Học tiếng Trung online
Luyện thi HSK 9 online Đọc hiểu tiếng Trung HSK 9 bài 2

Luyện thi HSK 9 online Đọc hiểu tiếng Trung HSK 9 bài 2

Chuyên đề luyện thi HSK 9 online Đọc hiểu tiếng Trung HSK 9 Thầy Vũ

Luyện thi HSK 9 online Đọc hiểu tiếng Trung HSK 9 bài 2, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục luyện tập với chuyên đề đọc hiểu do Th.s Nguyễn Minh Vũ biên soạn miễn phí dành cho các bạn. Chúng ta có thể thông qua bài giảng này tích lũy vô vàng kiến thức bổ ích cho kì thi HSK sắp tới, vì vậy các bạn đừng nên bỏ lỡ nhé. Kì thi HSK lần này đã có chút thay đổi, hiện nay kì thi HSK sẽ chia là 9 cấp bậc các bạn hãy lưu ý sự thay đổi này để có phương pháp ôn luyện cho hiệu quả nhé. Các bạn có thể luyện thi online đồng thời có thể đăng ký luyện thi tại trung tâm luyện thi HSK ChineMaster, các bạn hãy tìm hiểu khóa học thật kĩ và đăng ký tham gia ôn thi cùng Thầy Vũ tại trung tâm nhé.

Trung tâm tiếng Trung uy tín ChineMaster hiện đã có mặt tại hai thành phố, đã là trung tâm đứng TOP được học viên đánh giá khách quan và được đông đảo các bạn học viên tham gia học tại đây. Các bạn hãy tìm hiểu thêm thông tin ở link bên dưới nhé.

Trung tâm tiếng Trung Quận 10 TPHCM

Trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân Hà Nội

Bên dưới là link đăng ký khóa học oder hàng Taobao từ a-z các bạn có thể tham khảo cụ thể hơn về cách thức nhập hàng Trung Quốc tận gốc nhé.

Khóa học nhập hàng Taobao tận gốc Thầy Vũ

Các bạn học viên nên dowload bộ gõ tiếng Trung SoGou ở link bên dưới về sử dụng, vì đây là bộ gõ tiếng Trung phiên bản tốt nhất hiện nay được rất nhiều sử dụng ở thời điểm hiện tại.

Dowload bộ gõ tiếng Trung SoGou PinYin miễn phí

Nếu các bạn đang tìm kiếm khóa học giao tiếp từ cơ bản đến nâng cao thì có thể tham khảo thêm về khóa học của trung tâm tiếng Trung ChineMaster, khóa học giao tiếp tại đây đã được đánh giá rất cao, đạt được hiệu quả trong một thời gian ngắn. Các bạn hãy tìm hiểu ở link Thầy Vũ cung cấp ở bên dưới nhé.

Học tiếng Trung giao tiếp uy tín tại TPHCM

Học tiếng Trung giao tiếp uy tín tại Hà Nội

Trước khi vào bài mới các bạn hãy ôn lại kiến thức cũ ở link bên dưới nhé.

Luyện thi HSK 9 online Đọc hiểu tiếng Trung HSK 9 bài 1

Sau đây là bài giảng của Thầy Vũ biên soạn rất bổ ích, các bạn hãy chú ý theo dõi nhé.

Luyện thi HSK 9 online Đọc hiểu tiếng Trung HSK 9 bài 2

Nội dung bài giảng Luyện thi HSK 9 online Đọc hiểu tiếng Trung HSK 9 ChineMaster

Luyện thi HSK 9 online Đọc hiểu tiếng Trung HSK 9 bài 2 tiếp tục nội dung giáo trình luyện thi HSK online HSK cấp 9 trên website luyện thi tiếng Trung HSK online uy tín của Trung tâm tiếng Trung luyện thi HSK ChineMaster gồm ChineMaster Quận 10 Sài Gòn TP HCM và ChineMaster Quận Thanh Xuân Hà Nội. Chúng ta cùng xem chi tiết bài giảng trực tuyến lớp luyện thi HSK online ngày 25 tháng 4 năm 2021 ngay bên dưới này nhé.

他们批评过度关注官方最低工资确定程序。强大的利益相关者之间关于最低工资应该达到多少以及应该使用哪种方法来计算最低工资的形式和技术辩论只能走得那么远。

他们以全球为例,例如美国的“争取15美元”运动,他们认为越南目前的最低工资确定程序不够充分,绝不会导致为保证工人的生活工资而大幅度提高工资。取而代之的是,需要社会运动和基层积极性来赢得这种增长-例如,正是激进主义创造了当前的最低工资制度。

过于关注最低工资结构的另一个问题是,除了需要薪水之外,工人还依赖于其他重要福利,例如雇主的社会保险金和传统的第13个月Tet奖金–农历新年结束时,许多人需要用它来购买房屋门票和给家人的礼物。

许多雇主减少这些其他福利是为了在最低工资上涨的情况下降低劳动力成本(与此同时,最低工资也随之缓慢上涨)。 Tet奖金正越来越失去,因为雇主要么不付钱,要么“支付”工人剩余的股票来代替任何实际的钱。社会保险基金遇到了大麻烦,可能很快就会出现赤字。许多雇主没有按照规定向基金付款。

关于最低工资,还有一些未解决的法律问题。例如,目前尚不清楚最低工资政策是否以及有多少工人受到保护。

兼职工人是一个特殊的问题。胡志明市劳动法专家兼顾问杜哈指出:“《劳动法》第34.3条规定,兼职员工具有与全职员工一样的权利和义务”,其中包括最低工资制度的涵盖。城市。

“但是,这是一个实际问题。每年公布的最低工资率是针对全职员工的。没有明确的规定或指导说明如何计算兼职雇员的最低工资率。”然后,在实践中,雇主可能会以他们认为合适的任何方式应用(或不应用)兼职雇员的最低工资率。

哈还补充说,要受到最低工资政策的保护,工人需要签订劳动合同。许多都没有这个。在员工和独立承包商之间,很多人都在一个模糊的灰色区域工作。诸如Grab和Uber司机之类的零工经济工人没有被归类为工人,因此没有保证的收入。此外,Ha补充说,即使一个工人显然处于雇佣关系中,“许多雇主现在都与他们的工人签订民事合同”(法律上与劳动合同不同)是“为了避免劳动标准”。这也就此类工人是否被最低工资覆盖产生了法律上的不确定性。

关于越南与全球供应链关系的本质,还有最后一个更根本的问题。正如国际劳工组织越南国家主任Chang Hee-Lee在最近的一次采访中指出的那样,生产出口商品的公司通常被困在最低工资和全球买家需求之间。

多年来,全球买家愿意为诸如服装之类的产品支付的价格保持不变。随之而来的是,上述买家要求提高效率,并在某些情况下通过有说服力的企业社会责任计划来改善工厂的健康和安全-但供应链顶端的跨国公司没有任何愿意为产品支付更多费用的意愿。产品或向供应商工厂捐款以帮助他们做到这一点。

因此,越南的许多工厂发现,他们的利润率被全球购买力最强的买家所压低,而最低工资增长却压低了利润率。结果,他们违反最低工资标准,有时可能无法支付。

越南现行的最低工资制度的建立是为了提供一种稳定和可持续的方式,以谈判每年合理的最低工资增长。这种结构肯定比没有结构要好,而且劳工观察者和研究人员每年都热切关注谈判。

但是,仅仅关注最低工资谈判,就存在着无法忽视或解决的深层问题。如果这些问题没有得到解决,那么在某些时候,将不得不有所作为。

Phiên âm tiếng Trung HSK 9 online cho bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 9 online Luyện thi HSK 9 online Đọc hiểu tiếng Trung HSK 9 bài 2

Tāmen pīpíng guòdù guānzhù guānfāng zuìdī gōngzī quèdìng chéngxù. Qiángdà de lìyì xiāngguān zhě zhī jiān guānyú zuìdī gōngzī yīnggāi dádào duōshǎo yǐjí yīnggāi shǐyòng nǎ zhǒng fāngfǎ lái jìsuàn zuìdī gōngzī de xíngshì hé jìshù biànlùn zhǐ néng zǒu dé nàme yuǎn.

Tāmen yǐ quánqiú wéi lì, lìrú měiguó de “zhēngqǔ 15 měiyuán” yùndòng, tāmen rènwéi yuènán mùqián de zuìdī gōngzī quèdìng chéngxù bùgòu chōngfèn, jué bù huì dǎozhì wèi bǎozhèng gōngrén de shēnghuó gōngzī ér dà fúdù tígāo gōngzī. Qǔ’érdàizhī dì shì, xūyào shèhuì yùndòng hé jīcéng jījíxìng lái yíngdé zhè zhǒng zēngzhǎng-lìrú, zhèng shì jījìn zhǔyì chuàng zào liǎo dàng qián de zuìdī gōngzī zhìdù.

Guòyú guānzhù zuìdī gōngzī jiégòu de lìng yīgè wèntí shì, chúle xūyào xīnshuǐ zhī wài, gōngrén hái yīlài yú qítā zhòngyào fúlì, lìrú gùzhǔ de shèhuì bǎoxiǎn jīn hé chuántǒng de dì 13 gè yuè Tet jiǎngjīn–nónglì xīnnián jiéshù shí, xǔduō rén xūyào yòng tā lái gòumǎi fángwū ménpiào hé gěi jiārén de lǐwù.

Xǔduō gùzhǔ jiǎnshǎo zhèxiē qítā fúlì shì wèile zài zuìdī gōngzī shàngzhǎng de qíngkuàng xià jiàngdī láodònglì chéngběn (yǔ cǐ tóngshí, zuìdī gōngzī yě suí zhī huǎnmàn shàngzhǎng). Tet jiǎngjīn zhèng yuè lái yuè shīqù, yīnwèi gùzhǔ yàome bú fù qián, yàome “zhīfù” gōngrén shèngyú de gǔpiào lái dàitì rènhé shíjì de qián. Shèhuì bǎoxiǎn jījīn yù dàole dà máfan, kěnéng hěn kuài jiù huì chūxiàn chìzì. Xǔduō gùzhǔ méiyǒu ànzhào guīdìng xiàng jījīn fùkuǎn.

Guānyú zuìdī gōngzī, hái yǒu yīxiē wèi jiějué de fǎlǜ wèntí. Lìrú, mùqián shàng bù qīngchǔ zuìdī gōngzī zhèngcè shìfǒu yǐjí yǒu duōshǎo gōngrén shòudào bǎohù.

Jiānzhí gōngrén shì yīgè tèshū de wèntí. Húzhìmíng shì láodòng fǎ zhuānjiā jiān gùwèn dù hā zhǐchū:““Láodòng fǎ” dì 34.3 Tiáo guīdìng, jiānzhí yuángōng jùyǒu yǔ quánzhí yuángōng yīyàng de quánlì hé yìwù”, qízhōng bāokuò zuìdī gōngzī zhìdù de hángài. Chéngshì.

“Dànshì, zhè shì yīgè shíjì wèntí. Měinián gōngbù de zuìdī gōngzī lǜ shì zhēnduì quánzhí yuángōng de. Méiyǒu míngquè de guīdìng huò zhǐdǎo shuōmíng rúhé jìsuàn jiānzhí gùyuán de zuìdī gōngzī lǜ.” Ránhòu, zài shíjiàn zhōng, gùzhǔ kěnéng huì yǐ tāmen rènwéi héshì de rènhé fāngshì yìngyòng (huò bù yìngyòng) jiānzhí gùyuán de zuìdī gōngzī lǜ.

Hā hái bǔchōng shuō, yào shòudào zuìdī gōngzī zhèngcè de bǎohù, gōngrén xūyào qiāndìng láodòng hétóng. Xǔduō dōu méiyǒu zhège. Zài yuángōng hé dúlì chéngbāo shāng zhī jiān, hěnduō rén dōu zài yīgè móhú de huīsè qūyù gōngzuò. Zhūrú Grab hé Uber sījī zhī lèi de línggōng jīngjì gōngrén méiyǒu bèi guī lèi wèi gōngrén, yīncǐ méiyǒu bǎozhèng de shōurù. Cǐwài,Ha bǔchōng shuō, jíshǐ yīgè gōngrén xiǎnrán chǔyú gùyōng guānxì zhōng,“xǔduō gùzhǔ xiànzài dōu yǔ tāmen de gōngrén qiāndìng mínshì hétóng”(fǎlǜ shàng yǔ láodòng hétóng bùtóng) shì “wèile bìmiǎn láodòng biāozhǔn”. Zhè yě jiùcǐ lèi gōngrén shìfǒu bèi zuìdī gōngzī fùgài chǎnshēngle fǎlǜ shàng de bù quèdìng xìng.

Guānyú yuènán yǔ quánqiú gōngyìng liàn guānxì de běnzhí, hái yǒu zuìhòu yīgè gèng gēnběn de wèntí. Zhèngrú guójì láogōng zǔzhī yuènán guójiā zhǔrèn Chang Hee-Lee zài zuìjìn de yīcì cǎifǎng zhōng zhǐchū dì nàyàng, shēngchǎn chūkǒu shāngpǐn de gōngsī tōngcháng bèi kùn zài zuìdī gōngzī hé quánqiú mǎi jiā xūqiú zhī jiān.

Duōnián lái, quánqiú mǎi jiā yuànyì wèi zhūrú fúzhuāng zhī lèi de chǎnpǐn zhīfù de jiàgé bǎochí bù biàn. Suí zhī ér lái de shì, shàngshù mǎi jiā yāoqiú tígāo xiàolǜ, bìng zài mǒu xiē qíngkuàng xià tōngguò yǒu shuōfú lì de qǐyè shèhuì zérèn jìhuà lái gǎishàn gōngchǎng de jiànkāng hé ānquán-dàn gōngyìng liàn dǐngduān dì kuàguó gōngsī méiyǒu rènhé yuànyì wèi chǎnpǐn zhīfù gèng duō fèiyòng de yìyuàn. Chǎnpǐn huò xiàng gōngyìng shāng gōngchǎng juānkuǎn yǐ bāngzhù tāmen zuò dào zhè yīdiǎn.

Yīncǐ, yuènán de xǔduō gōngchǎng fāxiàn, tāmen de lìrùn lǜ bèi quánqiú gòumǎilì zuì qiáng de mǎi jiā suǒ yādī, ér zuìdī gōngzī zēngzhǎng què yādīle lìrùn lǜ. Jiéguǒ, tāmen wéifǎn zuìdī gōngzī biāozhǔn, yǒushí kěnéng wúfǎ zhīfù.

Yuènán xiànxíng de zuìdī gōngzī zhìdù de jiànlì shì wèile tígōng yī zhǒng wěndìng hàn kě chíxù de fāngshì, yǐ tánpàn měinián hélǐ de zuìdī gōngzī zēngzhǎng. Zhè zhǒng jiégòu kěndìng bǐ méiyǒu jiégòu yàohǎo, érqiě láogōng guānchá zhě hé yánjiū rényuán měinián dōu rèqiè guānzhù tánpàn.

Dànshì, jǐnjǐn guānzhù zuìdī gōngzī tánpàn, jiù cúnzàizhe wúfǎ hūshì huò jiějué de shēncéng wèntí. Rúguǒ zhèxiē wèntí méiyǒu dédào jiějué, nàme zài mǒu xiē shíhòu, jiāng bùdé bù yǒu suǒ zuòwéi.

Phiên dịch tiếng Trung HSK 9 online sang tiếng Việt Luyện thi HSK 9 online Đọc hiểu tiếng Trung HSK 9 bài 2

Họ chỉ trích việc tập trung quá mức vào các thủ tục ấn định mức lương tối thiểu chính thức. Các cuộc tranh luận chính thức và kỹ thuật giữa các bên liên quan mạnh mẽ về mức lương tối thiểu nên là bao nhiêu và phương pháp luận nào nên được sử dụng để tính toán nó chỉ có thể đi xa.

Dựa trên các ví dụ toàn cầu, chẳng hạn như chiến dịch “Chiến đấu vì 15 đô la” của Mỹ, họ cho rằng các thủ tục ấn định mức lương tối thiểu hiện tại ở Việt Nam là không phù hợp và sẽ không bao giờ dẫn đến mức tăng lương lớn cần thiết để đảm bảo mức lương đủ sống cho người lao động. Thay vào đó, một phong trào xã hội và hoạt động tích cực cấp cơ sở sẽ được yêu cầu để giành được sự gia tăng như vậy – chẳng hạn như chính chủ nghĩa tích cực đã tạo ra hệ thống tiền lương tối thiểu hiện tại.

Một vấn đề khác khi tập trung nhiều vào cơ cấu tiền lương tối thiểu là ngoài việc cần lương, người lao động còn phải dựa vào các lợi ích quan trọng khác, chẳng hạn như đóng bảo hiểm xã hội của người sử dụng lao động và thưởng Tết cổ truyền tháng 13 – thêm một tháng lương ở mức Cuối năm âm lịch, mà nhiều người có nhu cầu sử dụng để mua vé về nhà và làm quà cho gia đình.

Nhiều người sử dụng lao động giảm những lợi ích khác này để giảm chi phí lao động của họ khi mức lương tối thiểu đang tăng lên (và mức lương tăng chậm tại thời điểm đó). Tiền thưởng Tết ngày càng mất đi do người sử dụng lao động không trả, hoặc “trả” cho người lao động hàng tồn đọng thay cho bất kỳ khoản tiền thực tế nào. Quỹ bảo hiểm xã hội đang gặp khó khăn lớn, có thể sớm thâm hụt. Nhiều người sử dụng lao động đã không nộp vào quỹ, trái quy định.

Ngoài ra còn có những vấn đề pháp lý chưa được giải quyết xung quanh mức lương tối thiểu. Chẳng hạn, không rõ liệu có bao nhiêu người lao động được bảo vệ bởi chính sách tiền lương tối thiểu.

Công nhân bán thời gian là một vấn đề đặc biệt. “Điều 34.3 của Bộ luật Lao động nói rằng nhân viên bán thời gian có các quyền và nghĩa vụ như nhân viên chính thức” – bao gồm việc được bao phủ bởi hệ thống lương tối thiểu, Đỗ Hà, chuyên gia tư vấn và luật lao động có trụ sở tại Hồ Chí Minh chỉ ra Thành phố.

“Tuy nhiên, có một vấn đề thực tế. Mức lương tối thiểu được công bố hàng năm dành cho nhân viên làm việc toàn thời gian. Không có quy định hoặc hướng dẫn rõ ràng nào nói rằng mức lương tối thiểu nên được tính như thế nào đối với nhân viên bán thời gian ”. Trên thực tế khi đó, người sử dụng lao động có thể áp dụng – hoặc không áp dụng – mức lương tối thiểu cho nhân viên bán thời gian theo bất kỳ cách nào họ thấy phù hợp.

Ông Hà cũng cho biết thêm, để được bảo vệ bởi chính sách tiền lương tối thiểu, người lao động cần có hợp đồng lao động. Và nhiều người không có điều này. Rất nhiều người làm việc trong một khu vực xám xịt không rõ ràng giữa việc là nhân viên và là nhà thầu độc lập. Ví dụ, những người lao động trong nền kinh tế Gigabit, chẳng hạn như tài xế Grab và Uber, không được xếp vào nhóm công nhân, do đó không có thu nhập đảm bảo. Hơn nữa, Hà cho biết thêm, ngay cả khi người lao động rõ ràng là có quan hệ lao động, “nhiều người sử dụng lao động hiện nay ký hợp đồng dân sự với người lao động của họ” – về mặt pháp lý không giống với hợp đồng lao động – “để tránh các tiêu chuẩn lao động”. Điều này cũng tạo ra sự không chắc chắn về mặt pháp lý về việc liệu những người lao động đó có được trả lương tối thiểu hay không.

Có một vấn đề cuối cùng, cơ bản hơn, liên quan đến bản chất mối quan hệ của Việt Nam với các chuỗi cung ứng toàn cầu. Chang Hee-Lee, Giám đốc Tổ chức Lao động Quốc tế Việt Nam, chỉ ra trong một cuộc phỏng vấn gần đây, các công ty sản xuất hàng hóa xuất khẩu thường bị mắc kẹt giữa mức lương tối thiểu tăng và nhu cầu từ người mua toàn cầu.

Mức giá mà người mua toàn cầu sẵn sàng trả cho các sản phẩm, chẳng hạn như hàng may mặc, không thay đổi trong nhiều năm. Điều này đi kèm với các yêu cầu từ những người mua nói trên để cải thiện hiệu quả và, trong một số trường hợp, cải thiện sức khỏe và an toàn của nhà máy thông qua các kế hoạch Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp – nhưng không có bất kỳ sự sẵn sàng nào từ các công ty đa quốc gia ở đầu chuỗi cung ứng để trả nhiều hơn cho sản phẩm hoặc cam kết tiền cho các nhà máy cung cấp để giúp họ thực hiện việc này.

Khi đó, nhiều nhà máy ở Việt Nam nhận thấy tỷ suất lợi nhuận của họ bị ép từ những người mua hàng đầu trên toàn cầu và từ việc tăng lương tối thiểu từ phía dưới. Do đó, họ chống lại việc tăng lương tối thiểu, và đôi khi có thể không trả được.

Hệ thống tiền lương tối thiểu hiện hành của Việt Nam được tạo ra để cung cấp một phương thức ổn định và bền vững để đàm phán mức tăng lương tối thiểu công bằng mỗi năm. Cấu trúc này chắc chắn là tốt hơn không có gì cả, và các nhà nghiên cứu và theo dõi lao động đều quan tâm theo dõi các cuộc đàm phán mỗi năm.

Tuy nhiên, có những vấn đề sâu sắc không thể bị bỏ qua hoặc chỉ đơn giản là tập trung vào các cuộc đàm phán về lương tối thiểu. Nếu những điều này không được giải quyết, thì một lúc nào đó, một cái gì đó sẽ phải cho đi.

Bài giảng của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Chúc các bạn có một buổi học đầy thú vị, hẹn gặp lại các bạn ở bài giảng hấp dẫn hơn vào ngày mai nhé.

Trả lời