎ, rúguǒ nín huàn yǒu huángbān biànxìng,Amsler wǎng gé zhōng de yīxiē zhíxiàn kàn qǐlái huì tuìshǎi, duànliè huò niǔqū.

Zài yíngguāng sù xiěguǎn zàoyǐng shù (yě chēng wèi yǐn duǒ jīng lǜ xiěguǎn zàoyǐng shù) zhōng, nín de yīshēng huì jiāng yī zhǒng yǒusè rǎnliào zhùrù nín shǒubì de jìngmài zhōng, gāi rǎnliào jiāng dàodá nín yǎnjīng zhōng de xiěguǎn, túchū xiǎnshì tāmen, ránhòu zài rǎnliào tōngguò shí shǐyòng tèshū xiàngjī pāizhào nín de xiěguǎn jiǎnchá yìcháng huò shìwǎngmó biànhuà.

Jīyīn jiǎncè kěyòng yú shìbié yǒu Stargardt bìng fēngxiǎn de niánqīng rén; zuìzhōng, kēxuéjiāmen xīwàng jīyīn zhìliáo fāngfǎ kěnéng huì qǔdài dǎozhì Stargardt huò AMD de quēxiàn jīyīn, jǐnguǎn zhè kěnéng huì zài wèilái jǐ niánnèi fāshēng.

Rúguǒ nín kāifā zǎoqí AMD, nín kěnéng wúfǎ fāzhǎn dào wǎnqí AMD. Yánjiū biǎomíng, yī zhī yǎnjīng huàn yǒu zǎoqí AMD, ér lìng yī zhī yǎnjīng méiyǒu AMD jīxiàng de rén, zài 10 nián hòu jìnzhǎn wèi wǎnqí AMD de jǐlǜ zhǐyǒu 5%.

Rúguǒ nín de liǎng zhī yǎnjīng dōu huàn yǒu zǎoqí AMD, zé 10 nián hòu zhìshǎo yī zhī yǎnjīng yǒu 14% de jīhuì fāzhǎn wèi wǎnqí AMD.

Yī zhī yǎnjīng huàn yǒu wǎnqí AMD quèshí huì shǐ nín de lìng yī zhī yǎnjīng huàn wǎnqí AMD de fēngxiǎn zēngjiā. Shuāngyǎn dōu yǒu zhè zhǒng qíngkuàng kěnéng huì yǐngxiǎng nín yuèdú hé zhíxíng qítā huódòng de nénglì.

Suīrán mùqián wúfǎ zhìyù rènhé xíngshì de huángbān biànxìng, dàn kěyòng de zhìliáo fāngfǎ kěyǐ fángzhǐ yánzhòng de shìlì sàngshī huò jiǎnhuǎn bìngqíng de jìnzhǎn.

AMD cóng zǎoqí fāzhǎn dào wǎnqí suǒ xū de shíjiān yīn rén ér yì. Yánjiū biǎomíng, duō dá 3% de xiǎo bōlí yóu huò huángbān chénjī wù zài zhěnduàn hòu wǔ niánnèi chūxiàn shìlì wèntí, ér dàyuē 50% de dà bōlí yóu huànzhě zài wǔ niánnèi fāzhǎn wèi wǎnqí AMD hé shìlì sàngshī.

Dǐxiàn: AMD de zhěnduàn kěnéng yìwèizhe nín jiàng zài yúshēng zhōng yìngduì zhè zhǒng zhuàngkuàng de yǐngxiǎng. Dànshì mùqián de zhìliáo fāngfǎ kěyǐ jiǎnhuǎn qí jìnzhǎn, yǐbiàn nín kěyǐ gèng cháng shíjiān dì bǎochí shìlì.

Suīrán huángbān biànxìng wúfǎ zhìyù, dàn kěyǐ shǐyòng jǐ zhǒng bùtóng de fāngfǎ lái zhìliáo zhè zhǒng qíngkuàng bìng jiǎnhuǎn qí jìnzhǎn.

Duìyú zhōng dù gān xìng huángbān biànxìng, wéishēngsù hé yíngyǎng bǔchōng jì de měi rì zǔhé yǐ bèi zhèngmíng kěyǐ jiǎnhuǎn jìnzhǎn.

AREDS hé AREDS2 pèifāng (rú Preservision AREDS2) shì yíngyǎng bǔchōng jì, kě jiàngdī rén jìnzhǎn wèi wǎnqí niánlíng xiāngguān xìng huángbān biànxìng de fēngxiǎn. Zhèxiē gōngshì jīyú guójiā yǎnkē yánjiū suǒ (NEI) zīzhù de yǔ niánlíng xiāngguān de yǎn bìng yánjiū (AREDS hé AREDS2 míngchēng de láiyuán).

Rúguǒ nín huàn yǒu shīxìng huángbān biànxìng, mǒu xiē yàowù kěyǐ zǔzhǐ huángbān zhōng xīn de yìcháng xiěguǎn de shēngzhǎng. Zhèxiē yàowù bèi chēng wèi kàng xiěguǎn nèipí shēngzhǎng yīnzǐ (kàng VEGF) liáofǎ, bāokuò ā wǎsī tīng (bèi fá zhū dān kàng),Lucentis(léi zhū dān kàng) hé Eylea(ā bǎi xī pǔ).

Zhè zhǒng kěnéng xūyào měi yuè chóngfù zhùshè de zhìliáo yǐ bèi zhèngmíng kěyǐ huīfù yīxiē AMD huànzhě de shìlì, bìng fángzhǐ gāodá 90% de huànzhě shīmíng.

Rúguǒ zhìliáo yǒuxiào, suízhe xiěguǎn shōusuō hé shìwǎngmó xià de yètǐ bèi xīshōu, nín kěnéng huì huīfù yīxiē shīqù de shìlì.

Guāng dònglì liáofǎ shǐyòng yī zhǒng tèshū de guāng lái jīhuó yī zhǒng kěyǐ xiūfù shèn lòu xiěguǎn bìng fángzhǐ duì huángbān jìnyībù sǔnshāng di yàowù. Yuēhàn huò pǔ jīn sī yīxué zhǐchū, kěnéng xūyào duō cì zhìliáo, yīnwèi zhìliáo hòu de xiěguǎn kěyǐ chóngxīn kāifàng.

Jīguāng guāng níng shù shì yī zhǒng jiào jiù de shǒushù, qízhōng shǐyòng jīguāng lái fēngbì yìcháng xiěguǎn, yǐbiàn tāmen nénggòu zàishēng.

Giáo án luyện dịch tiếng Trung thương mại ứng dụng thực tế Giáo trình tiếng Trung thương mại đọc hiểu văn bản hợp đồng.

Nó thường tấn công cả hai mắt và phát triển ở những người trong độ tuổi từ 6 đến 20, ban đầu dẫn đến khó đọc hoặc điều chỉnh với ánh sáng khi đi từ không gian sáng đến tối, theo Học viện Nhãn khoa Hoa Kỳ.

Theo Viện Mắt Quốc gia, nếu cả cha và mẹ đều mang đột biến ABCA4, có 25% khả năng đứa trẻ sẽ mắc bệnh này vì đó là gen lặn, theo Viện Mắt Quốc gia Mỹ. hoặc RPE, dẫn đến tổn thương và mất thị lực tiến triển.

Giống như AMD, tình trạng này thường không dẫn đến mù hoàn toàn, nhưng thường yêu cầu sử dụng thiết bị hỗ trợ thị lực để tối đa hóa thị lực ngoại vi.

Người Mỹ da trắng có nhiều khả năng được chẩn đoán mắc bệnh thoái hóa điểm vàng hơn người Mỹ da đen, gốc Tây Ban Nha hoặc Latinh.

Tổ chức BrightFocus Foundation lưu ý: Phụ nữ có nhiều khả năng bị thoái hóa điểm vàng hơn nam giới, mặc dù đây có thể là một yếu tố của tuổi tác hơn là giới tính, vì theo thống kê phụ nữ sống lâu hơn nam giới.

Hút thuốc có thể làm tăng tốc độ tiến triển của AMD bằng cách tăng các hợp chất hóa học gây hại hoặc giảm số lượng chất dinh dưỡng bảo vệ được cung cấp bởi máu đến mắt.

Để kiểm tra các khiếm khuyết ở trung tâm thị lực của bạn, bác sĩ có thể sử dụng một bài kiểm tra được gọi là lưới Amsler. Theo Mayo Clinic, nếu bạn bị thoái hóa điểm vàng, một số đường thẳng trong lưới Amsler sẽ bị mờ, bị đứt hoặc bị biến dạng.

Trong chụp mạch huỳnh quang – còn gọi là chụp mạch xanh indocyanine – bác sĩ sẽ tiêm thuốc nhuộm màu vào tĩnh mạch trên cánh tay của bạn, chất này sẽ di chuyển đến các mạch máu trong mắt bạn, làm nổi bật chúng, sau đó sử dụng một máy ảnh đặc biệt để chụp ảnh khi thuốc nhuộm đi qua mạch máu của bạn để kiểm tra các bất thường hoặc thay đổi võng mạc.

Thử nghiệm di truyền có thể được sử dụng để xác định những người trẻ tuổi có nguy cơ mắc bệnh Stargardt; cuối cùng, các nhà khoa học hy vọng rằng một phương pháp điều trị gen có thể hoạt động để thay thế các gen bị lỗi gây ra Stargardt hoặc AMD, mặc dù điều này có thể xảy ra trong vài năm tới.

Nếu bạn phát triển AMD sớm, bạn có thể không tiến triển thành AMD muộn. Nghiên cứu cho thấy những người bị AMD sớm ở một mắt và không có dấu hiệu AMD ở mắt còn lại, chỉ có 5% khả năng tiến triển thành AMD muộn sau 10 năm.

Nếu bạn bị AMD sớm ở cả hai mắt, thì có 14% khả năng bạn bị AMD muộn ở ít nhất một mắt sau 10 năm.

Bị AMD muộn ở một mắt làm tăng nguy cơ mắc AMD muộn ở mắt còn lại. Tình trạng ở cả hai mắt có thể sẽ ảnh hưởng đến khả năng đọc và thực hiện các hoạt động khác của bạn.

Mặc dù hiện tại không có cách chữa khỏi bất kỳ dạng thoái hóa điểm vàng nào, nhưng các phương pháp điều trị hiện có có thể ngăn ngừa mất thị lực nghiêm trọng hoặc làm chậm sự tiến triển của tình trạng này.

Khoảng thời gian để AMD tiến triển từ giai đoạn sớm đến giai đoạn cuối là khác nhau ở mỗi người. Nghiên cứu cho thấy rằng có đến 3% những người có drusen nhỏ, hoặc lắng đọng ở điểm vàng, gặp các vấn đề về thị lực trong vòng 5 năm sau khi được chẩn đoán, trong khi khoảng 50% những người có drusen lớn hơn phát triển AMD giai đoạn cuối và mất thị lực trong vòng 5 năm.

Điểm mấu chốt: Chẩn đoán AMD có thể có nghĩa là bạn sẽ phải đối mặt với những ảnh hưởng của tình trạng này trong suốt phần đời còn lại của mình. Nhưng các phương pháp điều trị hiện tại có thể làm chậm sự tiến triển của bệnh để bạn có thể bảo vệ thị lực lâu hơn.

Mặc dù không có cách chữa khỏi bệnh thoái hóa điểm vàng, một số phương pháp tiếp cận khác nhau có thể được sử dụng để điều trị tình trạng này và làm chậm sự tiến triển của nó.

Đối với thoái hóa điểm vàng thể khô trung gian, sự kết hợp hàng ngày của vitamin và chất bổ sung dinh dưỡng đã được chứng minh là làm chậm sự tiến triển.

Công thức AREDS và AREDS2 (như Preservision AREDS2) là những chất bổ sung dinh dưỡng giúp giảm nguy cơ một người tiến triển thành thoái hóa điểm vàng do tuổi cao. Các công thức này dựa trên các Nghiên cứu về Bệnh Mắt Liên quan đến Tuổi tác do Viện Mắt Quốc gia (NEI) tài trợ (nơi có tên AREDS và AREDS2).

Nếu bạn bị thoái hóa điểm vàng thể ướt, một số loại thuốc nhất định có thể ngăn chặn sự phát triển của các mạch máu mới, bất thường trong điểm vàng. Những loại thuốc này được gọi là liệu pháp chống yếu tố tăng trưởng nội mô mạch máu (chống VEGF), và bao gồm Avastin (bevacizumab), Lucentis (ranibizumab) và Eylea (aflibercept).

Phương pháp điều trị, có thể phải tiêm lặp lại hàng tháng, đã được chứng minh là có thể phục hồi thị lực ở một số người bị AMD và ngăn ngừa mù lòa ở 90% những người được điều trị.

Nếu điều trị hiệu quả, bạn có thể phục hồi một số thị lực đã mất do các mạch máu co lại và chất lỏng dưới võng mạc được hấp thụ.

Liệu pháp quang động sử dụng một loại ánh sáng đặc biệt để kích hoạt một loại thuốc có thể sửa chữa các mạch máu bị rò rỉ và ngăn ngừa tổn thương thêm cho điểm vàng. Có thể cần nhiều phương pháp điều trị vì các mạch máu được điều trị có thể mở lại, Johns Hopkins Medicine lưu ý.

Quang đông bằng laser là một quy trình cũ hơn, trong đó tia laser được sử dụng để niêm phong các mạch máu bất thường, để chúng có thể mọc lại.

Toàn bộ nội dung bài giảng hôm nay Giáo trình tiếng Trung thương mại đọc hiểu văn bản hợp đồng  chúng ta tìm hiểu đến đây là kết thúc. Hi vọng các bạn học viên có thể học hỏi được thật nhiều kiến thức bổ ích thông qua bài giảng này. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn học viên ở buổi học tiếp theo vào ngày mai nhé.

Trả lời