Học tiếng Trung online
Bổ trợ kiến thức luyện thi HSK 7 HSK 8 HSK 9 mới nhất

Bổ trợ kiến thức luyện thi HSK 7 HSK 8 HSK 9 mới nhất

Bài tập bổ trợ kiến thức luyện thi HSK 7 HSK 8 HSK 9 ChineMaster Thầy Vũ

Bổ trợ kiến thức luyện thi HSK 7 HSK 8 HSK 9 mới nhất, nhằm hỗ trợ các bạn học viên có được bộ tài liệu luyện thi HSK online hoàn toàn miễn phí, Thầy Vũ đã dày công chọn lọc kiến thức biên soạn bài giảng đăng tải trên hệ thống ChineMaster để các bạn học viên tham khảo. Chúng ta hãy nâng cao kĩ năng làm bài thi HSK thông qua những bài giảng mới mỗi ngày của Thầy Vũ, đồng thời có thể tích lũy được những kiến thức cần thiết mà bản thân còn thiếu. Thầy Vũ sẽ chia sẻ toàn bộ trên website, youtube, page và các trang mạng xã hội khác của ChineMaster, các bạn hãy thường xuyên cập nhật nhé.

Bên dưới là bộ gõ tiếng Trung SoGou để sử dụng trên máy tính hoàn toàn miễn phí, các bạn hãy tải về theo hướng dẫn cụ thể ở link bên dưới nhé.

Dowload bộ gõ tiếng Trung SoGou PinYin miễn phí

Trung tâm tiếng Trung uy tín ChineMaster đã có CS1 tại Hà Nội và CS2 tại TPHCM các bạn hãy nhanh chóng đăng ký cho mình một khóa học phù hợp tại trung tâm nhé.

Trung tâm tiếng Trung Quận 10 TPHCM

Trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân Hà Nội

Các bạn học viên có thể đăng ký luyện thi trực tiếp tại trung tâm theo thông tin cụ thể ở đường link bên dưới nhé.

Trung tâm tiếng Trung luyện thi HSK ChineMaster

Toàn bộ chuyên đề giao tiếp từ cơ bản đến nâng cao Thầy Vũ sẽ trực tiếp đứng lớp giảng dạy cho các bạn, chúng ta có thể tìm hiểu về khóa học ở link bên dưới nhé.

Học tiếng Trung giao tiếp uy tín tại TPHCM

Học tiếng Trung giao tiếp uy tín tại Hà Nội

Để có kiến thức trong lĩnh vực oder hàng Taobao từ a-z các bạn học viên hãy trực tiếp tham khảo ở link bên dưới nhé.

Khóa học nhập hàng Taobao tận gốc Thầy Vũ

Để củng cố lại kiến thức cũ trước khi vào bài mới các bạn hãy ấn vào link bên dưới nhé.

Bài tập tăng cường từ vựng HSK 7 HSK 8 HSK 9 Thầy Vũ

Sau đây là bài giảng của Thầy Vũ biên soạn rất bổ ích, các bạn hãy chú ý theo dõi nhé.

Giáo trình Bổ trợ kiến thức luyện thi HSK 7 HSK 8 HSK 9 mới nhất

Nội dung bài giảng Bổ trợ kiến thức luyện thi HSK 7 HSK 8 HSK 9 mới nhất ChineMaster

Bổ trợ kiến thức luyện thi HSK 7 HSK 8 HSK 9 mới nhất là bài giảng giúp các bạn nâng cao vốn từ vựng tiếng Trung HSK 9 cấp theo tiêu chuẩn mới nhất của Trung Quốc. Hôm nay Thầy Vũ tiếp tục công bố bài giảng ôn tập kiến thức tiếng Trung HSK online miễn phí trên trang web học tiếng Trung HSK online uy tín của Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TPHCM.

世卫组织表示,目前仅在印度发现的一种 Covid-19 变种菌株令人担忧
世卫组织上个月宣布整个菌株为“关注变种”或 VOC,但在周二,它表示只有一个子谱系值得这个标签。

B.1.617.2 变种仍然是一种 VOC,以及其他三种被认为比原始版本更危险的病毒变种,因为它们更易传播、更致命或有可能通过某些疫苗保护。

世卫组织周二表示,在印度首次发现的 Covid-19 Delta 变体中只有一种菌株现在被认为是“值得关注的”,而另外两种菌株已被降级。

该病毒的 B.1.617 变种部分被归咎于印度的爆发性爆发,自从它分为三个谱系以来,它被称为三重突变变种。

联合国卫生机构上个月宣布整个菌株为“关注变种”或 VOC,但在周二,它表示只有一个子谱系值得这个标签。

“很明显,目前更大的公共卫生风险与 B.1.617.2 相关,而其他谱系的传播率较低,”世界卫生组织在其关于大流行的每周流行病学更新中说。

B.1.617.2 变种仍然是一种 VOC,以及其他三种被认为比原始版本更危险的病毒变种,因为它们更易传播、更致命或有可能通过某些疫苗保护。

根据周一宣布的一项决定,使用希腊字母来指代这些变体,以避免因使用首次检测到它们的国家的名称来指代它们而可能带来的污名,该变体现在被称为 Delta。

“我们继续观察到传播率显着增加,越来越多的国家报告与这种变异相关的疫情,”联合国机构说。

“进一步研究这种变异的影响仍然是世卫组织的高度优先事项。”

事实上,越南卫生当局周六宣布的一种新的混合变种似乎是 Delta 的变种。

世卫组织 Covid-19 的技术负责人 Maria Van Kerkhove 周二对记者说:“我们了解到,这是一种 B.1.617.2 变体,在刺突蛋白的位置有一个额外的缺失。”

“我们知道,Delta 变体 B.1.617.2 确实具有更高的传播能力,这意味着它可以更容易地在人与人之间传播,”她补充道。

B.1.617.1 子谱系同时被降级为“感兴趣的变体”,并被称为 Kappa。

世卫组织表示,现在甚至不考虑 B.1.617.3,因为“迄今为止提交的这种变体的报告相对较少。”

它没有被归为希腊字母。

为了Covid-19起源和全球利益,中国必须交出武汉实验室的钥匙
动物“外溢”就像在非常大的彩票中购买中奖彩票。对于任何一个人来说都是非常罕见的事件,但它仍然会发生(仅在这种情况下,这是一个巨大的损失而不是一个巨大的胜利)。实验室泄漏类似于操纵彩票。

监控之下:西方媒体从将武汉实验室病毒泄漏理论称为特朗普式的阴谋反对 2020 年 4 月崛起的中国,到现在激烈辩论 SARS-COV-2 病毒逃离病毒研究所并毁灭世界的真实可能性,转了一圈。在人力和经济方面。

正在进行的关于大流行可能起源的辩论本身就很重要。但是,无论针最终指向哪里,辩论都需要承认房间里的龙。由于中国影响的深度和广度,就该主题进行客观、非政治化的讨论是不可行的。

关于大流行起源的争论可以简单地陈述一下。几千年来,感染其他动物的病毒、细菌和寄生虫有时会“溢出”感染密切接触的人类。这些溢出事件最常导致发烧或更严重的症状,通常不会导致人际传播。

人与人之间的传播很少见的一个原因是病毒用来打开我们细胞表面“锁”的“钥匙”。这把钥匙很适合打开它孵化和进化的其他动物的锁,但不太适合打开人类的锁,这可能有相似之处,但也有很大的不同。

冠状病毒可以感染蝙蝠,但不会对它们造成任何严重的不良影响。它们在宿主中生长和繁殖,有时会积累改变密钥遗传密码的突变。这随机发生了几十年。很少再有一把新钥匙,它与蝙蝠细胞中的锁非常吻合,但现在也与人体细胞上的锁相吻合。这种新病毒从未见过人类,但有能力感染一个人,并导致人与人之间的传播。这就是自然进化的运作方式。

Phiên âm tiếng Trung HSK bài giảng giáo án Bổ trợ kiến thức luyện thi HSK 7 HSK 8 HSK 9 mới nhất.

Shì wèi zǔzhī biǎoshì, mùqián jǐn zài yìndù fāxiàn de yī zhǒng Covid-19 biànzhǒng jūnzhū lìng rén dānyōu
shì wèi zǔzhī shàng gè yuè xuānbù zhěnggè jūnzhū wèi “guānzhù biànzhǒng” huò VOC, dàn zài zhōu’èr, tā biǎoshì zhǐyǒuyīgè zi pǔxì zhídé zhège biāoqiān.

B.1.617.2 Biànzhǒng réngrán shì yī zhǒng VOC, yǐjí qítā sān zhǒng bèi rènwéi bǐ yuánshǐ bǎnběn gèng wéixiǎn de bìngdú biànzhǒng, yīnwèi tāmen gēngyì chuánbò, gèng zhìmìng huò yǒu kěnéng tōngguò mǒu xiē yìmiáo bǎohù.

Shì wèi zǔzhī zhōu’èr biǎoshì, zài yìndù shǒucì fāxiàn de Covid-19 Delta biàn tǐ zhōng zhǐyǒu yī zhǒng jūnzhū xiànzài bèi rènwéi shì “zhídé guānzhù de”, ér lìngwài liǎng zhǒng jūnzhū yǐ bèi jiàngjí.

Gāi bìngdú dí B.1.617 Biànzhǒng bùfèn bèi guījiù yú yìndù de bàofā xìng bàofā, zìcóng tā fēn wéi sān gè pǔxì yǐlái, tā bèi chēng wèi sānchóng túbiàn biànzhǒng.

Liánhéguó wèishēng jīgòu shàng gè yuè xuānbù zhěnggè jūnzhū wèi “guānzhù biànzhǒng” huò VOC, dàn zài zhōu’èr, tā biǎoshì zhǐyǒu yīgè zi pǔxì zhídé zhège biāoqiān.

“Hěn míngxiǎn, mùqián gèng dà de gōnggòng wèishēng fēngxiǎn yǔ B.1.617.2 Xiāngguān, ér qítā pǔxì de chuánbò lǜ jiào dī,” shìjiè wèishēng zǔzhī zài qí guānyú dà liúxíng de měi zhōu liúxíng bìng xué gēngxīn zhōng shuō.

B.1.617.2 Biànzhǒng réngrán shì yī zhǒng VOC, yǐjí qítā sān zhǒng bèi rènwéi bǐ yuánshǐ bǎnběn gèng wéixiǎn de bìngdú biànzhǒng, yīnwèi tāmen gēngyì chuánbò, gèng zhìmìng huò yǒu kěnéng tōngguò mǒu xiē yìmiáo bǎohù.

Gēnjù zhōuyī xuānbù de yīxiàng juédìng, shǐyòng xīlà zìmǔ lái zhǐ dài zhèxiē biàn tǐ, yǐ bìmiǎn yīn shǐyòng shǒucì jiǎncè dào tāmen de guójiā de míngchēng lái zhǐ dài tāmen ér kěnéng dài lái de wū míng, gāi biàn tǐxiànzài bèi chēng wèi Delta.

“Wǒmen jìxù guānchá dào chuánbò lǜ xiǎnzhe zēngjiā, yuè lái yuè duō de guójiā bàogào yǔ zhè zhǒng biànyì xiāngguān de yìqíng,” liánhéguó jīgòu shuō.

“Jìnyībù yánjiū zhè zhǒng biànyì de yǐngxiǎng réngrán shì shì wèi zǔzhī de gāodù yōuxiān shìxiàng.”

Shìshí shàng, yuènán wèishēng dāngjú zhōu liù xuānbù de yī zhǒng xīn de hùnhé biànzhǒng sìhū shì Delta de biànzhǒng.

Shì wèi zǔzhī Covid-19 de jìshù fùzé rén Maria Van Kerkhove zhōu’èr duì jìzhě shuō:“Wǒmen liǎojiě dào, zhè shì yī zhǒng B.1.617.2 Biàn tǐ, zài cì tū dànbái de wèizhì yǒu yīgè éwài de quēshī.”

“Wǒmen zhīdào,Delta biàn tǐ B.1.617.2 Quèshí jùyǒu gèng gāo de chuánbò nénglì, zhè yìwèizhe tā kěyǐ gèng róngyì dì zài rén yǔ rén zhī jiān chuánbò,” tā bǔchōng dào.

B.1.617.1 Zi pǔxì tóngshí bèi jiàngjí wèi “gǎn xìngqù de biàn tǐ”, bìng bèi chēng wèi Kappa.

Shì wèi zǔzhī biǎoshì, xiànzài shènzhì bù kǎolǜ B.1.617.3, Yīnwèi “qìjīn wéizhǐ tíjiāo de zhè zhǒng biàn tǐ de bàogào xiāngduì jiào shǎo.”

Tā méiyǒu bèi guī wèi xīlà zìmǔ.

Wèile Covid-19 qǐyuán hé quánqiú lìyì, zhōngguó bìxū jiāo chū wǔhàn shíyàn shì de yàoshi
dòngwù “wàiyì” jiù xiàng zài fēicháng dà de cǎipiào zhōng gòumǎi zhòngjiǎng cǎipiào. Duìyú rènhé yīgè rén lái shuō dōu shì fēicháng hǎnjiàn de shìjiàn, dàn tā réngrán huì fāshēng (jǐn zài zhè zhǒng qíngkuàng xià, zhè shì yīgè jùdà de sǔnshī ér bùshì yīgè jùdà de shènglì). Shíyàn shì xièlòu lèisì yú cāozòng cǎipiào.

Jiānkòng zhī xià: Xīfāng méitǐ cóng jiāng wǔhàn shíyàn shì bìngdú xièlòu lǐlùn chēng wèi tè lǎng pǔ shì de yīnmóu fǎnduì 2020 nián 4 yuè juéqǐ de zhōngguó, dào xiànzài jīliè biànlùn SARS-COV-2 bìngdú táolí bìngdú yánjiū suǒ bìng huǐmiè shìjiè de zhēnshí kěnéng xìng, zhuǎnle yī quān. Zài rénlì hé jīngjì fāngmiàn.

Zhèngzài jìnxíng de guānyú dà liúxíng kěnéng qǐyuán de biànlùn běnshēn jiù hěn zhòngyào. Dànshì, wúlùn zhēn zuìzhōng zhǐxiàng nǎlǐ, biànlùn dōu xūyào chéngrèn fángjiān lǐ de lóng. Yóuyú zhōngguó yǐngxiǎng de shēndù hé guǎngdù, jiù gāi zhǔtí jìnxíng kèguān, fēi zhèngzhì huà de tǎolùn shì bùkě xíng de.

Guānyú dà liúxíng qǐyuán de zhēnglùn kěyǐ jiǎndān de chénshù yī xià. Jǐ qiān nián lái, gǎnrǎn qítā dòngwù de bìngdú, xìjùn hé jìshēng chóng yǒushí huì “yìchū” gǎnrǎn mìqiè jiēchù de rénlèi. Zhèxiē yìchū shìjiàn zuì cháng dǎozhì fāshāo huò gèng yánzhòng de zhèngzhuàng, tōngcháng bù huì dǎozhì rénjì chuánbò.

Rén yǔ rén zhī jiān de chuánbò hěn shǎo jiàn de yīgè yuányīn shì bìngdú yòng lái dǎkāi wǒmen xìbāo biǎomiàn “suǒ” de “yàoshi”. Zhè bǎ yàoshi hěn shìhé dǎkāi tā fūhuà hé jìnhuà de qítā dòngwù de suǒ, dàn bù tài shìhé dǎkāi rénlèi de suǒ, zhè kěnéng yǒu xiāngsì zhī chù, dàn yěyǒu hěn dà de bùtóng.

Guānzhuàng bìngdú kěyǐ gǎnrǎn biānfú, dàn bù huì duì tāmen zàochéng rènhé yánzhòng de bùliáng yǐngxiǎng. Tāmen zài sùzhǔ zhōng shēngzhǎng hé fánzhí, yǒushí huì jīlěi gǎibiàn mì yào yíchuán mìmǎ dì túbiàn. Zhè suíjī fāshēngle jǐ shí nián. Hěn shǎo zài yǒu yī bǎ xīn yàoshi, tā yǔ biānfú xìbāo zhōng de suǒ fēicháng wěnhé, dàn xiàn zài yě yǔ réntǐ xìbāo shàng de suǒ xiāng wěnhé. Zhè zhǒng xīn bìngdú cóng wèi jiànguò rénlèi, dàn yǒu nénglì gǎnrǎn yīgè rén, bìng dǎozhì rén yǔ rén zhī jiān de chuánbò. Zhè jiùshì zìrán jìnhuà de yùnzuò fāngshì.

Phiên dịch tiếng Trung HSK ứng dụng sang tiếng Việt Bổ trợ kiến thức luyện thi HSK 7 HSK 8 HSK 9 mới nhất.

WHO cho biết chỉ có một chủng biến thể Covid-19 được tìm thấy ở Ấn Độ hiện đang được quan tâm
Tháng trước, WHO đã tuyên bố toàn bộ chủng này là “biến thể cần quan tâm”, hoặc VOC, nhưng hôm thứ Ba, tổ chức này cho biết chỉ một trong các dòng phụ xứng đáng với nhãn đó.

Biến thể B.1.617.2 vẫn là VOC, cùng với ba biến thể khác của vi rút được coi là nguy hiểm hơn phiên bản gốc vì chúng dễ lây lan hơn, gây chết người hoặc có khả năng vượt qua một số biện pháp bảo vệ bằng vắc xin.

WHO cho biết hôm thứ Ba rằng chỉ có một chủng biến thể Covid-19 Delta được phát hiện đầu tiên ở Ấn Độ hiện được coi là “đáng lo ngại”, trong khi hai chủng khác đã bị hạ cấp.

Biến thể B.1.617 của virus, một phần được cho là nguyên nhân gây ra đợt bùng phát bùng phát ở Ấn Độ, được mệnh danh là một biến thể đột biến ba vì nó được chia thành ba dòng.

Cơ quan y tế Liên Hợp Quốc tháng trước đã tuyên bố toàn bộ chủng này là “biến thể đáng lo ngại”, hay VOC, nhưng hôm thứ Ba, cơ quan này cho biết chỉ một trong số các dòng phụ xứng đáng được dán nhãn đó.

Tổ chức Y tế Thế giới cho biết trong bản cập nhật dịch tễ học hàng tuần về đại dịch này: “Rõ ràng là các nguy cơ sức khỏe cộng đồng lớn hơn hiện có liên quan đến B.1.617.2, trong khi tỷ lệ lây truyền các dòng khác thấp hơn đã được quan sát thấy”, Tổ chức Y tế Thế giới cho biết trong bản cập nhật dịch tễ hàng tuần về đại dịch.

Biến thể B.1.617.2 vẫn là VOC, cùng với ba biến thể khác của vi rút được coi là nguy hiểm hơn phiên bản gốc vì chúng dễ lây lan hơn, gây chết người hoặc có khả năng vượt qua một số biện pháp bảo vệ bằng vắc xin.

Phù hợp với quyết định được công bố hôm thứ Hai đề cập đến các biến thể sử dụng chữ cái Hy Lạp, nhằm tránh sự kỳ thị có thể xảy ra liên quan đến việc đề cập đến chúng với tên của quốc gia nơi chúng được phát hiện lần đầu tiên, biến thể đó hiện được đặt tên là Delta.

Cơ quan Liên hợp quốc cho biết: “Chúng tôi tiếp tục quan sát thấy khả năng lây truyền gia tăng đáng kể và ngày càng có nhiều quốc gia báo cáo các vụ bùng phát liên quan đến biến thể này”.

“Các nghiên cứu sâu hơn về tác động của biến thể này vẫn là ưu tiên hàng đầu của WHO.”

Trên thực tế, một biến thể lai mới được cơ quan y tế Việt Nam công bố hôm thứ Bảy dường như là một biến thể của Delta.

“Những gì chúng tôi hiểu rằng đó là biến thể B.1.617.2 này với một lần xóa bổ sung ở vị trí của protein đột biến”, trưởng nhóm kỹ thuật của WHO về Covid-19 Maria Van Kerkhove nói với các phóng viên hôm thứ Ba.

“Chúng tôi biết rằng B.1.617.2, biến thể Delta, đã tăng khả năng lây truyền, có nghĩa là nó có thể lây lan giữa mọi người dễ dàng hơn”, cô nói thêm.

Trong khi đó, dòng phụ B.1.617.1 đã bị hạ cấp xuống một “biến thể được quan tâm” và được đặt tên là Kappa.

Và B.1.617.3 giờ đây thậm chí còn không được quan tâm, WHO cho biết, vì “tương đối ít báo cáo về biến thể này đã được đệ trình cho đến nay.”

Nó đã không được quy cho một chữ cái Hy Lạp.

Trung Quốc phải giao chìa khóa cho phòng thí nghiệm Vũ Hán để có nguồn gốc Covid-19 và hàng hóa toàn cầu
Cái thú ‘trẩy hội’ giống như mua vé số trúng giải xổ số cực lớn. Một sự kiện rất hiếm đối với bất kỳ người nào, nhưng nó vẫn xảy ra (chỉ trong trường hợp này, đó là một mất mát lớn chứ không phải thắng lớn). Vụ rò rỉ phòng thí nghiệm cũng giống như gian lận trong xổ số.

THEO KHẢO SÁT: Các phương tiện truyền thông phương Tây đã xoay vòng vòng từ việc gọi lý thuyết rò rỉ virus trong phòng thí nghiệm Vũ Hán là một âm mưu của Trump chống lại sự trỗi dậy của Trung Quốc vào tháng 4 năm 2020 đến bây giờ đang tranh luận sôi nổi về khả năng thực sự của virus SARS-COV-2 thoát khỏi viện virus học và tàn phá thế giới, cả về con người và kinh tế.

Các cuộc tranh luận đang diễn ra về nguồn gốc có thể có của đại dịch là quan trọng theo đúng nghĩa của chúng. Nhưng, dù kim chỉ nam cuối cùng thì cuộc tranh luận cũng cần phải thừa nhận con rồng trong phòng. Không có cuộc thảo luận khách quan, phi chính trị hóa nào về chủ đề này là khả thi vì tầm ảnh hưởng của Trung Quốc có chiều sâu và tầm ảnh hưởng.

Có thể nói một cách đơn giản cuộc tranh luận về nguồn gốc của đại dịch. Trải qua hàng nghìn năm, vi rút, vi khuẩn và ký sinh trùng lây nhiễm sang các động vật khác đôi khi ‘tràn sang’ để lây nhiễm sang người khi tiếp xúc gần. Các hiện tượng lan truyền này thường dẫn đến sốt hoặc các triệu chứng nghiêm trọng hơn và thường không lây truyền từ người sang người.

Một lý do tại sao việc lây truyền từ người sang người rất hiếm là do “chìa khóa” mà vi-rút sử dụng để mở “ổ khóa” trên bề mặt tế bào của chúng ta. Chìa khóa này phù hợp để mở ổ khóa trên các loài động vật khác nơi chúng đã ấp ủ và tiến hóa, nhưng lại kém phù hợp để mở ổ khóa ở người, có thể có những điểm giống nhau nhưng cũng có những điểm khác biệt đáng kể.

Coronavirus có thể lây nhiễm cho dơi nhưng không gây ra tác dụng xấu đáng kể nào cho chúng. Chúng phát triển và nhân lên trong vật chủ và đôi khi tích lũy các đột biến làm thay đổi mã di truyền của khóa. Điều này ngẫu nhiên xảy ra trong nhiều thập kỷ. Hiếm khi bạn có một chiếc chìa khóa mới vừa vặn với ổ khóa trong ô dơi nhưng giờ đây cũng vừa vặn với ổ khóa trên ô người. Loại virus mới này chưa từng gặp ở người nhưng lại có khả năng lây nhiễm và lây truyền từ người sang người. Đây là cách thức hoạt động của quá trình tiến hóa tự nhiên.

Tiết học hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở bài giảng thú vị hơn vào ngày mai nhé, chúc các bạn có một buổi học tràn đầy năng lượng.

Trả lời