Học tiếng Trung online
Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 9 giáo trình ôn thi HSK cấp 9

Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 9 giáo trình ôn thi HSK cấp 9

Bài giảng cung cấp ngữ pháp tiếng Trung HSK 9 miễn phí

Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 9 giáo trình ôn thi HSK cấp 9, nội dung bài giảng hôm nay Thầy Vũ chia sẻ cho chúng ta là một phần trích dẫn quan trọng trong chuyên đề luyện thi HSK online. Các bạn học viên hãy chú ý theo dõi và luyện tập theo bài giảng Thầy Vũ cung cấp ở bên dưới nhé. Chỉ cần các bạn chăm chỉ luyện tập mỗi ngày thì chắc chắn rằng kết quả của kì thi HSK sắp tới sẽ được cải thiện một cách rõ rệt. Phương pháp luyện thi HSK online hiện nay được đông đảo các bạn học viên áp dụng, ngay từ bây giờ các bạn hãy thử lên kế hoạch luyện tập cho mình nhé. Chúc các bạn thành công !

Nếu các bạn muốn có thêm kiến thức để oder hàng Taobao tận gốc giá tận xưởng thì hãy tham gia ngay khóa học của Thầy Vũ ở link bên dưới nhé.

Khóa học nhập hàng Taobao tận gốc ChineMaster

Bên dưới là đường link để các bạn đăng ký khóa học giao tiếp trong tiếng Trung cùng Thầy Vũ, chúng ta hãy nhanh chóng tham khảo và đăng ký cho mình một slot phù hợp nhé.

Khóa học tiếng Trung giao tiếp uy tín tại Hà Nội

Để lựa chọn một trung tâm luyện thi HSK hiệu quả thì các bạn hãy tin tưởng lựa chọn ChineMaster, trung tâm hiện nay đang thu hút được đông đảo các bạn học viên theo dõi và học tập các bạn hãy tìm hiểu thêm ở link bên dưới nhé.

Trung tâm tiếng Trung luyện thi HSK TiengTrungHSK

Các bạn học viên hãy ấn vào link bên dưới để sở hữu ngay cho mình một bộ tài liệu tiếng Trung vô cùng bổ ích và hoàn toàn miễn phí để luyện tập tại nhà nhé.

Nội dung bài giảng giáo trình tiếng Trung hay nhất

Toàn bộ những thông tin cần thiết về trung tâm ChineMaster Thầy Vũ đã cung cấp cho các bạn ở bài viết bên dưới, chúng ta hãy chú ý theo dõi và tìm hiểu thêm về trung tâm nhé.

Trung tâm tiếng Trung CS1 Quận Thanh Xuân Hà Nội

Trung tâm tiếng Trung CS2 Quận 10 TPHCM

Hiện nay bộ gõ tiếng Trung SoGou đang thu hút đông đảo lượt người dowload và sử dụng, chúng ta hãy nhanh chóng làm theo hướng dẫn ở link bên dưới để máy tính có một bộ gõ phiên bản tốt nhất nhé.

Dowload bộ gõ tiếng Trung SoGou PinYin có dấu

Để củng cố lại kiến thức cũ trước khi vào bài mới các bạn hãy ấn vào link bên dưới nhé.

Giáo trình phân tích ngữ pháp HSK 8 luyện thi HSK cấp 8

Sau đây là bài giảng của Thầy Vũ biên soạn rất bổ ích, các bạn hãy chú ý theo dõi nhé.

Giáo trình Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 9 giáo trình ôn thi HSK cấp 9

Nội dung bài giảng Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 9 giáo trình ôn thi HSK cấp 9 Thầy Vũ

Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 9 giáo trình ôn thi HSK cấp 9 tiếp tục chương trình đào tạo và giảng dạy khóa học luyện thi chứng chỉ tiếng Trung HSK 9 cấp theo bộ giáo trình học tiếng Trung ChineMaster 9 quyển của Th.S Nguyễn Minh Vũ chủ biên biên tập biên soạn.

如果您患有轻度至中度 BPH,您的医生可能会开一种或多种药物来阻止前列腺生长或缩小前列腺并减轻症状。

α 受体阻滞剂是一种可以放松膀胱颈部和前列腺平滑肌的药物,有助于改善尿流并减少阻塞。这些药物包括 Uroxatral(阿夫唑嗪)、Cardura(多沙唑嗪)、Flomax(坦索罗辛)和 Rapaflo(西洛多辛)。

通常用于治疗勃起功能障碍的磷酸二酯酶 5 抑制剂如希爱力(他达拉非)可以通过放松平滑肌来帮助减轻下尿路症状。

另一种称为 5-α 还原酶抑制剂的药物 – Proscar 和 Propecia(非那雄胺)

Avodart(度他雄胺)——可以通过阻止 DHT 的产生来减缓甚至逆转前列腺的生长。

没有确定的方法来预防 BPH,但您可以通过管理某些 BPH 风险因素来潜在地减少患上 BPH 的机会。

例如,保持活跃和减轻体重可能有助于降低患 BPH 的机会。体内脂肪过多会增加激素水平,这可能会刺激前列腺细胞的生长并导致 BPH。

2018 年 11 月发表在《世界泌尿外科杂志》上的一篇文献综述也发现,饮食可能在 BPH 的发生和预防中发挥作用。

例如,一项研究发现,食用大量脂肪和红肉或蛋白质和蔬菜过少会增加 BPH 的风险。此外,蔬菜、亚麻籽和维生素 D 可能与 BPH 风险降低有关。

但根据 2018 年 11 月发表在《世界泌尿学杂志》上的一篇文章,需要更多的研究来充分揭示饮食对 BPH 发展和预防的影响。

尿液中的血液可能是各种疾病的征兆,尤其是影响肾脏、膀胱、泌尿道或前列腺的疾病。

如果您注意到尿液中有血,您很自然会感到担忧。尿液中可见的血液被称为肉眼血尿。尿液中无法看到且只能用显微镜检测到的血液被称为显微镜下血尿。

无论如何,最好在您的尿液变色的任何时候咨询您的医生,以确定这种变化是无害的还是更严重的。

当您出现血尿时,红细胞会从您的肾脏或泌尿道泄漏到您的尿液中。尿液中的血液并不总是严重疾病的征兆,但它应该被视为可能出现问题的警告信号。

如果您在排尿开始时注意到血液,则出血的来源可能是尿道。如果您在整个排尿过程中注意到血液,则可能是膀胱、肾脏或输尿管的起源。如果您注意到排尿结束时有血,原因可能是膀胱或前列腺。

尿路感染、肾结石和前列腺问题是小血栓的常见原因,有时看起来像咖啡渣。如果您发现尿液中有血块——即使是很小的血块——你应该联系你的医生。较大的血块会阻塞尿液流动并引起不适,它们通常是医疗紧急情况的征兆。

虽然脱水不太可能是尿液中带血的直接原因,但它可能导致导致血尿的病症。例如,由于持续脱水导致的尿量减少会导致肾结石,从而导致尿中带血。当极端运动导致尿液中的血液时,脱水也可能是一个促成因素。

儿童尿液中的可见血和显微镜血都可能是健康状况的征兆或发展为健康状况的风险。

如果可以看到红色、粉红色或棕色,则可能是由于药物治疗或食用某些食物所致。无论如何,如果父母发现孩子的尿液有任何异常的颜色变化,他们应该咨询医生。

为了确定尿血的原因,您的医生通常会首先与您讨论您的病史。他们可能会问您最近是否有任何感染或有血尿家族史。 (2) 您可以通过记下尿液的颜色和气味、小便频率以及小便时是否感到疼痛来为预约做准备。您可能想在手机上拍下变色尿液的照片,以便在预约期间展示给您的医生。

您的医生也可能会进行多项检查。尿液分析可以检测显微镜下的血尿,还可以检测尿路感染或肾结石。如果尿液分析不能确定原因,您的医生也可能会进行 CT 扫描、MRI 或超声波检查。他们可能还想通过膀胱镜检查检查膀胱和尿道,将带有摄像头的管子插入您的膀胱。

“许多医生和患者低估了寻找尿液中带血原因的重要性,”安妮舒克曼说。

Giáo án bài giảng hướng dẫn luyện tập chú thích phiên âm tiếng Trung HSK cho bài giảng Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 9 giáo trình ôn thi HSK cấp 9.

Rúguǒ nín huàn yǒu qīng dù zhì zhōng dù BPH, nín de yīshēng kěnéng huì kāi yī zhǒng huò duō zhǒng yàowù lái zǔzhǐ qiánlièxiàn shēngzhǎng huò suōxiǎo qiánlièxiàn bìng jiǎnqīng zhèngzhuàng.

A shòu tǐ zǔ zhì jì shì yī zhǒng kěyǐ fàngsōng pángguāng jǐng bù hé qiánlièxiàn pínghuájī di yàowù, yǒu zhù yú gǎishàn niào liú bìng jiǎnshǎo zǔsè. Zhèxiē yàowù bāokuò Uroxatral(ā fū zuò qín),Cardura(duō shā zuò qín),Flomax(tǎn suǒ luó xīn) hé Rapaflo(xī luò duō xīn).

Tōngcháng yòng yú zhìliáo bóqǐ gōngnéng zhàng’ài de línsuān èr zhǐ méi 5 yìzhì jì rú xī ài lì (tā dá lā fēi) kěyǐ tōngguò fàngsōng pínghuájī lái bāngzhù jiǎnqīng xià niào lù zhèngzhuàng.

Lìng yī zhǒng chēng wèi 5-a huányuán méi yìzhì jì di yàowù – Proscar hé Propecia(fēi nà xióng àn)

Avodart(dù tā xióng àn)——kěyǐ tōngguò zǔzhǐ DHT de chǎnshēng lái jiǎnhuǎn shènzhì nìzhuǎn qiánlièxiàn de shēngzhǎng.

Méiyǒu quèdìng de fāngfǎ lái yùfáng BPH, dàn nín kěyǐ tōngguò guǎnlǐ mǒu xiē BPH fēngxiǎn yīnsù lái qiánzài dì jiǎnshǎo huàn shàng BPH de jīhuì.

Lìrú, bǎochí huóyuè hé jiǎnqīng tǐzhòng kěnéng yǒu zhù yú jiàngdī huàn BPH de jīhuì. Tǐnèi zhīfángguò duō hui zēngjiā jīsù shuǐpíng, zhè kěnéng huì cìjī qiánlièxiàn xìbāo de shēngzhǎng bìng dǎozhì BPH.

2018 Nián 11 yuè fābiǎo zài “shìjiè mìniào wàikē zázhì” shàng de yī piān wénxiàn zòngshù yě fāxiàn, yǐnshí kěnéng zài BPH de fǎ shēng hé yùfáng zhōng fāhuī zuòyòng.

Lìrú, yī xiàng yánjiū fāxiàn, shíyòng dàliàng zhīfáng hé hóng ròu huò dànbáizhí hé shūcàiguò shǎo huì zēngjiā BPH de fēngxiǎn. Cǐwài, shūcài, yàmá zǐ hé wéishēngsù D kěnéng yǔ BPH fēngxiǎn jiàngdī yǒuguān.

Dàn gēnjù 2018 nián 11 yuè fābiǎo zài “shìjiè mìniào xué zázhì” shàng de yī piān wénzhāng, xūyào gèng duō de yánjiū lái chōngfèn jiēshì yǐnshí duì BPH fāzhǎn hé yùfáng de yǐngxiǎng.

Niào yè zhōng de xiěyè kěnéng shì gè zhǒng jíbìng de zhēngzhào, yóuqí shì yǐngxiǎng shènzàng, pángguāng, mìniàodào huò qiánlièxiàn de jíbìng.

Rúguǒ nín zhùyì dào niào yè zhōng yǒu xuè, nín hěn zìrán huì gǎndào dānyōu. Niào yè zhōng kějiàn de xiěyè bèi chēng wèi ròuyǎn xiěniào. Niào yè zhōng wúfǎ kàn dào qiě zhǐ néng yòng xiǎnwéijìng jiǎncè dào de xiěyè bèi chēng wèi xiǎnwéijìng xià xiěniào.

Wúlùn rúhé, zuì hǎo zài nín de niào yè biànsè de rènhé shíhòu zīxún nín de yīshēng, yǐ quèdìng zhè zhǒng biànhuà shì wú hài de háishì gèng yánzhòng de.

Dāng nín chūxiàn xiěniào shí, hóngxìbāo huì cóng nín de shènzàng huò mìniàodào xièlòu dào nín de niào yè zhōng. Niào yè zhōng de xiěyè bìng bù zǒng shì yánzhòng jíbìng de zhēngzhào, dàn tā yīnggāi bèi shì wéi kěnéng chūxiàn wèntí de jǐnggào xìnhào.

Rúguǒ nín zài páiniào kāishǐ shí zhùyì dào xiěyè, zé chūxiě de láiyuán kěnéng shì niào dào. Rúguǒ nín zài zhěnggè páiniào guòchéng zhōng zhùyì dào xiěyè, zé kěnéng shì pángguāng, shènzàng huò shūniàoguǎn de qǐyuán. Rúguǒ nín zhùyì dào páiniào jiéshù shí yǒu xuè, yuányīn kěnéng shì pángguāng huò qiánlièxiàn.

Niào lù gǎnrǎn, shèn jiéshí hé qiánlièxiàn wèntí shì xiǎo xuèshuān de chángjiàn yuányīn, yǒushí kàn qǐlái xiàng kāfēi zhā. Rúguǒ nín fāxiàn niào yè zhōng yǒu xiěkuài——jíshǐ shì hěn xiǎo de xiěkuài——nǐ yīnggāi liánxì nǐ de yīshēng. Jiào dà de xiěkuài huì zǔsè niào yè liúdòng bìng yǐnqǐ bùshì, tāmen tōngcháng shì yīliáo jǐnjí qíngkuàng de zhēngzhào.

Suīrán tuōshuǐ bù tài kěnéng shì niào yè zhōng dài xiě de zhíjiē yuányīn, dàn tā kěnéng dǎozhì dǎozhì xiěniào de bìngzhèng. Lìrú, yóuyú chíxù tuōshuǐ dǎozhì de niào liàng jiǎnshǎo huì dǎozhì shèn jiéshí, cóng’ér dǎozhì niào zhōng dài xiě. Dāng jíduān yùndòng dǎozhì niào yè zhōng de xiěyè shí, tuōshuǐ yě kěnéng shì yīgè cùchéng yīnsù.

Értóng niào yè zhōng de kějiàn xiě hé xiǎnwéijìng xuè dōu kěnéng shì jiànkāng zhuàngkuàng de zhēngzhào huò fāzhǎn wèi jiànkāng zhuàngkuàng de fēngxiǎn.

Rúguǒ kěyǐ kàn dào hóngsè, fěnhóng sè huò zōngsè, zé kěnéng shì yóuyú yàowù zhìliáo huò shíyòng mǒu xiē shíwù suǒ zhì. Wúlùn rúhé, rúguǒ fùmǔ fāxiàn háizi de niào yè yǒu rènhé yìcháng de yánsè biànhuà, tāmen yīnggāi zīxún yīshēng.

Wèile quèdìng niàoxiě de yuányīn, nín de yīshēng tōngcháng huì shǒuxiān yǔ nín tǎolùn nín de bìngshǐ. Tāmen kěnéng huì wèn nín zuìjìn shìfǒu yǒu rènhé gǎnrǎn huò yǒu xiěniào jiāzú shǐ. (2) Nín kěyǐ tōngguò jì xià niào yè de yánsè hé qìwèi, xiǎobiàn pínlǜ yǐjí xiǎobiàn shí shìfǒu gǎndào téngtòng lái wèi yùyuē zuò zhǔnbèi. Nín kěnéng xiǎng zài shǒujī shàng pāi xià biànsè niào yè de zhàopiàn, yǐbiàn zài yùyuē qíjiān zhǎnshì gěi nín de yīshēng.

Nín de yīshēng yě kěnéng huì jìnxíng duō xiàng jiǎnchá. Niào yè fēnxī kěyǐ jiǎncè xiǎnwéijìng xià de xiěniào, hái kěyǐ jiǎncè niào lù gǎnrǎn huò shèn jiéshí. Rúguǒ niào yè fēnxī bùnéng quèdìng yuányīn, nín de yīshēng yě kěnéng huì jìnxíng CT sǎomiáo,MRI huò chāoshēngbō jiǎnchá. Tāmen kěnéng hái xiǎng tōngguò pángguāng jìng jiǎnchá jiǎnchá pángguāng hé niào dào, jiāng dài yǒu shèxiàngtóu de guǎnzi chārù nín de pángguāng.

“Xǔduō yīshēng hé huànzhě dīgūle xúnzhǎo niào yè zhōng dài xiě yuányīn de zhòngyào xìng,” ānnī shū kè màn shuō.

Hướng dẫn luyện tập dịch văn bản tiếng Trung HSK ứng dụng sang tiếng Việt Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 9 giáo trình ôn thi HSK cấp 9.

Nếu bạn bị BPH nhẹ đến trung bình, bác sĩ có thể sẽ kê một hoặc nhiều loại thuốc để ngăn chặn sự phát triển hoặc thu nhỏ tuyến tiền liệt và giảm các triệu chứng.

Thuốc chẹn alpha là một loại thuốc làm giãn cơ trơn của cổ bàng quang và tuyến tiền liệt, giúp cải thiện lưu lượng nước tiểu và giảm tắc nghẽn. Những loại thuốc này bao gồm Uroxatral (alfuzosin), Cardura (doxazosin), Flomax (tamsulosin) và Rapaflo (silodosin).

Thường được kê đơn cho chứng rối loạn cương dương, các chất ức chế phosphodiesterase-5 như Cialis (tadalafil) có thể giúp giảm các triệu chứng đường tiết niệu dưới bằng cách thư giãn các cơ trơn.

Một loại thuốc khác được gọi là chất ức chế 5-alpha reductase – Proscar và Propecia (Finasteride)

Avodart (dutasteride) – có thể làm chậm và thậm chí đảo ngược sự phát triển của tuyến tiền liệt bằng cách ngăn chặn việc sản xuất DHT.

Không có cách dứt điểm nào để ngăn ngừa rầy nâu, nhưng bạn có thể giảm khả năng mắc bệnh bằng cách quản lý một số yếu tố nguy cơ BPH.

Ví dụ, duy trì hoạt động và giảm cân có thể giúp giảm nguy cơ mắc BPH. Có quá nhiều chất béo trong cơ thể có thể làm tăng nồng độ hormone, điều này có thể kích thích sự phát triển của các tế bào tuyến tiền liệt và dẫn đến BPH.

Một đánh giá tài liệu được công bố vào tháng 11 năm 2018 trên Tạp chí Thế giới về Tiết niệu cũng cho thấy rằng chế độ ăn uống có thể đóng một vai trò trong sự phát triển và ngăn ngừa rầy nâu.

Ví dụ, một nghiên cứu cho thấy ăn nhiều chất béo và thịt đỏ hoặc quá ít protein và rau quả có liên quan đến việc tăng nguy cơ mắc BPH. Ngoài ra, rau, hạt lanh và vitamin D có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh rầy nâu.

Nhưng cần có nhiều nghiên cứu hơn nữa để tiết lộ đầy đủ ảnh hưởng của chế độ ăn uống đối với sự phát triển và phòng ngừa rầy nâu, theo một bài báo được xuất bản vào tháng 11 năm 2018 trên Tạp chí Tiết niệu Thế giới.

Máu trong nước tiểu của bạn có thể là dấu hiệu của nhiều bệnh lý khác nhau, đặc biệt là những bệnh ảnh hưởng đến thận, bàng quang, đường tiết niệu hoặc tuyến tiền liệt.

Điều tự nhiên là bạn cảm thấy lo lắng nếu thấy máu trong nước tiểu của mình. Có thể nhìn thấy máu trong nước tiểu của bạn được gọi là tiểu máu tổng thể. Máu trong nước tiểu mà bạn không thể nhìn thấy và chỉ có thể phát hiện bằng kính hiển vi được gọi là tiểu máu vi thể.

Dù vậy, tốt nhất là bạn nên hỏi ý kiến bác sĩ bất cứ lúc nào nếu nước tiểu của bạn bị đổi màu để xác định xem sự thay đổi đó là vô hại hay nghiêm trọng hơn.

Khi bạn bị tiểu máu, các tế bào hồng cầu rò rỉ từ thận hoặc đường tiết niệu vào nước tiểu của bạn. Máu trong nước tiểu của bạn không phải lúc nào cũng là dấu hiệu của một tình trạng bệnh lý nghiêm trọng, nhưng nó nên được coi là dấu hiệu cảnh báo rằng có thể có điều gì đó không ổn.

Nếu bạn nhận thấy máu khi bắt đầu đi tiểu, nguồn gốc của máu có thể là niệu đạo. Nếu bạn nhận thấy máu khi đi tiểu, có thể nguyên nhân là do bàng quang, thận hoặc niệu quản của bạn. Nếu bạn nhận thấy máu ở cuối dòng đi tiểu, nguyên nhân có thể là bàng quang hoặc tuyến tiền liệt.

Nhiễm trùng đường tiết niệu, sỏi thận và các vấn đề về tuyến tiền liệt là những nguyên nhân phổ biến gây ra các cục máu đông nhỏ, đôi khi có thể trông giống như bã cà phê. Nếu bạn nhận thấy cục máu đông trong nước tiểu – ngay cả những cục nhỏ – bạn nên liên hệ với bác sĩ. Các cục máu đông lớn hơn có thể chặn dòng chảy của nước tiểu và gây khó chịu và chúng thường là dấu hiệu của trường hợp cấp cứu y tế.

Mặc dù mất nước ít có khả năng là nguyên nhân trực tiếp gây tiểu ra máu, nhưng nó có thể dẫn đến các tình trạng có thể gây tiểu máu. Ví dụ, lượng nước tiểu thấp do mất nước liên tục có thể dẫn đến sỏi thận có thể gây ra máu trong nước tiểu. Mất nước cũng có thể là một yếu tố góp phần khi tập thể dục quá sức gây ra máu trong nước tiểu.

Cả máu có thể nhìn thấy và vi thể trong nước tiểu của trẻ em đều có thể là dấu hiệu của một tình trạng bệnh lý hoặc nguy cơ phát triển một tình trạng bệnh lý.

Nếu có màu đỏ, hồng hoặc nâu, sự thay đổi đó có thể là do dùng thuốc hoặc ăn một số loại thực phẩm. Dù vậy, cha mẹ nên hỏi ý kiến bác sĩ nếu nhận thấy bất kỳ sự thay đổi màu sắc bất thường nào trong nước tiểu của con mình.

Để xác định nguyên nhân gây ra máu trong nước tiểu, bác sĩ thường sẽ bắt đầu bằng cách thảo luận về bệnh sử của bạn với bạn. Họ có thể hỏi bạn có bị nhiễm trùng gần đây không hoặc có tiền sử gia đình mắc chứng tiểu máu hay không. (2) Bạn có thể chuẩn bị cho cuộc hẹn của mình bằng cách ghi lại một số ghi chú về màu sắc và mùi của nước tiểu, cũng như tần suất bạn đi tiểu và liệu bạn có bị đau khi đi tiểu hay không. Bạn có thể muốn chụp ảnh nước tiểu đổi màu của mình trên điện thoại di động để có thể cho bác sĩ xem trong cuộc hẹn.

Bác sĩ của bạn cũng có thể thực hiện một số xét nghiệm. Phân tích nước tiểu có thể phát hiện tiểu máu vi thể và cũng có thể kiểm tra nhiễm trùng đường tiết niệu hoặc sỏi thận. Nếu phân tích nước tiểu không xác định được nguyên nhân, bác sĩ cũng có thể tiến hành chụp CT, MRI hoặc siêu âm. Họ cũng có thể muốn kiểm tra bàng quang và niệu đạo thông qua nội soi bàng quang, nơi một ống có gắn camera được đưa vào bàng quang của bạn.

Anne Schuckman nói: “Nhiều bác sĩ và bệnh nhân đánh giá thấp tầm quan trọng của việc tìm kiếm nguyên nhân gây tiểu ra máu.

Nội dung bài giảng hôm nay chúng ta tìm hiểu đến đây là kết thúc. Các bạn học viên hãy theo dõi thêm kiến thức tiếng Trung miễn phí thông qua website ChineMaster nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở buổi học tiếp theo vào ngày mai.

Trả lời