Học tiếng Trung online
Giáo trình giảng dạy tiếng Trung thương mại Bài 1

Giáo trình giảng dạy tiếng Trung thương mại Bài 1

Phương pháp giảng dạy tiếng Trung thương mại online bổ ích

Giáo trình giảng dạy tiếng Trung thương mại Bài 1, để có thêm những kiến thức hữu ích trong quá trình học tiếng Trung thương mại, các bạn hãy nhanh chóng theo dõi bộ giáo trình của Thầy Vũ đăng tải miễn phí trên kênh ChineMaster nhé. Chúng ta có thể thoả thích tham khảo, bổ sung những kiến thức quan trọng hơn cho bản thân. Nếu bộ tài liệu này giúp ích được cho các bạn thì Thầy Vũ mong rằng chúng ta hãy luyện tập thêm những chuyên đề khác liên quan đến tiếng Trung do Thầy Vũ chủ biên và biên soạn. Mỗi nội dung sẽ mang đến cho chúng ta những bài học quý giá khác nhau, sẽ giúp các bạn nâng cao kỹ năng tiếng Trung chuyên ngành của mình. Trung tâm ChineMaster rất hi vọng sẽ được đồng hành và hỗ trợ cho các bạn trong suốt chặn đường học tiếng Trung.

Nếu các bạn muốn đăng ký luyện thi HSK trực tiếp tại trung tâm tiếng Trung ChineMaster thì hãy nhanh tay ấn vào link bên dưới để tham khảo cụ thể lịch học tại trung tâm và chọn ra cho mình một slot phù hợp nhất nhé.

Trung tâm tiếng Trung luyện thi HSK TiengTrungHSK

Ở link bên dưới các bạn học viên có thể tham gia khóa học tiếng Trung giao tiếp trực tiếp cùng Th.s Nguyễn Minh Vũ, chúng ta hãy nhanh chóng để có thể kịp đăng ký khóa học này nhé.

Khóa học tiếng Trung giao tiếp uy tín tại Hà Nội

Bên dưới là toàn bộ tài liệu giáo trình tiếng Trung của Thầy Vũ biên soạn mới nhất dành cho chúng ta, các bạn học viên hãy click vào link vào theo dõi chi tiết nội dung từng bài giảng nhé.

Giáo trình tiếng Trung bộ 9 quyển mới ChineMaster

Các bạn học viên hãy dowload ngay bộ gõ tiếng Trung SoGou PinYin theo hướng dẫn cụ thể ở bài viết bên dưới, để trên máy tính có được bộ gõ phiên bản tốt nhất để sử dụng nhé.

Dowload bộ gõ tiếng Trung SoGou PinYin có dấu

Nhằm đáp ứng nhu cầu oder hàng Taobao tận gốc giá tận xưởng của các bạn học viên đang tập kinh doanh mua bán, Thầy Vũ đã mở lớp định hướng cho các bạn học viên từ cơ bản đến nâng cao chúng ta hãy chú ý theo dõi nhé.

Khóa học nhập hàng Taobao tận gốc ChineMaster

Có một số học viên không biết những thông tin về trung tâm tiếng Trung ChineMaster cơ sở 1 tại Hà Nội thì các bạn hãy ấn ngay vào link ở bên dưới để tìm hiểu thêm nhé.

Trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân Hà Nội

Để củng cố lại kiến thức cũ trước khi vào bài mới các bạn hãy ấn vào link bên dưới nhé.

Luyện dịch tiếng Trung thương mại cơ bản cùng Thầy Vũ

Sau đây là bài giảng của Thầy Vũ biên soạn rất bổ ích, các bạn hãy chú ý theo dõi nhé.

Khóa học giáo trình giảng dạy tiếng Trung thương mại Bài 1

Nội dung bài giảng Giáo trình giảng dạy tiếng Trung thương mại Bài 1 cùng Thầy Vũ ChineMaster

Giáo trình giảng dạy tiếng Trung thương mại Bài 1 là bài giảng đầu tiên của Thầy Vũ hiện đang đào tạo trực tuyến khóa học tiếng Trung thương mại online qua Skype dành cho các bạn học viên đang ở xa và không có điều kiện thời gian đi học theo các lịch thời khóa biểu cố định tại Trung tâm tiếng Trung thương mại ChineMaster Hà Nội TP HCM Sài Gòn.

是的,你每天至少吃蔬菜水果和挤压运动 20 分钟,但你也有足够的睡眠吗?美国国家睡眠基金会的最新睡眠建议于 2015 年 3 月发表在《睡眠健康》杂志上,可能会让您想在必要的睡眠时间上省心。 (1) 睡眠对您的身体健康和情绪活力至关重要,但您需要多少小时的睡眠取决于您的年龄和发育阶段。

“睡眠对心理功能很重要:警觉性、记忆力巩固、情绪调节和身体健康,”芝加哥西北大学范伯格医学院神经病学教授兼睡眠障碍中心主任、医学博士 Phyllis C. Zee 说。

Zee 博士解释说,睡眠时间过少或睡眠不足可能会导致无数的情绪和身体问题,从糖尿病到肥胖症。 “事实上,数据表明,由于睡眠不足,身体处理葡萄糖的方式会发生变化,这可能导致胰岛素抵抗状态(糖尿病前期),”Zee 说。 “还有证据表明,睡眠不足会改变食欲调节,这可能导致暴饮暴食或食物选择,这也可能导致肥胖或超重。”

虽然大多数男性和女性每晚需要大约 7 到 8 个小时的睡眠,但他们的睡眠模式通常是不同的。女性通常比男性睡得更多,而且她们的睡眠更浅,更容易被打乱。许多女性还患有未确诊的睡眠障碍。

可能扰乱女性睡眠的问题包括抑郁、重大生活事件(如离婚)、怀孕、与更年期相关的荷尔蒙变化、睡眠障碍(包括阻塞性睡眠呼吸暂停和不安腿综合征)以及关节炎、背痛和纤维肌痛等医疗问题。

导致男性失眠的其他压力因素包括与婚姻或离婚、子女、就业和金钱有关的生活问题。其他原因包括睡眠障碍、药物滥用、抑郁以及癫痫和心脏病等医疗问题。男性也比女性更倾向于认为睡眠是理所当然的,并且比他们应该熬夜的时间更长。

打鼾是另一个可能阻止您获得所需 z 值的因素。据美国国家科学基金会称,近 9000 万人在夜间打鼾,其背后的原因也可能与性别有关。 (3) 男性的气道通常比女性的更窄,这会导致夜间噪音更多,因为呼吸被迫通过较小的开口。

根据疾病控制和预防中心的数据,男性也倾向于饮酒更多,并且可能比女性更频繁地饮酒。 (4) 因为酒精可以放松气道和喉咙的肌肉,所以经常会导致打鼾和同床人睡眠减少。

女性和男性都可以通过采用一些睡眠最佳实践来提高他们的夜间休息质量。这些措施包括每天坚持相同的起床和睡眠时间表,至少在睡前一小时关闭电子设备,让您打盹的房间保持凉爽(根据 NSF 的说法,理想的温度在 60 到 67 度之间,(5)坚持睡前放松的习惯,比如洗个热水澡,吃点小吃,睡觉前安静地阅读。

如果您认为自己需要关于睡眠不足的专业建议,最好将睡眠日记保留一周左右。这将帮助您的医生准确了解您的睡眠史。您的医生可能会根据您的个人症状和需求,推荐一种保持空气通道畅通的设备或减肥计划。

斜视,通常称为交叉眼,发生在双眼不同时看同一个地方时。这种情况通常发生在眼肌控制能力差(由于神经肌肉疾病)或非常远视的人身上。

斜视会导致您的眼睛以多种方式转动。内斜视的人眼睛向内转,而外斜视的人眼睛向外。

在一些患有这种疾病的人中,他们的眼睛会向上(上斜视)或向下(下斜视)转动。斜视在症状出现的频率(持续或间歇性)或它是否总是涉及同一只眼睛(单侧)或不同的眼睛(交替)方面也有所不同。

一些斜视患者在阅读或做其他近距离工作时也可能闭上或遮住一只眼睛,或者倾斜或转动头部以努力正确聚焦。

许多婴儿出生时有斜视的外观,但没有斜视。这通常被称为假斜视,它可能是由覆盖内眼角或宽鼻梁的过多皮肤引起的。孩子们通常在 1 岁时不再出现这种外观。

在正常的眼睛中,附着在每只眼睛上的六块肌肉协同工作,从大脑接收信号以指导它们的运动。

验光师或眼科医生——两种类型的眼科医生——应该评估任何 4 个月以上眼睛似乎并不总是同步的孩子。

鉴于斜视家族史是该病的危险因素,检查应从详细的患者病史开始,在此期间,医生会询问目前的症状和任何其他可能导致斜视的健康问题、药物或环境因素他们。

他们还会询问您家中是否有人被诊断出患有斜视。

眼科医生或儿科医生可以通过观察眼睛来诊断斜视。还有一些测试可以确认诊断。

除了使用 Snellen 视力表评估视力(您的眼睛的视力如何)之外,您的医生还会评估您的眼睛聚焦、移动和协同工作的情况。

对于沟通和合作能力有限的婴幼儿,医生会通过比较每只眼睛反射光的位置来测试对齐情况。此测试仅适用于测试时发生斜视的情况。

在能够交流和合作的儿童中——以及在成人中——间歇性和持续性斜视都可以通过“遮盖-揭开”或“交替遮盖”测试来诊断。

在这些测试中,您或您的孩子将被要求盯着一个物体。当另一只眼睛被遮盖和未被遮盖时,您的医生将观察每只眼睛的反应。

另一项测试使用棱镜——清晰的金字塔形物体,可以弯曲光线——来分析您的眼睛或孩子的眼睛是否正确对齐。

在大多数情况下,如果及早发现和治疗斜视,可以纠正它。

如果治疗延迟,可能会导致一只眼睛永久性视力丧失——这种情况称为弱视(或“懒惰眼”)。大约三分之一的斜视儿童会出现弱视。

此外,即使在治疗后,斜视也会复发,特别是在患有这种疾病的儿童中。建议定期去看眼科医生以监测病情。

目前,美国食品和药物管理局 (FDA) 还没有批准用于治疗斜视的处方药。

在某些情况下,可以使用特殊的眼镜或隐形眼镜来治疗斜视。这些视觉产品旨在让眼睛一起工作和移动。

许多患有轻度间歇性斜视的成年人发现眼镜可以纠正这个问题。

您的医生也可能会建议您修补您或您孩子较好的眼睛(未受影响的那只眼睛)以治疗弱视。修补迫使大脑使用较弱的眼睛,加强视力。

棱镜镜片会改变进入眼睛的光线,并有助于减少眼睛为聚焦而必须转动的次数。

视力治疗是一系列旨在提高协调性和眼睛聚焦能力的眼部锻炼。

如果眼睛仍然不能正常移动,您或您的孩子可能需要进行斜视手术。斜视手术通常是在患者全身麻醉时进行的门诊手术。

眼科医生可以通过改变眼部肌肉的长度或位置来更好地对齐人的眼睛。外科医生会放松或收紧眼部肌肉,使它们变强或变弱,以矫正眼睛的排列。

在某些情况下,手术完成后会使用可调节缝线来矫正眼睛的对齐方式。

斜视手术不能修复懒惰眼。因此,您可能需要在手术后使用眼罩和抗生素眼药水(有或没有皮质类固醇)以及视力治疗。

一般来说,如果在孩子还小的时候进行手术,手术成功的可能性更大。

斜视无法预防,但如果及早诊断和治疗,该病的并发症(包括弱视)可能会出现。

因此,应监测儿童在婴儿期和学龄前的眼部问题,尤其是有斜视家族史的儿童。建议儿童在 6 个月大之前接受眼部健康问题筛查,然后在 3 至 5 岁之间再次由儿科医生或眼科医生筛查。

弱视(懒惰眼)是与斜视相关的最常见并发症。它发生在多达一半的年幼儿童身上。

此外,患有斜视的年龄较大的儿童和成人可能会出现复视(复视)。

由于眼睛的外观和功能,许多患有斜视的儿童和成人在社交或工作方面遇到问题。

该组织为您提供有关小儿眼部健康的最新信息,包括与斜视相关的问题。该网站还可以帮助您找到您所在地区的儿科眼科医生。

波士顿儿童医院是美国领先的儿科医院之一。除了治疗患有斜视的年轻人外,它还为患有斜视的成年人制定了专门的计划。

Giáo án bài giảng Thầy Vũ hướng dẫn học viên cách làm bài tập chú thích phiên âm tiếng Trung ứng dụng thực tế sau khi học viên được trang bị kiến thức Giáo trình giảng dạy tiếng Trung thương mại Bài 1.

Shì de, nǐ měitiān zhìshǎo chī shūcài shuǐguǒ hé jǐ yā yùndòng 20 fēnzhōng, dàn nǐ yěyǒu zúgòu de shuìmián ma? Měiguó guójiā shuìmián jījīn huì de zuìxīn shuìmián jiànyì yú 2015 nián 3 yuè fābiǎo zài “shuìmián jiànkāng” zázhì shàng, kěnéng huì ràng nín xiǎng zài bìyào de shuìmián shíjiān shàng shěng xīn. (1) Shuìmián duì nín de shēntǐ jiànkāng hé qíngxù huólì zhì guān zhòngyào, dàn nín xūyào duōshǎo xiǎoshí de shuìmián qǔjué yú nín de niánlíng hé fāyù jiēduàn.

“Shuìmián duì xīnlǐ gōngnéng hěn zhòngyào: Jǐngjué xìng, jìyìlì gǒnggù, qíngxù tiáojié hé shēntǐ jiànkāng,” zhījiāgē xīběi dàxué fàn bó gé yīxué yuàn shénjīngbìng xué jiàoshòu jiān shuìmián zhàng’ài zhōngxīn zhǔrèn, yīxué bóshì Phyllis C. Zee shuō.

Zee bóshì jiěshì shuō, shuìmián shíjiānguò shǎo huò shuìmián bùzú kěnéng huì dǎozhì wú shǔ de qíngxù hé shēntǐ wèntí, cóng tángniàobìng dào féipàng zhèng. “Shìshí shàng, shùjù biǎomíng, yóuyú shuìmián bùzú, shēntǐ chǔlǐ pútáotáng de fāngshì huì fāshēng biànhuà, zhè kěnéng dǎozhì yídǎosù dǐkàng zhuàngtài (tángniàobìng qiánqí),”Zee shuō. “Hái yǒu zhèngjù biǎomíng, shuìmián bùzú huì gǎibiàn shíyù tiáojié, zhè kěnéng dǎozhì bào yǐn bàoshí huò shíwù xuǎnzé, zhè yě kěnéng dǎozhì féipàng huò chāozhòng.”

Suīrán dà duōshù nánxìng hé nǚxìng měi wǎn xūyào dàyuē 7 dào 8 gè xiǎoshí de shuìmián, dàn tāmen de shuìmián móshì tōngcháng shì bùtóng de. Nǚxìng tōngcháng bǐ nánxìng shuì dé gèng duō, érqiě tāmen de shuìmián gèng qiǎn, gèng róngyì bèi dǎ luàn. Xǔduō nǚxìng hái huàn yǒu wèi quèzhěn de shuìmián zhàng’ài.

Kěnéng rǎoluàn nǚxìng shuìmián de wèntí bāokuò yìyù, zhòngdà shēnghuó shìjiàn (rú líhūn), huáiyùn, yǔ gēngniánqí xiāngguān de hè’ěrméng biànhuà, shuìmián zhàng’ài (bāokuò zǔsè xìng shuìmián hūxī zhàn tíng hé bù’ān tuǐ zònghé zhēng) yǐjí guānjié yán, bèi tòng hé xiānwéi jī tòng děng yīliáo wèntí.

Dǎozhì nánxìng shīmián de qítā yālì yīnsù bāokuò yǔ hūnyīn huò líhūn, zǐnǚ, jiùyè hé jīnqián yǒuguān de shēnghuó wèntí. Qítā yuányīn bāokuò shuìmián zhàng’ài, yàowù lànyòng, yìyù yǐjí diānxián hé xīnzàng bìng děng yīliáo wèntí. Nánxìng yě bǐ nǚxìng gēng qīngxiàng yú rènwéi shuìmián shì lǐsuǒdāngrán de, bìngqiě bǐ tāmen yīnggāi áoyè de shíjiān gèng zhǎng.

Dǎhān shì lìng yīgè kěnéng zǔzhǐ nín huòdé suǒ xū z zhí de yīnsù. Jù měiguó guójiā kēxué jījīn huì chēng, jìn 9000 wàn rén zài yèjiān dǎhān, qí bèihòu de yuányīn yě kěnéng yǔ xìngbié yǒuguān. (3) Nánxìng de qì dào tōngcháng bǐ nǚxìng de gèng zhǎi, zhè huì dǎozhì yèjiān zàoyīn gèng duō, yīnwèi hūxī bèi pò tōngguò jiào xiǎo de kāikǒu.

Gēnjù jíbìng kòngzhì hé yùfáng zhōngxīn de shùjù, nánxìng yě qīngxiàng yú yǐnjiǔ gèng duō, bìngqiě kěnéng bǐ nǚxìng gēng pínfán de yǐnjiǔ. (4) Yīnwèi jiǔjīng kěyǐ fàngsōng qì dào hé hóulóng de jīròu, suǒyǐ jīngcháng huì dǎozhì dǎhān hé tóng chuáng rén shuìmián jiǎnshǎo.

Nǚxìng hé nánxìng dōu kěyǐ tōngguò cǎiyòng yīxiē shuìmián zuì jiā shíjiàn lái tígāo tāmen de yèjiān xiūxí zhìliàng. Zhèxiē cuòshī bāokuò měitiān jiānchí xiāngtóng de qǐchuáng hé shuìmián shíjiān biǎo, zhìshǎo zài shuì qián yī xiǎoshí guānbì diànzǐ shèbèi, ràng nín dǎdǔn de fángjiān bǎochí liángshuǎng (gēnjù NSF de shuōfǎ, lǐxiǎng de wēndù zài 60 dào 67 dù zhī jiān,(5) jiānchí shuì qián fàngsōng de xíguàn, bǐrú xǐ gè rè shuǐ zǎo, chī diǎn xiǎochī, shuìjiào qián ānjìng de yuèdú.

Rúguǒ nín rènwéi zìjǐ xūyào guānyú shuìmián bùzú de zhuānyè jiànyì, zuì hǎo jiāng shuìmián rìjì bǎoliú yīzhōu zuǒyòu. Zhè jiāng bāngzhù nín de yīshēng zhǔnquè liǎojiě nín de shuìmián shǐ. Nín de yīshēng kěnéng huì gēnjù nín de gèrén zhèngzhuàng hé xūqiú, tuījiàn yī zhǒng bǎochí kōngqì tōngdào chàngtōng de shèbèi huò jiǎnféi jìhuà.

Xiéshì, tōngcháng chēng wèi jiāochā yǎn, fāshēng zài shuāngyǎn bùtóngshí kàn tóngyīgè dìfāng shí. Zhè zhǒng qíngkuàng tōngcháng fāshēng zài yǎn jī kòngzhì nénglì chà (yóuyú shénjīng jīròu jíbìng) huò fēicháng yuǎnshì de rén shēnshang.

Xiéshì huì dǎozhì nín de yǎnjīng yǐ duō zhǒng fāngshì zhuǎndòng. Nèixiéshì de rén yǎnjīng xiàng nèi zhuǎn, ér wài xiéshì de rén yǎnjīng xiàng wài.

Zài yīxiē huàn yǒu zhè zhǒng jíbìng de rén zhōng, tāmen de yǎnjīng huì xiàngshàng (shàng xiéshì) huò xiàng xià (xià xiéshì) zhuǎndòng. Xiéshì zài zhèngzhuàng chūxiàn de pínlǜ (chíxù huò jiànxiē xìng) huò tā shìfǒu zǒng shì shèjí tóng yī zhī yǎnjīng (dān cè) huò bùtóng de yǎnjīng (jiāotì) fāngmiàn yěyǒu suǒ bù tóng.

Yīxiē xiéshì huànzhě zài yuèdú huò zuò qítā jìn jùlí gōngzuò shí yě kěnéng bì shàng huò zhē zhù yī zhī yǎnjīng, huòzhě qīngxié huò zhuǎndòng tóu bù yǐ nǔlì zhèngquè jùjiāo.

Xǔduō yīng’ér chūshēng shí yǒu xiéshì de wàiguān, dàn méiyǒu xiéshì. Zhè tōngcháng bèi chēng wèi jiǎ xiéshì, tā kěnéng shì yóu fùgài nèi yǎnjiǎo huò kuān bíliáng deguò duō pífū yǐnqǐ de. Háizimen tōngcháng zài 1 suì shí bù zài chūxiàn zhè zhǒng wàiguān.

Zài zhèngcháng de yǎnjīng zhōng, fùzhuó zài měi zhī yǎnjīng shàng de liù kuài jīròu xiétóng gōngzuò, cóng dànǎo jiēshōu xìnhào yǐ zhǐdǎo tāmen de yùndòng.

Yànguāng shī huò yǎnkē yīshēng——liǎng zhǒng lèixíng de yǎnkē yīshēng——yīnggāi pínggū rènhé 4 gè yuè yǐshàng yǎnjīng sìhū bìng bù zǒng shì tóngbù de háizi.

Jiànyú xiéshì jiāzú shǐ shì gāi bìng de wéixiǎn yīnsù, jiǎnchá yìngcóng xiángxì de huànzhě bìngshǐ kāishǐ, zài cǐ qíjiān, yīshēng huì xúnwèn mùqián de zhèngzhuàng hé rènhé qítā kěnéng dǎozhì xiéshì de jiànkāng wèntí, yàowù huò huánjìng yīnsù tāmen.

Tāmen hái huì xúnwèn nín jiāzhōng shìfǒu yǒurén bèi zhěnduàn chū huàn yǒu xiéshì.

Yǎnkē yīshēng huò érkē yīshēng kěyǐ tōngguò guānchá yǎnjīng lái zhěnduàn xiéshì. Hái yǒu yīxiē cèshì kěyǐ quèrèn zhěnduàn.

Chúle shǐyòng Snellen shìlì biǎo pínggū shìlì (nín de yǎnjīng de shìlì rúhé) zhī wài, nín de yīshēng huán huì pínggū nín de yǎnjīng jùjiāo, yídòng hé xiétóng gōngzuò de qíngkuàng.

Duìyú gōutōng hé hézuò nénglì yǒuxiàn de yīng yòu’ér, yīshēng huì tōngguò bǐjiào měi zhī yǎnjīng fǎnshè guāng de wèizhì lái cèshì duìqí qíngkuàng. Cǐ cèshì jǐn shìyòng yú cèshì shí fāshēng xiéshì de qíngkuàng.

Zài nénggòu jiāoliú hé hézuò de értóng zhōng——yǐjí zài chéngrén zhōng——jiànxiē xìng hé chíxù xìng xiéshì dōu kěyǐ tōngguò “zhēgài-jiē kāi” huò “jiāotì zhēgài” cèshì lái zhěnduàn.

Zài zhèxiē cèshì zhōng, nín huò nín de háizi jiāng bèi yāoqiú dīngzhe yīgè wùtǐ. Dāng lìng yī zhī yǎnjīng bèi zhēgài hé wèi bèi zhēgài shí, nín de yīshēng jiāng guānchá měi zhī yǎnjīng de fǎnyìng.

Lìng yī xiàng cèshì shǐyòng léngjìng——qīngxī de jīnzìtǎ xíng wùtǐ, kěyǐ wānqū guāngxiàn——lái fēnxī nín de yǎnjīng huò háizi de yǎnjīng shìfǒu zhèngquè duìqí.

Zài dà duōshù qíngkuàng xià, rúguǒ jízǎo fāxiàn hé zhìliáo xiéshì, kěyǐ jiūzhèng tā.

Rúguǒ zhìliáo yánchí, kěnéng huì dǎozhì yī zhī yǎnjīng yǒngjiǔ xìng shìlì sàngshī——zhè zhǒng qíngkuàng chēng wèi ruòshì (huò “lǎnduò yǎn”). Dàyuē sān fēn zhī yī de xiéshì értóng huì chūxiàn ruòshì.

Cǐwài, jíshǐ zài zhìliáo hòu, xiéshì yě huì fùfā, tèbié shì zài huàn yǒu zhè zhǒng jíbìng de értóng zhōng. Jiànyì dìngqí qù kàn yǎnkē yīshēng yǐ jiāncè bìngqíng.

Mùqián, měiguó shípǐn hé yàowù guǎnlǐ jú (FDA) hái méiyǒu pīzhǔn yòng yú zhìliáo xiéshì de chǔfāngyào.

Zài mǒu xiē qíngkuàng xià, kěyǐ shǐyòng tèshū de yǎnjìng huò yǐnxíng yǎnjìng lái zhìliáo xiéshì. Zhèxiē shìjué chǎnpǐn zhǐ zài ràng yǎnjīng yīqǐ gōngzuò hé yídòng.

Xǔduō huàn yǒu qīng dù jiànxiē xìng xiéshì de chéngnián rén fà xiàn yǎnjìng kěyǐ jiūzhèng zhège wèntí.

Nín de yīshēng yě kěnéng huì jiànyì nín xiūbǔ nín huò nín háizi jiào hǎo de yǎnjīng (wèi shòu yǐngxiǎng dì nà zhī yǎnjīng) yǐ zhìliáo ruòshì. Xiūbǔ pòshǐ dànǎo shǐyòng jiào ruò de yǎnjīng, jiāqiáng shìlì.

Léngjìng jìngpiàn huì gǎibiàn jìnrù yǎnjīng de guāngxiàn, bìng yǒu zhù yú jiǎnshǎo yǎnjīng wèi jùjiāo ér bìxū zhuǎndòng de cìshù.

Shìlì zhìliáo shì yī xìliè zhǐ zài tígāo xiétiáo xìng hé yǎnjīng jùjiāo nénglì de yǎn bù duànliàn.

Rúguǒ yǎnjīng réngrán bùnéng zhèngcháng yídòng, nín huò nín de hái zǐ kěnéng xūyào jìnxíng xiéshì shǒushù. Xiéshì shǒushù tōngcháng shì zài huànzhě quánshēn mázuì shí jìnxíng de ménzhěn shǒushù.

Yǎnkē yīshēng kěyǐ tōngguò gǎibiàn yǎn bù jīròu de chángdù huò wèizhì lái gèng hǎo dì duìqí rén de yǎnjīng. Wàikē yīshēng huì fàngsōng huò shōu jǐn yǎn bù jīròu, shǐ tāmen biàn qiáng huò biàn ruò, yǐ jiǎozhèng yǎnjīng de páiliè.

Zài mǒu xiē qíngkuàng xià, shǒushù wánchéng hòu huì shǐyòng kě tiáojié fèng xiàn lái jiǎozhèng yǎnjīng de duìqí fāngshì.

Xiéshì shǒushù bùnéng xiūfù lǎnduò yǎn. Yīncǐ, nín kěnéng xūyào zài shǒushù hòu shǐyòng yǎnzhào hé kàngshēngsù yǎn yàoshuǐ (yǒu huò méiyǒu pízhí lèigùchún) yǐjí shìlì zhìliáo.

Yībān lái shuō, rúguǒ zài hái zǐ huán xiǎo de shíhòu jìnxíng shǒushù, shǒushù chénggōng de kěnéng xìng gēng dà.

Xiéshì wúfǎ yùfáng, dàn rúguǒ jízǎo zhěnduàn hé zhìliáo, gāi bìng de bìngfā zhèng (bāokuò ruòshì) kěnéng huì chūxiàn.

Yīncǐ, yīng jiāncè értóng zài yīng’ér qī hé xuélíng qián de yǎn bù wèntí, yóuqí shì yǒu xiéshì jiāzú shǐ de értóng. Jiànyì értóng zài 6 gè yuè dà zhīqián jiēshòu yǎn bù jiànkāng wèntí shāi chá, ránhòu zài 3 zhì 5 suì zhī jiān zàicì yóu érkē yīshēng huò yǎnkē yīshēng shāi chá.

Ruòshì (lǎnduò yǎn) shì yǔ xiéshì xiāngguān de zuì chángjiàn bìngfā zhèng. Tā fāshēng zài duō dá yībàn de nián yòu értóng shēnshang.

Cǐwài, huàn yǒu xiéshì de niánlíng jiào dà de értóng hé chéngrén kěnéng huì chūxiàn fù shì (fù shì).

Yóuyú yǎnjīng de wàiguān hé gōngnéng, xǔduō huàn yǒu xiéshì de értóng hé chéngrén zài shèjiāo huò gōngzuò fāngmiàn yù dào wèntí.

Gāi zǔzhī wèi nín tígōng yǒuguān xiǎo’ér yǎn bù jiànkāng de zuìxīn xìnxī, bāokuò yǔ xiéshì xiāngguān de wèntí. Gāi wǎngzhàn hái kěyǐ bāngzhù nín zhǎodào nín suǒzài dìqū de érkē yǎnkē yīshēng.

Bōshìdùn értóng yīyuàn shì měiguó lǐngxiān de érkē yīyuàn zhī yī. Chúle zhìliáo huàn yǒu xiéshì de niánqīng rén wài, tā hái wéihuàn yǒu xiéshì de chéngnián rén zhìdìngle zhuānmén de jìhuà.

Giáo án giảng dạy lớp luyện dịch tiếng Trung thương mại ứng dụng thực tế để hướng dẫn học viên biết cách vận dụng kiến thức Giáo trình giảng dạy tiếng Trung thương mại Bài 1 vào trong công việc hàng ngày.

Ure, bạn đang ăn rau và trái cây và tập thể dục ít nhất 20 phút mỗi ngày, nhưng bạn có ngủ đủ giấc không? Các khuyến nghị mới nhất về giấc ngủ của Tổ chức Giấc ngủ Quốc gia, được công bố vào tháng 3 năm 2015 trên tạp chí Sleep Health, có thể khiến bạn muốn suy nghĩ lại về việc tiết kiệm thời gian nhắm mắt cần thiết. (1) Giấc ngủ là chìa khóa cho sức khỏe thể chất và sức sống tinh thần của bạn, nhưng bạn cần ngủ bao nhiêu giờ còn tùy thuộc vào độ tuổi và giai đoạn phát triển của bạn.

Phyllis C. Zee, MD, PhD, giáo sư thần kinh học và giám đốc Trung tâm Rối loạn giấc ngủ tại Trường Y khoa Feinberg, Đại học Bắc Tây, Chicago, cho biết: “Giấc ngủ rất quan trọng đối với chức năng tâm thần: sự tỉnh táo, củng cố trí nhớ, điều hòa tâm trạng và sức khỏe thể chất.

Tiến sĩ Zee giải thích, ngủ quá ít giờ hoặc ngủ không đủ giấc có thể mở đường cho vô số các vấn đề về cảm xúc và thể chất, từ bệnh tiểu đường đến béo phì. Zee nói: “Trên thực tế, dữ liệu cho thấy khi mất ngủ, có những thay đổi trong cách cơ thể xử lý glucose, có thể dẫn đến tình trạng kháng insulin (tiền tiểu đường). “Cũng có bằng chứng cho thấy thiếu ngủ làm thay đổi sự điều tiết cảm giác thèm ăn, điều này có thể dẫn đến ăn quá nhiều hoặc lựa chọn thực phẩm cũng có thể góp phần gây béo phì hoặc thừa cân”.

Mặc dù hầu hết đàn ông và phụ nữ cần ngủ khoảng 7 đến 8 tiếng mỗi đêm, nhưng kiểu ngủ của họ nhìn chung là khác nhau. Phụ nữ thường ngủ nhiều hơn nam giới và họ cảm thấy giấc ngủ nhẹ hơn và dễ bị gián đoạn hơn. Nhiều phụ nữ cũng bị rối loạn giấc ngủ không được chẩn đoán.

Các vấn đề có thể làm gián đoạn giấc ngủ của phụ nữ bao gồm trầm cảm, các sự kiện lớn trong cuộc sống (chẳng hạn như ly hôn), mang thai, thay đổi nội tiết tố liên quan đến thời kỳ mãn kinh, rối loạn giấc ngủ – bao gồm chứng ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn và hội chứng chân không yên – và các vấn đề y tế như viêm khớp, đau lưng và đau cơ xơ hóa.

Các yếu tố gây căng thẳng khác khiến đàn ông mất ngủ bao gồm các vấn đề cuộc sống liên quan đến hôn nhân hoặc ly hôn, con cái, việc làm và tiền bạc. Các nguyên nhân khác bao gồm rối loạn giấc ngủ, lạm dụng chất kích thích, trầm cảm và các vấn đề y tế như động kinh và bệnh tim. Nam giới cũng có xu hướng coi thường giấc ngủ và thức lâu hơn phụ nữ so với phụ nữ.

Ngáy là một yếu tố khác có thể khiến bạn không nhận được những thứ bạn cần. Theo NSF, gần 90 triệu người trong chúng ta ngủ ngáy ở một mức độ nào đó và những lý do đằng sau nó cũng có thể liên quan đến giới tính. (3) Đàn ông thường có đường dẫn khí hẹp hơn phụ nữ, dẫn đến tiếng ồn về đêm nhiều hơn do hơi thở bị ép qua một lỗ nhỏ hơn.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, nam giới cũng có xu hướng uống nhiều rượu hơn và có thể uống quá mức thường xuyên hơn so với nữ giới. (4) Vì rượu có thể làm giãn các cơ ở đường thở và cổ họng, nên thường xuyên ngủ ngáy hơn – và ngủ ít hơn đối với bạn cùng giường.

Cả phụ nữ và nam giới đều có thể cải thiện chất lượng nghỉ ngơi vào ban đêm của họ bằng cách áp dụng một số phương pháp ngủ tốt nhất. Chúng bao gồm tuân thủ cùng một lịch trình thức và ngủ mỗi ngày, tắt nguồn thiết bị điện tử ít nhất một giờ trước khi đi ngủ, giữ cho căn phòng bạn ngủ ở phía mát mẻ (từ 60 đến 67 độ là lý tưởng, theo NSF, (5) và thực hiện một thói quen thư giãn trước khi đi ngủ, chẳng hạn như tắm nước ấm, ăn nhẹ và đọc sách nhẹ nhàng trước khi ngủ.

Nếu bạn tin rằng bạn cần lời khuyên chuyên môn về tình trạng thiếu ngủ của mình, bạn nên duy trì nhật ký giấc ngủ trong khoảng một tuần. Điều này sẽ giúp bác sĩ có được hình ảnh chính xác về lịch sử giấc ngủ của bạn. Bác sĩ có thể đề nghị một thiết bị để giữ cho đường thở của bạn luôn thông thoáng hoặc một kế hoạch giảm cân, dựa trên các triệu chứng và nhu cầu cá nhân của bạn.

Lác mắt, thường được gọi là mắt chéo, xảy ra khi cả hai mắt không nhìn vào cùng một nơi cùng một lúc. Tình trạng này thường phát triển ở những người kiểm soát cơ mắt kém (do tình trạng thần kinh cơ) hoặc bị viễn thị rất nặng.

Lác mắt làm cho mắt bạn đảo theo nhiều cách. Ở những người bị lác do dị ứng, mắt của họ quay vào trong, trong khi những người bị lác ngoài sẽ có mắt quay ra ngoài.

Ở một số người mắc chứng này, mắt của họ hướng lên trên (phì đại) hoặc hướng xuống (nhược thị). Lác mắt cũng khác nhau về tần suất xuất hiện các triệu chứng (liên tục hoặc không liên tục) hoặc nó luôn liên quan đến cùng một mắt (một bên) hay một mắt khác (xen kẽ).

Một số người bị lác cũng có thể nhắm hoặc che một bên mắt khi đọc hoặc làm các công việc gần khác hoặc nghiêng hoặc quay đầu để cố gắng tập trung đúng cách.

Nhiều trẻ sinh ra với vẻ ngoài là hai mắt lé nhưng không bị lác. Điều này thường được gọi là lác giả, và nó có thể do da thừa che phủ góc trong của mắt hoặc sống mũi rộng. Trẻ em thường không có biểu hiện này khi chúng được 1 tuổi.

Ở mắt bình thường, sáu cơ gắn vào mỗi mắt hoạt động song song với nhau, nhận tín hiệu từ não để chỉ đạo chuyển động của chúng.

Bác sĩ đo mắt hoặc bác sĩ nhãn khoa – hai loại bác sĩ mắt – nên đánh giá bất kỳ đứa trẻ nào trên 4 tháng tuổi mà hai mắt của chúng dường như không đồng bộ với nhau mọi lúc.

Do tiền sử gia đình bị lác là một yếu tố nguy cơ của tình trạng này, nên khám bệnh nên bắt đầu với tiền sử bệnh nhân chi tiết, trong đó bác sĩ sẽ hỏi về các triệu chứng hiện tại và bất kỳ vấn đề sức khỏe nào khác, thuốc hoặc các yếu tố môi trường có thể góp phần vào họ.

Họ cũng sẽ hỏi xem có ai trong gia đình bạn đã được chẩn đoán mắc chứng lác mắt hay không.

Bác sĩ nhãn khoa hoặc bác sĩ nhi khoa có thể chẩn đoán lác đơn giản bằng cách nhìn vào mắt. Ngoài ra còn có một số xét nghiệm có thể xác nhận chẩn đoán.

Ngoài việc đánh giá thị lực – mức độ mắt của bạn có thể nhìn thấy – bằng cách sử dụng biểu đồ mắt Snellen, bác sĩ sẽ đánh giá mức độ tập trung, di chuyển và hoạt động của mắt bạn.

Đối với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ có khả năng giao tiếp và hợp tác hạn chế, bác sĩ sẽ kiểm tra sự liên kết bằng cách so sánh vị trí của ánh sáng phản chiếu ra khỏi mỗi mắt. Thử nghiệm này chỉ hoạt động nếu hiện tượng lác mắt đang xảy ra tại thời điểm thử nghiệm.

Ở trẻ em có khả năng giao tiếp và hợp tác – cũng như ở người lớn – lác mắt gián đoạn và lác liên tục đều có thể được chẩn đoán bằng các xét nghiệm “che phủ” hoặc “lác xen kẽ”.

Trong các bài kiểm tra này, bạn hoặc con bạn sẽ được yêu cầu nhìn chằm chằm vào một vật thể. Bác sĩ sẽ quan sát phản ứng của từng mắt khi mắt còn lại được che và mở.

Một bài kiểm tra khác sử dụng lăng kính – các vật thể trong suốt, hình kim tự tháp có thể uốn cong ánh sáng – để phân tích xem mắt bạn hoặc mắt con bạn có được căn chỉnh đúng cách hay không.

Trong hầu hết các trường hợp, lác có thể được điều chỉnh nếu nó được xác định và điều trị sớm.

Mất thị lực vĩnh viễn ở một mắt – một tình trạng được gọi là nhược thị (hay “mắt lười”) – có thể dẫn đến nếu việc điều trị bị trì hoãn. Khoảng 1/3 trẻ em bị lác sẽ bị nhược thị.

Ngoài ra, lác có thể trở lại, ngay cả sau khi điều trị, đặc biệt là ở trẻ em mắc bệnh này. Nên thường xuyên đến gặp bác sĩ nhãn khoa để theo dõi tình trạng bệnh.

Hiện tại, không có loại thuốc kê đơn nào được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) chấp thuận để điều trị chứng lác.

Trong một số trường hợp, kính mắt đặc biệt hoặc kính áp tròng có thể được sử dụng để điều trị mắt lé. Các sản phẩm thị giác này được thiết kế để giúp mắt hoạt động – và chuyển động – cùng nhau.

Nhiều người lớn bị lác mắt từng cơn, nhẹ thấy rằng kính đeo mắt có thể khắc phục được vấn đề.

Bác sĩ cũng có thể khuyên bạn nên vá mắt tốt hơn của bạn hoặc con bạn (mắt không bị ảnh hưởng) để điều trị chứng nhược thị. Vá buộc não phải sử dụng mắt yếu hơn, tăng cường thị lực.

Thấu kính lăng kính thay đổi ánh sáng đi vào mắt và giúp giảm số lượng mắt phải quay để lấy nét.

Liệu pháp thị lực là một loạt các bài tập về mắt được thiết kế để cải thiện khả năng phối hợp và khả năng tập trung của mắt.

Bạn hoặc con bạn có thể cần phẫu thuật chữa mắt lác nếu mắt vẫn không chuyển động chính xác. Phẫu thuật lác mắt thường là một thủ tục ngoại trú được thực hiện trong khi bệnh nhân được gây mê toàn thân.

Bác sĩ phẫu thuật nhãn khoa có thể điều chỉnh mắt của một người tốt hơn bằng cách thay đổi chiều dài hoặc vị trí của cơ mắt. Bác sĩ phẫu thuật sẽ nới lỏng hoặc thắt chặt các cơ mắt, làm cho chúng khỏe hơn hoặc yếu hơn, để điều chỉnh sự liên kết của hai mắt.

Trong một số trường hợp, một loại chỉ khâu có thể điều chỉnh được sử dụng để điều chỉnh sự thẳng hàng của mắt sau khi phẫu thuật hoàn tất.

Phẫu thuật mắt lác không khắc phục được mắt lười. Do đó, bạn có thể cần sử dụng miếng dán mắt và thuốc nhỏ mắt kháng sinh (có hoặc không có corticosteroid) cũng như liệu pháp thị lực sau phẫu thuật.

Nói chung, phẫu thuật có nhiều khả năng thành công hơn nếu nó được thực hiện khi trẻ còn nhỏ.

Không thể ngăn ngừa chứng lác mắt, nhưng các biến chứng của tình trạng này – bao gồm cả giảm thị lực – có thể xảy ra nếu chúng được chẩn đoán và điều trị sớm.

Do đó, trẻ em nên được theo dõi các vấn đề về mắt trong thời kỳ sơ sinh và mẫu giáo, đặc biệt nếu tiền sử gia đình bị lác. Chúng tôi khuyến nghị rằng trẻ em nên tầm soát các vấn đề sức khỏe về mắt trước khi được 6 tháng tuổi và sau đó được kiểm tra lại từ 3 đến 5 tuổi bởi bác sĩ nhi khoa hoặc bác sĩ nhãn khoa.

Nhược thị (mắt lười) là biến chứng phổ biến nhất liên quan đến bệnh lác. Nó xảy ra ở một nửa số trẻ nhỏ hơn mắc bệnh này.

Ngoài ra, tật nhìn đôi (nhìn đôi) có thể xảy ra ở trẻ lớn hơn và người lớn bị lác.

Nhiều trẻ em và người lớn bị lác gặp các vấn đề về giao tiếp xã hội hoặc làm việc do sự xuất hiện và chức năng của mắt họ.

Tổ chức này cung cấp cho bạn thông tin mới nhất về sức khỏe mắt trẻ em, bao gồm các vấn đề liên quan đến bệnh lác. Trang web cũng có thể giúp bạn tìm một bác sĩ nhãn khoa nhi trong khu vực của bạn.

Boston Children’s là một trong những bệnh viện nhi khoa hàng đầu tại Hoa Kỳ. Ngoài việc điều trị cho những người trẻ tuổi bị lác mắt, nó còn có một chương trình dành riêng cho người lớn mắc bệnh này.

Toàn bộ nội dung bài giảng Giáo trình giảng dạy tiếng Trung thương mại Bài 1 của chúng ta tìm hiểu hôm nay đến đây là kết thúc. Các bạn học viên hãy chủ động đăng nhập vào hệ thống ChineMaster mỗi ngày để tự học tiếng Trung hiệu quả tại nhà và hoàn toàn miễn phí nhé.

Hẹn gặp lại các bạn ở bài giảng tiếp theo vào ngày mai.

Trả lời